1полагање пријемног испита 29.10.2019.са почетком у 09:00 часова на свим организационим јединицама високошколске установе,

2објављивање резултатa је 30.10.2019 до 14:00 часова,

3упис примљених кандидата вршиће се 31.10.2019.