Факултет физичког васпитaња и спорта Универзитета у  Источном Сарајеву

                                                                  ОГЛАШАВА

јавну одбрану докторске дисертације кандидата Мр  Јова  Ранкића под називом

,,Промјене морфолошког и моторичког простора након примјене кинезиолошког третмана ученика основних школа“

Одбрана ће се одржати у четвртак 09.06. 2016. године, у 12,00 часова, у просторијама Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву, Пале.

Комисија за одбрану докторске дисертације:

др Борислав Цицовић, ванредни  професор - предсједник
др Момчило Пелемиш, редовни професор - ментор
др Наташа Бранковић, редовни професор - члан

Докторску дисертацију заинтересована лица могу погледати у Библиотеци Факултета физичког васпитања и спорта сваким радним даном од 08,00 до 14,00 часова.