Редовни професори

др Милован Братић

  др Милован Братић
Редовни професор
Предмети Борилачки спортови
Е-маил  
Биографија МИЛОВАН БРАТИЋ рођен је у Невесињу 12. 11. 1958. године. Средњу школу завршио је у Сарајеву 1977. године. Дипломирао је на Филозофском факултету  у Нишу 1989. године, на одсеку за физичку културу. Магистарске студије завршава на Факултету физичке културе у Новом Саду 1993. године. Диплому доктора наука стекао је на Факултету  физичке културе у Београду 1997. године. Радио је као активни официр ЈНА од 1977. до 1991. године. У периоду од 1992. до 1994. године био је запослен у Дечијем културно-образовном центру у Нишу. Године 1994. изабран је за асистента-приправника, затим за асистента (1996.), доцента (1998.) и ванредног професора (2003.), за предмет Борења на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу. 2008. године изабран је у звање редовног професора на предметима Борења и Теорија спорта. Објавио је преко 100 радова у научним и стручним часописима од којих су неки публиковани у престижним научним часописима. Aутор je пет уџбеника. Од 2010. године ангажован је као научни истраживач на пројекту Министарства просвете и науке под називом „Развој и интеграција технологија пројектовања интелигентног мехатроничког интерфејса за примену у медицини (HUMANISM)“. Члан је матичног научног одбора за друштвено-хуманистичке науке. Такође је члан научног одбора међународних часописа Акта Кинесиологика, Хомо спортикус, Савремени спорт. Био је члан уређивачког одбора на факултетима у Београду, Сарајеву и Новом Саду. Професор је по позиву у Сарајеву и Бања Луци. Проф. др Милован Братић тренутно се налази на функцији декана Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу.
Има веома богату и успешну каријеру у свету спорта. Био је Председник џудо Савеза Србије, потпредседник Управног одбора џудо савеза Србије, председник стручног савета Џудо савеза Србије. Као шеф стручног штаба учествовао је на Првенствима Европе у Марибору, Букурешту, Београду и Бечу, као и на Светском првенству у Јапану 2010. године. На екипном првенству Европе у Београду репрезентација Србије је под његовим вођством освојила пето место. Оснивач је спортске школе „Кинезис“ која је 1991. године прерасла у џудо клуб „Кинезис“ који постиже веома вредне резултате на домаћој и међународној спортској сцени. Велики број чланова клуба налази се у репрезентативним селекцијама Србије у свим узрасним категоријама, од пионира до сениора. Као тренер у клубу учествовао је у стварању великог броја такмичара који су освајали државне и међународне медаље. Клуб је под његовим руководством израстао у један од најуспешнијих клубова у Србији и региону. За остварене изванредне резултате у џудо спорту награђен је два пута плакетом од стране Џудо савеза Југославије. Проф. др Милован Братић актуелни је председник џудо клуба „Кинезис“ који наступа у Супер лиги Србије и који је 2011. године обележио јубилеј двадесет година постојања. Актуелни је потпредседник Спортског савеза Србије и селектор студентске џудо репрезентације са којом је учествовао на Универзијадама у Београду 2010. и Шен Жену 2012. године, као и на Светском универзитетском првенству у Москви 2008. године. Обављао је посао Председника џудо савеза Србије, а тренутно је ангажован на месту Председника Стручног савета џудо савеза Србије. Такође је члан Комисије за образовање Балканске џудо федерације и члан Комисије Дан колегијум џудо савеза Србије.
Библиографија УЏБЕНИЦИ
 1. Братић, М., Нуркић, М. и Цицовић, Б. (2014). Џудо. Ниш: Факултет спорта и физичког васпитања
 2. Братић, М. (2003). Џудо. Ниш: СИА.
 3. Рађо, И., Нуркић, М. и Братић, М. (1994) Џудо за децу. Ниш: СИА.
 4. Братић, М. (2006). Борења. Ниш: СИА.
 5. Братић, М., Костић, Р. & Вукајловић, В. (2006). Теорија спорта. Бања Лука: Паневропски Универзитет Апеирон, Факултет спортског менаџмента.

МОНОГРАФИЈА МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА
Аутор поглавља у монографији: Дрид, П., Тодоров, И. (Ур.) (2014). Џудо, наука и пракса. Београд: Дата Статус

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА

 1. Имплементација спортске науке у систем квалитета живота становништва Републике Српске. Пројекција 2004-2008. Факултет физичког васпитања и спорта, Министарство спорта Републике Српске.
 2. “Култура здравог живота – васпитни и превентивни рад” (пракса) Пројекција: 2006-2015. Медицински факултет, Факултет заштите на раду и Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу.
 3. „Развој и интеграција технологија пројектовања интелигентног мехатроничког интерфејса за примену у медицини (HUMANISM)“, Електронски факултет у Нишу, Министарство просвете и науке. 2010. године
 4. Спортска школица, Министарство омладине и спорта, пројекција 2008- 2009.

