Факултет физичког васпитaња и спорта  Универзитета у  Источном Сарајеву

                                                                ОГЛАШАВА

 

јавну одбрану докторске дисертације кандидата Мр Николе Илића под називом

,,Утицај програмираног вјежбања на трансформацију морфолошких и моторичких димензија код селекционисаних младих фудбалера“

Одбрана ће се одржати у сриједу 18.05. 2016. године, у 12,00 часова, у просторијама Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву, Пале.

Комисија за одбрану докторске дисертације:

др Слободан Горановић, редовни  професор - предсједник
др Данко Пржуљ, редовни професор - ментор
др Дејан Ћеремиџић, ванредни професор - члан

Докторску дисертацију заинтересована лица могу погледати у Библиотеци Факултета физичког васпитања и спорта сваким радним даном од 08,00 до 14,00 часова.