Факултет физичког васпитaња и спорта Универзитета у Источном Сарајеву

ОГЛАШАВА

јавну одбрану докторске дисертације кандидата Мр Славко Драгосављевић под називом

,,Врхунском формом до спортских резултата“

Одбрана ће се одржати у уторак 17.09. 2019. године, у 12,00 часова, у просторијама Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву, Пале.

Комисија за одбрану докторске дисертације:

др Верољуб Станковић, редовни професор - предсједник
др Далибор Стевић, редовни професор - ментор
др
Борислав Цицовић, ванредни професор - члан