ИЗБОР ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА

 1. Bratić, M. Pantelić, S., Popović, M., Miloradović, V., Kostić, R., Milanović, Z., & (2013). Effects of Short-term Exercise Training on Cardiorespiratory Fitness of Male Adults with Myocardial Infarction. Journal of Physical Therapy Science, 25(8), 929–935.
 2. Čoh, M., Berić, D., Bratić, M. (2013). The Biodynamic Analysis of Drop Jumps in Female Elite Athletes. Facta Universitatis, SeriesPhysical education and sport, 11(1), 1-8
 3. Stojiljković, N., Bratić, M., Savić, Z. (2013). An Excrept from the History of the Science of Sport and Physical Education. Niš: International Scientific Conference FIS Communication 2013, 467-478
 4. Bratic, M., Radovanovic, D.,., Nurkic, M., & Vukajlovic, V. (2005). Effects of specially designed judo training on anaerobic and aerobic capacity in young judo competitors. In: C. Christodulakis, editor. Proceedings of the 4th EFSMA European Sports Medicine Congress (pp. 111–115), Bologna, Italy: Medimond International. (SCI Proceeding paper)
 5. Bratic, M., Radovanovic, D.,., Nurkic, M., & Stankovic, N. (2011). Recovery of dynamic lung function in elite judoists after short-term high intensity exercise. Archives of Budo, 7 (1), 21–26. (SCI IF-0.488)
 6. Radovanovic, D., Stankovic, N., Ponorac, N., Nurkic, M., & Bratic, M. (2011). Oxidative stress in young judokas: effects of four week pre-competition training period. Archives of Budo, 7 (4). (SCI IF-0.488)
 7. Bratic, M., Radovanovic, D., Ignjatovic, A., Bojic, I., & Stojiljkovic, N. (2011). Changes in the muscular outputs of young judoists during resistance exercises performed on unstable equipment: a case study. Archives of Budo, 7 (4). (SCI IF-0.488)
 8. Radovanovic, D., Bratic, M., Nurkic, M., & Stankovic, N. (2010). Twelwe weeks of strength and endurance training effects on anaerobic capacity and cardiorespiratory endurance in judokas. In D. Hamar (Ed.), 7th International congress on strength training (147-148). Bratislava: Faculty of Sport and Physical Education Comenius University.
 9. Bratic, M., Nurkic, M.,., Stankovic, N., & Radovanovic, D. (2010).The effects of resistance training on muscular strength and endurance in young judokas. In D. Hamar (Ed.), 7th International congress on strength training (203-204). Bratislava: Faculty of Sport and Physical Education Comenius University.
 10. Radovanovic, D., Bratic, M., Nurkic, M., Cvetkovic, T., Ignjatovic. A., & Aleksandrovic, M. (2009). Oxidative stress biomarker response to concurrent strength and endurance training. General Physiology and Biophysics, 28(SI): 205–211. (SCI IF-0.741)
 11. Bratić, M., Nurkić, M. (2005). Modelovanje treninga džudista prema inovacionim tehnikama. Naučni simpozijum “Nove tehnologije u sportu”. Homosporticus. 8(2). 69-73. Sarajevo.

др Радован Чокорило

  др Радован Чокорило
Редовни професор
Предмети Психологија
Е-маил  
Библиографија РАДОВАН ЧОКОРИЛО рођен је 29. јануара 1948. године у херцеговачком селу Зови До код Невесиња. Основну школу је завршио у родном селу 1963. године. Учитељску школу завршио 1967. године у Мостару. Дипломирао на Педагошкој академији у Мостару 1975. године (смјер Разредна настава). Дипломирао Индустријску педагогију (смјер Организација наставе) на Педагошком факултету (данас Филозофски факултет) у Ријеци 1982. године. На истом факултету 1985. године магистрирао педагогију (Професионалне аспирације ученика и могућности њиховог задовољавања у неразвијеној средини), а 1988. и докторирао педагогију (Утјецај породичног одгоја на вредносне оријентације ученика).
Радио је као учитељ и наставник  у Основној школи "Ристо Пророковић" у Невесињу. Био је предсједник Скупштине општине Невесиње и посланик у Скупштини Босне и Херцеговине. Играо је фудбал за ФК "Вележ" из Невесиња.
На Факултету спорта и физичког васпитања у Новом Саду изабран је 1995. године у звање доцента, 1999. у звање ванредног професора, а 2004. у звање редовног професора за ужу научну област Педагогија.
Положио је усмени докторски испит из психологије на Филозофском факултету у Сарајеву 1992. године. Тиме је испунио законске услове да пријави докторску дисертацију из психологије. Исте године му је на Филозофском факултету у Сарајеву прихваћена докторска дисертација под насловом Социјално-психолошке детерминанте вриједносних оријентација школске омладине. Због рата у Босни и Херцеговини докторску дисертацију под истим насловом одбранио је 2000. године на Филозофском факултету у Српском Сарајеву и тиме стекао звање доктора психолошких наука.
Године 2000. изабран је у звање доцената за Општу психологију и у звање доцента за Социјалну психологију на Одсјеку за психологију Филозофског факултета у Приштини. У том звању провео је шест година. Године 2006. изабран у звање ванредног професора за Психологију и психологију спорта на Факултету физичке културе у Источном Сарајеву. Године 2012. изабран је у звање редовног професора за ужу научну област Психологија и наставни предмет Психологија и психологија спорта.
Објавио је 10 књига, 5 приручника и 170 научних и стручних радова из педагогије и психологије, односно педагогије спорта и психологије спорта. Своје радове је саопштавао на међународним конгресима и објављивао у домаћим и страним часописима.
У свом педагошком раду учитеља, наставника и универзитетског професора педагогије и психологије, поред теоријског заснивања ова два предмета, велику пажњу поклања примјени стеченог знања (вјежбе, семинарски и дипломски радови студената) што студентима омогућава лакше сналажење у каснијем професионалном раду.
Поред извођења наставе, вјежби и испита предавао је одређене области из педагогије и психологије на постдипломским студијама на факултетима универзитета у Новом Саду, Приштини и Источном Сарајеву. Био је члан комисија код израде и одбране докторских дисертација из области педагогије и психологије. Био је више пута ментор и члан комисија за одбрану докторских дисертација и магистарских теза из области педагогије и педагогије спорта, психологије и психологије спорта.
Др Радован Чокорило је члан Антрополошког друштва Републике Српске и члан Антрополошког друштва Југославије (сада Антрополошко друштво Србије) на чијим конгресима редовно учествује и у њиховим зборницима објављује своје радове из подручја  Психолошке и педагошке антропологије спорта. 
Библиографија Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

