Факултет физичког васпитaња и спорта Универзитета у  Источном Сарајеву

ОГЛАШАВА

јавну одбрану докторске дисертације кандидата Мр  Јелене Пејчић под називом

,,Релација антрополошких карактеристика са експлозивном снагом и брзином трчања код ученика средњих школа“

Одбрана ће се одржати у четвртак 14.07. 2016. године, у 12,00 часова, у просторијама Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву, Пале.

Комисија за одбрану докторске дисертације:

др Зоран Момчиловић, ванредни  професор - предсједник
др Данко Пржуљ, редовни професор - ментор
др Славко Ждрале, редовни професор - члан

Докторску дисертацију заинтересована лица могу погледати у Библиотеци Факултета физичког васпитања и спорта сваким радним даном од 08,00 до 14,00 часова.