Упис и обнова апсолвентског стажа за студенте I и II циклуса студија вршиће се од 01.10 до 10.10.2019.. године

Напомена: Упис након овог термина, према Трошковнику Универзитета у Источном Сарајеву, додатно се плаћа 40 КМ