ИЗБОР ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА

 1. Чокорило, Р. (1998). Педагогија спорта. Београд: Виша школа за спортске тренере, 242, (ISBN 86-80231-29-0).
 2. Чокорило, Р. (2003). Вриједносне оријентације омладине у вријеме друштвене кризе Српско Сарајево: Филозофски факултет. стр. 183, (ISBN 99938-679-3-4), (COBISS.SR-ID 184626695).
 3. Чокорило, Р. (2011). Етика спортског менаџмента. Нови Сад: Издање аутора, стр. 222, (ISBN 978-86-914317-0-9), (COBISS.SR-ID 261129735).
 4. Чокорило, Р. (2009). Психологија спорта. Нови Сад: Академска књига, стр. 273, (ISBN 978-86-86611-28-4), (COBIS.SR-ID 237552391).
 5. Чокорило, Р. (2012). Педагогија и педагогија спорта. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања, стр. 276, (ISBN 978-86-80231-79-2), (COBIS.SR-ID 272094983).
 6. Чокорило Т, Р. & Попадић, Т. Р. (2010). Међусобне везе и односи педагогије и психологије. У Зборнику радова Интердисциплинарност и јединство савремене науке, књига 4, том 2. (239-258), ( ISBN 978-99938-47-24-3), (COBISS. BH-ID 1469208). Пале: Филозофски факултет.
 7. Чокорило, Р. (2010). Психолошки индикатори анксиозности омладине у вријеме друштвене кризе. У Гласнику Антрополошког друштва Србије, SV.  (45), 419-425 . (ISSN 1820-7936), (COBISS. SR- ID 231403271). Нови Сад: Антрополошко друштво Србије .
 8. © Milana GRK & © Radovan ČOKORILO (2012). (University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia). PEDAGOGICAL COMPETENCE AND PEDAGOGICAL EDUCATION OF PARENTS. Practice and Theory in Systems of Education, Pedagogical Journal of Association of Educational Sciences, Volume 7 Number 3 (319-332). HU ISSN 1788-2591 (Online); HU ISSN 1788-2583 (Print).
 9. Čokorilo, R. (2013). The role of parents in prevention of a child, s aggressive behavior (U Zborniku radova 3rd International Scientific Conference  Exercise and Quality of Life (531-536), (ISBN 978-86-6353-000-3, COBISS.SR-ID 278050567), Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
 10. Чокорило, Р. (2013). Традиционални обрасци и савремени изазови породичног васпитања. У Зборнику радова Наука и традиција (Књига 7, Том 2/1) (515-527), (ISBN 978-99938-47-47-2), (COBISS. BH-ID 3643160). Пале: Филозофски факултет.

др Цвијета Крсмановић

Dr Cvijeta Krsmanovic др Цвијета Крсмановић
Редовни професор
Предмети Кошарка
Е-маил Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Биографија ЦВИЈЕТА КРСМАНОВИЋ, редовни професор на предмету КОШАРКА, Факултета физичког васпитања и спорта, Универзитета у Источном Сарајеву, рођена је 30.11. 1949. године у Зворнику, гдје је завршила основну школу, Учитељску школу завршила је у Бијељини, Факултет физичке културе у Сарајеву 1974. године. Магистрирала је на Факултету физичке културе у Сарајеву 1990. године. Докторску дисертацију одбранила је 1998. године, на Факултету физичке културе, Српско Сарајево. Изабрана је у звање доцента на предмет Кошарка 14. 05. 1998. године. У звање доцента на предмет Методика физичког васпитања изабрана је 1998. године. 2006. бирана у звање доцента на предмет, Ритмичка гимнастика и плес коју је  предавала до 2011. године.  У звање ванредног професора на предмет Кошарка изабрана је 2005. године док звање редовног професора на предмет Спрортске и рехабилитационе науке – предмет Кошарка стиче 2011. године. Радила је као професор у V гимназији у Сарајеву, од 1974. до 1992. године. На Факултету физичке културе у Новом Саду, радила је у звању вишег предавача, од 1993. до 1998. Радила је као стручни сарадник на изради и реализацији пројеката у спорту и физичкој култури, од 2002. до 2004. године у Ј.У. “Центар за спорт и рекреацију” Сарајево. Од ране младости се активно бавила спортом. Такмичила се у Спортској гимнастици и кошарци и остварила запажене резултате.
Играла је кошарку за К.К. “Радник” из Бијељине, и К.К. “Јединство”, из Тузле. У кошаркашком клубу “Јединство” из Тузле, усавршавла се у кошарци, добила је звање “Кошаркашког тренера” републичког и савезног ранга, и стекла Црвену лиценцу за тренера, као највише звање у кошарци. Бавила се тренерским по-зивом у К.К. “Јединство” из Тузле, и “Жељезничар”из Сарајева. Кошаркашки савез БиХ 1980. године, додјељује јој лиценцу делегата и контролора суђења, на нивоуБиХ. Учествује као студент на Спортским студентским играма Југославије, у кошаркашкој екипи Сарајевског Универзитета, гдје освајају златну медаљу. Самостално води школу кошарке за предшколски и рани школски узраст у Сарајеву у периоду 2002-2005. године. Учествовала је у припремању церемонијалаи затварања ЗОИ ‘84. На-грађена је плакетом ЗОИ ’84 Сарајево, од стране предсједника Олимпијског ко-митета. У организацији Свјетског првенстава у ритмичко-спортској гимнастици била је предсједник Комисије за техничко опремање Свјетског првенства, 1987. године. У Центру за физичко васпитање студената, у Новом Саду од 1993. до 1997. године, учествује у реализацији дугогодишњих пројеката, праћења и унапређења наставе физичког васпитања на универзитету.
Из тог периода објављује значајне научноистраживачке радове. Објавила је преко стотину научних и стручних радова и излагала их на конгресима и симпозијумима у иностранству и код нас. Стручни и научни радови третирали су проблематику из области антропологије, спорта и физичког васпитања. Објављени су у домаћим и страним часописима.
Учествовала је у менторству и комисијама око израде бројних дипломских радова студената Факултета физичког васпитања и спорта, из области Кошарке, ритмичке гимнастике и плесова, и других сродних области. Учествовала је у менторству и комисијама у изради и одбрани магистарских радова. Учествовала је у менторству и комисијама на изради и одбрани докторских дисертација. У периоду од 1998. до 2000. године, обављала је функцију продекана за науку на Факултету физичке културе у Српском Сарајеву.  Бирана је на функцију проректора за људске и материјалне ресурсе на Универзитету у Источном Сарајеву. Изабрана је на функцију Проректора за финансије 19.12.2007. године На функцији Проректора за људске и материјалне ресурсе, Универзитета у Источном Сарајеву проводи у периоду од 15.02.2008 до 18.02.2011.године. Удата је и мајка двоје дјеце.
Библиографија
 1. Крсмановић, Ц. (1999), књига “Физичко васпитање и успјех у студирању”. Факултет физичке културе, Српско Сарајево.
 2. Крсмановић, Ц. (2005). “Кошарка”, уџбеник, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево.
 3. Крсмановић, Ц. (2006). “Методика физичког васпитања”, уџбеник, Факултет физичке културе, Универзитета у Источном Сарајево.
 4. Крсмановић, Ц. (2006). Методологија истраживања когнитивних способности у физичком васпитању”, књига, Источно. Сарајево, Факултет физичке културе.
 5. Крсмановић, Ц. (2011). “КОШАРКА”, уџбеник, Будућност Нови Сад - Факултет физичког васпитања и спорта.Универзитета у Источном Сарајеву. .
 6. Крсмановић, Ц. (2012). “Кошарка у наставном и тренажном процесу” уџбеник, Еуро принт, Источно Сарајево. Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитета у Источном Сарајеву.
 7. Крсмановић, Ц. (2012). “Ритмичка гимнастика и плес”, уџбеник, Еуро принт, Источно Сарајево, Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитета у Источном Сарајеву.

