FAKULTET FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA

RANG LISTA

kandidata koji su položili prijemni ispit

Drugi upisni rok (9.9.2019)

Studijski program: FIZIČKO VASPITANJE - redovni studij

rb Prezime, ime (ime roditelja) Bodovi iz sr.šk Kvalifikacioni (Praktično) Ukupno
1 Jovanović (Miljan) Srđan 36.00 35.00 71.00
2 Divljan (Zoran) Ivan 27.00 36.00 63.00
3 Simanić (Miroslav) Miloš 29.00 34.00 63.00
4 Antonić (Nenad) Danijela 41.00 21.00 62.00
5 Čvoro (Dragomir) Strahinja 27.00 34.00 61.00
6 Cerovina (Mladen) Dalibor 31.00 29.00 60.00
7 Lučić (Velibor) Nikola 34.00 23.00 57.00
8 Bojović (Borislav) Filip 24.00 31.00 55.00
9 Cicović (Njegoš) Vanja 27.00 27.00 54.00
10 Lazić (Rajko) Đorđe 23.00 28.00 51.00
11 Danojlić (Dragoslav) Luka 24.00 25.00 49.00

Studijski program: FIZIČKO VASPITANJE - redovni studij

(strani državljani)

Rb Prezime, ime (ime roditelja) Bodovi iz sr.šk Kvalifikacioni (Praktično) Ukupno
1 Pantić (Željko) Đorđe 35.00 41.00 76.00

Studijski program: FIZIČKO VASPITANJE - vanredni studij

Rb Prezime, ime (ime roditelja) Bodovi iz sr.šk Kvalifikacioni (Praktično) Ukupno
1 Cicović (Borislav) Vanja 38.00 46.00 84.00
2 Ikić (Nedeljko) Tatjana 33.00 35.00 68.00
3 Kanlić (Salko) Sanin 42.00 22.00 64.00
4 Jovanović (Igor) Hrvoje 32.00 29.00 61.00    
5 Plakalović (Zoran) Mladen 30.00 26.00 56.00
6 Peštek (Enes) Jasmin 28.00 24.00 52.00
7 Novaković (Spomenko) Rade 26.00 24.00 50.00

Studijski program: SPORT - redovni studij

Rb Prezime, ime (ime roditelja) Bodovi iz sr.šk Kvalifikacioni (Praktično) Ukupno
1 Aleksić-Janković (Dragan) Gorana 29.00 36.00 65.00
2 Baričanin (Srđan) Njegoš 35.00 21.00 56.00

Izbor kandidata se vrši prema ukupnom broju bodova po oba mjerila na rang listi. U slučaju istog ukupnog broja bodova dva ili više kandidata, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenim na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

NAPOMENA:Upis primljenih kandidata počinje 16.09.2019.godine, a            završava se 20.09.2019. godine. Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang listi

Datum: 10.09.2019. godine