Кратку презентацију факултета можете да видите на следећем линку: 

https://www.youtube.com/watch?v=EbOoEpNqgk4&feature=share