др Славко Ждрале

  др Славко Ждрале
Редовни професор
Предмети Спортска медицина, Функционална анатомија, Физиологија спорта
Е-маил  
Биографија Др СЛАВКО ЖДРАЛЕ rођен 25.03.1948. године Општина Илијаш - Сарајево. Осмогодишњу школу и гимназију завршио у Сарајеву. Као средњошколац активно се бавио спортом. Био je члан Атлетског клуба Сарајево и такмичио се у јуниорској и сениорској конкуренцији. Након завшене гимназије уписuje Медицински факултет у Сарајеву и дипломирао 1974. године. Запошљава се у Дому здравља Калиновик као љекар опште праксе, а након тога добија специјализацију из опште хирургије за потребе РМЦ "Пролетерске бригаде" у Фочи и специјалистички испит полаже 1981. године. Као специјалиста хирург прелази да ради на клинику за грудну хирургију УМЦ Сарајево гдје се усмјерава у правцу уже специјалности из хирургије - грудна хирургија. Учествује активно у Самоуправно интересној заједници здравствене заштите Сарајево и предсједник је Извршног одбора. Делегиран је у Вјеће здравствених радника Југославије. Почетак ратних збивања 1992. године затиче га као члана колектива клинике за грудну хирургију УМЦ Кошево. Крајем априла приморан је да напусти радно мјесто и мјесто становања - Сарајево. Одлуком Министарства здравља Републике Српске постављен је за директора Клинике за плућне болести у Касиндолу са задатком да формира Општу болницу. Превасходно хируршку службу. 29.07.1992. године почиње са радом у болници Касиндо заједно са три љекара специјалиста одређене гране и у ходу формирао одјељења која сачињавају општу болницу. До краја ратних збивања формирао је одјељења хирургије, гинекологије и акушерства, педијатрије, окулистике, ОРЛ, физијатрије, дијализни центар и са постојећом организационом формом заједно са болницом у Фочи и Сокоцу Министарство здравља оснива Клинички центар Српско Сарајево и именују га за директора. Поред постојећих обавеза према здравственој структури КЦ Српско Сарајево у просторима болнице у Касиндолу у току рата и послије рата водио је бригу више од 200 избјеглица. У том временском периоду успио је да реконструише један дио болничког простора и започиње нову градњу операционог блока. 
У току ратног периода и послије ратног периода учествује у организацији здравства Републике Српске, члан је Управног одбора Фонда здравственог осигурања Републике Српске и подпредсједник је скупштине Фонда здравственог осигурања. Подпредсјеник је Удружења хирурга Републике Српске. Доктор је медицинских наука и професор на Универзитету у Источном Сарајеву на предметима Хирургија, Спортска медицина, Менаџмент у здравству и Анатомија. Од средине 2006. године не обавља функцију директора и начелник је хируршке клинике. За то вријеме је аутор и коаутор више књига и уџбеника посебно се опредјелио на стручној и научној обради дјеловања и посљедица осиромашеног уранијума на нашим просторима и објавио је више чланака у земљи и иностранству. У фебруару 2013. године постављен је за вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе Источно Сарајево коју и данас обавља.
Библиографија ИЗБОР ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА
1.    Спортске повреде и оштећења 
2.    Акутне повреде зглобова у спорту 
3.    Бол у грудима код спортиста 
4.    Спортско срце - разликовање нормалног од патолошког налаза 
5.    Бол у поткољеници као један од ограничавајућих фактора за постизање врхунских 
резултата у спорту 
6.    Бол у леђима као ограничавајући фактор за постизање врхунских резултата у спорту 
7.    Акутне повреде зглобова у спорту 
8.    Утицај високих температура на спортисте и њихове последице 
9.    Касиндо од лијечилишта до клиничког центра 1921-2010. Одредица за енциклопедију
Републике Српске. Академија наука Републике Српске. 
10.    Осирорнашени уранијум и малигни тумори у Републици Српској 

Издате књиге и уџбеници (аутор и коаутор): 
1.    Спортске повреде и оштећења 
2.    Спортска медицина 
3.    Трауматски шок 
4.    Повреде грудног коша 
5.    Стратегија развоја здравственог система Републике Српске до 2000. године 
6.    Теорија и пракса корективне гимнастике

