У организацији Националне спортске академије „Васил Левски“ у Софији, организован је Међународни научни конгрес „Примјењене спортске науке“ и Балкански научни конгрес „ Физичко васпитање, спорт, здравље“ . Овом приликом потписан је и Мултилатерални оквирни споразум за академску сарадњу балканских спортских универзитета и факултета. У име Факултета Физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву, споразум је потписао Декан Факултета Проф.др Борислав Цицовић.

Сви учесници из региона поздравили су и подржали инцијативу која ће сигурно побољшати заједничку сарадњу и допринјети бољој координацији заједничких пројеката и догађаја у будућности.