Факултет физичког васпитaња и спорта Универзитета у  Источном Сарајеву

ОГЛАШАВА

јавну одбрану докторске дисертације кандидата Мр  Душана Мићовића под називом

,,Утицај акробатике на трансформационе процесе антрополошких карактеристика школске деце“

Одбрана ће се одржати у петак 04.11. 2016. године, у 12,00 часова, у просторијама Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву, Пале.

Комисија за одбрану докторске дисертације:

др Далибор Фулурија, ванредни  професор - предсједник
др Татјана Ћеремиџић, ванредни  професор - ментор
др
Зоран Момчиловић, ванредни професор - члан

Докторску дисертацију заинтересована лица могу погледати у Библиотеци Факултета физичког васпитања и спорта сваким радним даном од 08,00 до 14,00 часова.