др Далибор Фулурија

 Dr Dalibor Fulurija.jpg др Далибор Фулурија
Редовни професор
Предмети Спортска гимнастика
Е-маил Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Биографија ДАЛИБОР ФУЛУРИЈА (12. јануар 1977, Никшић, СР Црна Гора). Основну школу похађао је у Фочи (Брод на Дрини), а машинскотехничку школу у Палама. По одслужењу војног рока 1996, уписује Факултет физичке културе у Српском Сарајеву који завршава 2000 године. На истој високошколској организацији завршава магистарске студије и магистрира на тему: ,,ГИМНАСТИЧКИ САДРЖАЈИ У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ”. Докторску дисертацију под насловом: ,,ЕФИКАСНОСТ НАПАДА У ФУДБАЛУ У ЗАВИСНОСТИ ОД НАЧИНА ИЗВЕДЕНИХ АКЦИЈА” успјешно је одбранио 11. 04. 2007. на Факултету физичке културе Источно Сарајево. Радну дјелатност обавља као ванредни професор на предмету Спортска гимнастика Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву. На истоименом факултету обављао је функцију продекана за наставу и студентска питања од 01.03.2009.године до 09.03.2012. године. Као спортиста активно се бавио Гимнастиком и Фудбалом. Био првак у гимнастици у конкуренцији млађих категорија школског такмичења, поводом дана школе Фочанске омладинске чете Брод, општине Фоча. Прошао је школу фудбала у више клубова. Запажени су његови резултати не само на реализацији наставних програма спортске гимнастике, већ и доприносу спортског живота дјеце и омладине у средини свога професионалног ангажовања. Двије године (1998 – 2000) проводи у школи фудбала ,,Српско Сарајево”. Од 2001 до 2002. године води јуниорску селекцију фудбалског клуба ,,Романија”. Од 2004 – 2005 године води пионирску селекцију фудбалског клуба ,,Романија”. Био је руководилац школе фудбала ,,Романија”, кондициони и помоћни тренер у сезони 2008/2009 у којој фудбалски клуб ,,Романија” улази у Прву Лигу РС-е. Учествује, сваке године, почев од 2004. године, у пројекту данске владе под називом: ,,OPEN FUN FOOTBALL SCHOOLS”. Објавио је двије књиге: СПООРТСКА ГИМНАСТИКА I – Теорија спортске гимнастике и ОСНОВЕ ФУДБАЛА.
Рецензент је књиге ,,Анализа и методика техничко тактичких поступака“ аутора Алена Капиџића.
Као ментор на дипломским и завршним радовима извео је преко 20 кандидата, а као члан и предсједник комисије у изради и одбрани дипломских и завршних радова учествовао је преко 30 пута.
Тренутно је Члан Комисије за регионалну и међународну сарадњу за спорт Града Источно Сарајево, Члан и инструктор у STAR TIM Јахорина, Шеф стручног штаба фудбалског клуба ,,Романија”.
До сада је објавио преко 20 радова у признатим стручним часописима. Ожењен, отац двоје дјеце.
Библиографија ИЗБОР ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА
 1. Фулурија, Д. (2009). Разлике у реализацији гимнастичких садржаја у наставном процесу физичког васпитања ученика основне школе. Спорт и здравље-Научно – стручни часопис из области спорта и физичке културе IV (1) стр. 49-52. Источно Сарајево: Факултет физичког васпитања и спорта.
 2. Фулурија, Д. (2010). Реализација садржаја спортске гимнастике у наставном процесу физичког васпитања ученика основних школа. Спорт и здравље-Научно – стручни часопис из области физичког васпитања и спорта V (1) стр. 37-42. Источно Сарајево: Факултет физичког васпитања и спорта.
 3. Фулурија, Д. & Вукајловић, В. (2011). Релације моторичких способности и преcизности код младих фудбалера. Спорт и здравље, VI(1), стр.16-20. Источно Сарајево: Факултет физичког васпитања и спорта.
 4. Фулурија, Д. (2012). Разлике између моторичких способности ученика и ученика који су укључени у гимнастичку секцију. Зборник научних и стучних радова "СПОРТ И ЗДРАВЉЕ" са V међународног симпозијума "СПОРТ И ЗДРАВЉЕ", стр. 22-27. Тузла: Факултет за тјелесни одгој и спорт.
 5. Фулурија, Д. & Тошић, И. (2013). Утицај моторичких способности ученика основних школа на успјешно извођење елемената спортске гимнастике на тлу. Спорт и здравље, VIII (1), стр. 26-33. Источно Сарајево: Факултет физичког васпитања и спорта.

др Дејан Ћеремиџић

 ceremidzic dejan др Дејан Ћеремиџић
Редовни професор
Предмети Фудбал
Е-маил Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Биографија

ДЕЈАН ЋЕРЕМИЏИЋ рођен 29.09.1972. у Сарајеву . Основну и средњу школу завршио је у Сокоцу.  Факултет физичке културе у Српском Сарајеву завршава 2000 године. Магистарске студије уписује на Факултету физичке културе Универзитета у Нишу гдје 2005. године магистрира на тему: ,,ПОВЕЗАНОСТ МОРФОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ СА СИТУАЦИОНО МОТОРИЧКИМ СПОСОБНОСТИМА КОШАРКАША РАЗЛИЧИТОГ НИВОА ТАКМИЧЕЊА”. Докторску дисертацију под насловом ,,КОМПАРАЦИЈА РЕЗУЛТАТА МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ И СИТУАЦИОНО-МОТОРИЧКИХ ПАРАМЕТАРА КОШАРКАША РАЗЛИЧИТОГ НИВОА ТАКМИЧЕЊА” успјешно је одбранио 10.04.2007. на Факултету физичке културе Источно Сарајево. Радну дјелатност обавља као ванредни професор на предмету Фудбал Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву. Играчку каријеру започео је у фудбалском клубу ФК „Гласинац“ за који је играо у  млађим селекцијама, да би касније у кадетском узрасту почео да се бави кошарком у КК ″Гласинац″.  У кошаркашкој каријери је промјенио већи број клубова а кошарком се бави и данас, као тренер-играч у КК ″Јахорина″.  У Кошаркашком савезу Републике Српске обавља функцију делегата. Као стручњак члан је Удружења кошаркашких тренера Републике Српске (УКТРС) и обавља функцију предсједника Тренерске организације ПКО Романија-Херцеговина у КСРС. Дугогодишњи је предавач на тренерским семинарима у организацији Кошаркашког савеза Републике Српске. У млађим селекцијама нордсијског скијања освојио већи број медаља дисциплинама трчање класичним и слободним стилом.  Од 1991. године  члан је Скијашког савеза Босне и Херцеговине као учитељ-тренер. Члан је Државног алпског демонстраторског тима Босне и Херцеговине од 2008 године.  Посједује међународну лиценцу највећег учитељског звања у скијању – Учитељ III, ИСИА лиценца. Тренутно је организатор ски школе „Вучко“.  Активно се бавио плесом у ПС „Романтик“, гдје је постигао запажене резултате. Објавио је једну књигу: ФУДБАЛ 2013. године. Као ментор на дипломским и завршним радовима извео је преко 15 кандидата, а као члан и предсједник комисије у изради и одбрани дипломских и завршних радова учествовао је преко 20 пута. До сада је објавио 22 рада у признатим стручним часописима. Ожењен је и има двоје дјеце.

Библиографија ИЗБОР ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА
 1. Ћеремиџић, Д. (2006). Повезаност антропометријских карактеристика са моторичким способностима кошаркаша јуниорске репрезентације Републике Српске. Антрополошки статус деце и омладине. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања.
 2. Ћеремиџић, Д. (2006). Разлике у моторичким способностима кошаркаша у зависности од позиције које играју у тиму. Спорт и здравље, бр. I. Источно Сарајево:  Факултет физичке културе.
 3. Ћеремиџић, Д. (2009). Разлике у моторичким и ситуационо-моторичким способностима кошаркаша различитог статуса у екипи. 3. Међународни симпозијум спорт и здравље, стр. 204-207. Тузла: Факултет тјелесног одгоја и спорта.
 4. Ћеремиџић, Д.  (2013). Разлике у нивоу моторичких способности полазника Школе фудбала ″Олимп″. Трећа међународна конференција ″Спортске науке и здравље″. Бања Лука: Паневропски универзитет Апеирон.
 5. Ћеремиџић, Д. (2013). Праћење рада и развоја полазника Школе фудбала ″Олимп″. Међународни симпозиј НТС. Сарајеву: Факултет спорта и тјелесног одгоја.

др Ратко Павловић

  др Ратко Павловић
Редовни професор
Предмети Атлетика
Е-маил Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Биографија Др Ратко Павловић, ванредни професор рођен је 18. јула 1976. године у Фочи гдје завршио Основну школу и Гимназију. Факултет физичке културе у Српском Сарајеву је уписао 1996. и дипломирао 2000. године као најбољи студент генерације. На Факултету физичке културе у Нишу је завршио последипломске студије као најуспјешнији последипломац са просјечном оцјеном (9,80) и на истом магистрирао 2004. на тему:''Структура моторичког и морфолошког простора студената ФФК-е С.Сарајева''. Докторску дисертацију: ''Релације неких сегмената антрополошког простора са резултатима трчања'' одбранио је 2006 на Факултету физичке културе у Источном Сарајеву. Током основних и посдипломских студија био је стипендиста Владе Републике Српске. Прво запослење добија у Средњошколском центру ''Никола Тесла'' и  ОШ ''Св. Сава'' у Фочи као професор физичког васпитања (2000.-2003.) Радни однос на Факултету физичке културе у Српском Сарајеву заснива као асистент (2001-2004) на предмету Антропомоторика. Након одбрањене магистарске тезе, ради као виши асистент на предмету Антропомоторика и повјерава му се предмет Атлетика. У звање доцента за предмет Атлетика је изабран 2006. године, а 2012. године у звање ванредног професора. Активно се бавио одбојком, од 2004-2006 био је и тренер ОК ''Маглић''. Школске 2008/09. на матичном факултету је вршио функцију Продекана за наставу и студентска питања, а 2010/11. године је био Продекан за науку и уредник у редакцији Научно-стручног часописа ''Спорт и здравље''. Од 2008-2011. године  је предсједник комисије за полагање стручног испита наставника, стручних сарадника и васпитача. Више пута ментор на првом и другом циклусу студија. Учесник у тренингу ,,Улога наставног особља у процесима интерног осигурања квалитете у склопу Темпус пројекта ,,From Quality Assurance to Strategy Development'' WUS Austria и учесник конгреса, научних конференција и симпозијума. Био је члан научног одбора Међународне научне конференције FITNESS TRAINING in 2014 (Slovakian conditioning training association - SAKT). До сада је објавио више од 120 научних и стручних радова. Аутор је четири уџбеника и једног практикума из Атлетике. Рецензент је монографије међународног значаја ’’World race walking research’’ у издању University Мatey Bel-Banska Bystrica (Slovakia), и књиге ФИТНЕС - индивидуални програми у издању Факултета спорта и тјелесног одгоја у Сарајеву. Члан је ATHENS Institure of education and research (ATINER). Члан је уредничког одбора ’’International Scientific Journal on Kinesiology ACTA KINESIOLOGICA’’, Члан уредничког и рецензентског одбора ATHENS Journal od Sports. Члан је научног одбора SLOVAK JOURNAL OF SPORT SCIENCE i Scientific Journal in Sport and Medical-Rehabilitation Science-Sports Science and Health. Поред истакнутих домаћих, рецензирао је радове престижних међународних часописа (Collegium Anthropologicum, International Research Journals, International Journal of Educational Research and Reviews, Journal of Physical Education and Sport Menagement, ATHENS Journal of Sports, Sky Journal of Educational Research). Ожењен је и отац је двоје дјеце.
Библиографија
 1.  Pavlović, R. (2012). The morphological status of the finalist in jumping disciplines at the Beijing Olympics. SPORT SCIENCE- International Scientific Journal on Kinesiology, 5 (2): 43-48.
 2. Pavlović, R., Raković, A., Radić, Z., Simeonov, Z. (2012). Effects of training microcycle on the success in marathon. RESEARCH IN THE PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH - International Journal of Scientific Issues in Physical Education, Sport and Health, 1 (2): 97-104.
 3. Pavlović, R., Branković, N., Živković, M. (2012). Power as a factor of successful results in shot put. RESEARCH IN KINESIOLOGY-International Journal of Kinesiology and Other Related Science, 40 (2):141-146.
 4. Pavlović, R., Idrizović, K. (2013). Attitudes of students of physical education and sports about doping in sport. Facta universitatis-series: Physical Education and Sport, 11 (1): 103-113.
 5. Idrizović, K., Pavlović, R. (2013). Problem transfera u kondicijskom treningu. KONDICIJSKI TRENING, 11 (1): 19-31. UKTH.

др Миломир Тривун

  др Миломир Тривун
Редовни професор
Предмети Пливање
Е-маил Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Биографија

МИЛОМИР ТРИВУН, рођен је у мјесту Козја Лука, Општина Фоча. У поменутом мјету рођења завршио је Основну школу, а Гимназију у Фочи. Факултет за физичку културу уписао је у Сарајеву. Активно се бавио спортом, а тренерско умјеће остваривао је у пливачком клубу "Босна" из Сарајева , који у то вријеме постиже запажене резултате не само у Б и Х него и у СФРЈ. Током студија у Сарајеву радио је у школи пливања . Члан је планинарског друштва "Зеленгора " из Фоче, Планинарско еколошког друштва Романија Пале, а 2001 године (сто година планинарства у Србији ), са  планинарима из Србије осваја други врх по висини на Балкану Митикас на Олимпу и 2009 са Планинарским савезом Републике Српске, Митикас на Олимпу, Кајмакчалан и Кораб највиши врх БЈР Македоније и Албаније . Магистарску тезу под називом " Повезаност морфолошких карактеристика и моторичких способности са ситуационо моторичким способностима студената Факултета физичке културе у пливању" одбранио је у јулу 2003. године  на Факултету физичке културе у Нишу. Докторску дисертацију под називом "Методолошки процеси у настави пливања и утицај на специфичне моторичке способности", одбранио је крајем августа 2007. године, на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву.  Објавио је два уџбеника са ауторством проф. др Симо Вуковић из Бања Луке из Пливања и један самосталан на Факултету физичког васпитања и спорта. Објавио је више десетина радова саопштених на скупу међународног значаја штампан у цјелини и националним часописима и зборницима. Био је ментор у три магистарске тезе. Чланство у комисији за одбрану докторске дисертације био је два пута; Чланство у комисији за одбрану магистарске тезе више пута у И. Сарајеву и једно у Бањој Луци. Менторство дипломског рада више пута. Учешће у изради пројекта kao kоординатор и сарадник пројекта, од 1. новембра 2007 до 1. новембра 2010. године. Добитник је Повеље ФАСТО у Сарајеву 2013. године. Члан је друштва педагога физичке културе Србије од 2004. године. Чланству Антрополошког друштва Србије пристуpио је 2008. године. Чланство у стручној комисији националног значаја: Модернизација наставних планова и програма за Основну школу, Бања Лука, 06. 02. 2014. godine. Продекан  за науку биран је деветог марта 2012. године.

Библиографија  

др Ненад Лалић

  др Ненад Лалић
Редовни професор
Предмети Менаџмент у спорту
Е-маил Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Биографија

НЕНАД ЛАЛИЋ рођен је 15. 2.1959. године у Сарајеву, Босна и Херцеговина. Ожењен је и отац је двоје деце. Факултет организационих наука 1997. године уписује на Универзитету у Београду, а 2001. године дипломира на тему: Тимски рад, основи успјешног савременог менаџера. Магистарске студије уписује 2001. године на Факултету организационих наука Универзитета у Београду, а завршава 2003. године магистарском тезом „Организовање пословања предузећа применом метода и модела групног одлучивања“. Тиме стиче звање Магистар менаџмента (Мр). Докторску дисертацију на тему “Развој методологије подршке пословном преговарању и групном одлучивању“ одбранио је на Факултету организационих наука Универзитета у Београду 2007. године. Радни однос заснива у Ваздухопловном Завод-у ОРАО А.Д. 1979. године, где тренутно обавља функцију комерцијалног директора. Стално је запослен на Универзитета у Источном Сарајеву у звању ванредног професора на следећим факултетима:
•    Факултет физичког васпитања и спорта Пале на предмету Менаџмент у спорту од 01.11.2008 године;
•  Педагошки факултет у Бијељини на предмету Менаџмент у васпитно-образовним установама од 01.10.2009 године;
•   Филозофски факултет Пале, на предметима: Менаџмент у васпитно-образовним установама и Управљање и руковођење школом.
•    Факултет пословне економије Бијељина, на предмету: Предузетништво.
•    Економски факултет Брчко, на предмету: Предузетништво.
Додатно је ангажован и као гостујући предавач из привреде на Факултету организационих наука Универзитета у Београду, на предмету Теорија одлучивања. Члан је Сената Универзитета у Источном Сарајеву као и Центра за менаџмент људских ресурса на Факултету организационих наука Универзитета у Београду. Говори, чита и пише енглески језик.

Библиографија

Објављени уџбеници:

 1. Лалић Н., „Менаџерско одлучивање“, Педагошки факултет Бијељина, (2010);
 2. Лалић Н., „Школски менаџмент-практикум“, Школска књига, Београд, (2010);
 3. Вилотијевић М., Лалић Н., Мандић Д., „Школски менаџмент“, Школска књига, Београд, (2011);
 4. Лалић Н., Вилотијевић М., Мандић Д., “Менаџмент у образовању“, Педагошки факултет Бијељина, (2011);

Учешће у пројектима:

1.    Назив пројекта: „Становништво као основни фактор одрживог економског развоја Републике Српске“ - Тематски пројекат Министарство науке и технологије Републике Српске (2009) - члан пројектног тима;
2.    Назив пројекта: „Стратегије регионалног привредног развоја Републике Српске на примјеру Семберије и Доњег Подриња“ - Тематски пројекат Министарство науке и технологије Републике Српске (2009) - члан пројектног тима;
3.    Назив пројекта: „Колико дјеце треба Републици Српској? – Активности и мјере за подстицање рађања“ - Тематски пројекат Министарство науке и технологије Републике Српске (2011) - члан пројектног тима;
4.    Назив пројекта: „Пројекција развоја младе (школске) популације РС из демографске перспективе“ - Тематски пројекат Министарство науке и технологије Републике Српске (2011) - руководилац пројектног тима;
5.    Назив пројекта: “Управљање људским ресурсима у туристичким предузећима Републике Српске“ - Тематски пројекат Министарство науке и технологије Републике Српске (2013) - руководилац пројектног тима;
6.    Назив пројекта: “Утицај демографске транзиције на пензиони систем и тржиште рада Републике Српске“ - Тематски пројекат Министарство науке и технологије Републике Српске (2013) - члан-истраживач пројектног тима;

ИЗБОР ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА

 1. Mandić D., Martinović D., Lalić N., Banđur V.,: Decision Support System in Physical Education, in the book 10th WSEAS Intenational Conference. on ARTIFICIAL INTELLIGENCE, KNOWLEDGE ENGINEERING AND DATA BASES (AIKED ’11) Included in ISI/SCI Web of Science and Web of Knowledge, ISBN: 978-960-474-273-9, ISSN: 1792-8117, University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom, 2011, pp.309-313
 2. Mandić D., Lalić N., Lalić S.,: Decision Support System in Educational Technology, in the book 7th WSEAS International Conference on APPLIED COMPUTING (ACC '10) Included in ISI/SCI Web of Science and Web of Knowledge, ISBN: 978-960-474-236-3, ISSN: 1792-5908, Timisoara, Romania, 2010, pp.102-107
 3. Mandić D., Banđur V., Lalić N.,: Computer Aided Research in Managing Educational Process, in the book 7th WSEAS International Conference on ENGINEERING EDUCATION (EDUCATION '10) Included in ISI/SCI Web of Science and Web of Knowledge, ISBN: 978-960-474-202-8, ISSN: 1792-426X, Corfu, Greece, 2010, pp.373-378
 4. Mandić D., Lalić N., Banđur V.,: Managing Innovations in Education, in the book 9th WSEAS Intenational Conference. on ARTIFICIAL INTELLIGENCE, KNOWLEDGE ENGINEERING AND DATA BASES (AIKED ’10) Included in ISI/SCI Web of Science and Web of Knowledge, ISBN: 978-960-474-154-0, ISSN: 1790-5109, University of Kmbridge, Cambridge, United Kingdom, 2010, pp.231-237
 5. Mandić D., Martinović D., Lalić N.,  EDUCATION WEB PORTALS  AND BASED IN PHYSICAL EDUCATION. Proceedings of the 11th WSEAS International Conference on Artificial Inteligence, Knowledge Engineering and Data Based (AIKED '12), Cambidge, UK, February 22-24, 2012. ISBN: 978-I-61804-068-8, ISSN: 1792-8117, pp.88-94.
 6. Mandić D., Pelemiš M., Pašalić S., Lalić N., COMPUTER-BASED INFORMATION SYSTEM IN EDUCATION. Proceedings of the 11th WSEAS International Conference on Artificial Inteligence, Knowledge Engineering and Data Based (AIKED '12), Cambidge, UK, February 22-24, 2012. ISBN: 978-I-61804-068-8, ISSN: 1792-8117, pp.231-236.
 7. ujošević, D., Kovačević, I., Suknović, M., Lalić N., A Comparison of the sability of Performing Ad Hoc Querying on Dimensionally Modeled Data Versus Operationally Modeled Data, Decision Support Systems, 2012.
 8. Nenad, L., Lalić, M.S., Lalić, N.S., Novaković, M., & Dejić, M.I nformation System in Accounting in Function of Managerial Decision Making, 4th European Conference of Computer Science (ECCS 2013), Paris, France, October 29-31, 2013. ISSN: 1790-5109, Indexes: ISI (Thomson Reuters), ELSEVIER, SCOPUS, ACM - Association for Computing Machinery, British Library, CAS - American Chemical Society, Engineering Village, American Mathematical Society (AMS), Inspec - The IET, Ulrich's International Periodicals Directory.
 9. Lalić, N., Lalić, M.S., Drakul, B., & Lalić, N.S. (2014). Accounting in the Integrated Management Information System. In P. Mercorelli, E. Maciel (Ed.), International Conference on Educational Technologies and Education (ETE ’14), „EMD Session: Financial Management `14“, 22nd-24th February, 2014. Interlaken: EUROPMENT.
 10. Mandić, D., Kamuka, E., Lalić, N., Dejić, M., & Parezanović, D. (2014). Computer Supported Changes in Education. In P. Mercorelli, E. Maciel (Ed.), International Conference on Educational Technologies and Education (ETE ’14), „ETE Session: Educational Technologies I `14“, 22nd-24th February, 2014. Interlaken: EUROPMENT.

Ванредни професори

др Далибор Стевић

  др Далибор Стевић
Редовни професор
Предмети Теорија физичке културе
Е-маил  
Биографија ДАЛИБОР СТЕВИЋ рођен 29.06.1971. године у Лопарама, општина Лопаре, БиХ, гдје je завршио основну школу. Средњу економску школу завршио je у Тузли 1990., а Факултет физичке културе у Новом Саду 1998. године. По завршетку основних студија, уписuje постдипломске 1999. године, такође на ФФК у Новом Саду. Магистарску тезу под насловом: МОРФОЛОШКЕ, МОТОРИЧКЕ И СОЦИОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УЧЕНИКА МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА, ПОЛАЗНИКА ОДБОЈКАШКЕ ШКОЛЕ, успјешно je одбранио 02.10.2003. године. Докторску дисертацију под насловом: УТИЦАЈ РАЗЛИЧИТИХ ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА ОБУКЕ ОДБОЈКАШКЕ ТЕХНИКЕ НА АНТРОПОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И СИТУАЦИОНО–МОТОРИЧКУ ПРЕЦИЗНОСТ УЧЕНИКА СРЕДЊЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА одбранио je на ФФК у Источном Сарајеву 26.12.2006. године. Живи у Бијељини и ради на Педагошком факултету у Бијељини као ванредни професор на предмету Основи физичке културе, те обавља функцију продекана за наставу. На Факултету физичког васпитања и спорта у Источном Сарајеву предаје предмет Теорија физичке културе. Дугогодишњи је предсједник синдикалне организације (дуже од 10 година) Педагошког факултета. Члан је Антрополошког друштва Републике Српске и Антрополошког друштва Србије.
Активно се бавио одбојком дуги низ година, најприје као играч, а касније и као тренер. Као тренер је до сада постигао запажене резултате (рад са млађим селекцијама и афирмација младих играча, више пута финалиста Купа РС, титула првака РС са екипом Радник из Бијељине у сезони 2004/2005.). У Одбојкашком савезу Републике Српске обављао је функције члана стручног штаба мушке сениорске репрезентације и селектора мушке пионирске репрезентације, те  функцију предсједника Стручног Савјета Одбојкашког савеза Републике Српске. Годинама активно учествује у стручном раду Одбојкашког савеза Републике Српске као стручни руководилац кампова млађих селекција, те као предавач на семинарима за стручно усавршавање одбојкашких тренера. Као Директор репрезентације предводио је женску јуниорску репрезентацију на балканском одбојкашком првенству у Обреновцу 2007. године гдје је освојена  прва (сребрна) медаља за БиХ. Обављао је функције члана стручног штаба, а касније и селектора сениорске репрезентације БиХ у више квалификационих циклуса за европско и свјетско првенство. Као селектор јуниорске и кадетске мушке репрезентације БиХ, предводио је националну селекцију на неколико балканских првенстава. Тренутно, у Одбојкашком савезу БиХ обавља функцију члана тренерске комисије, а у одбојкашком клубу „Мајевица“ Лопаре је ангажован као спортски директор и тренер мушке одбојкашке екипе каоја се успјешно такмичи у I лиги РС.
Библиографија

ОБЈАВЉЕНЕ КЊИГЕ И ПРИРУЧНИЦИ:

 1. Стевић, Д.: ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И СПОРТА, Педагошки факултет, Бијељина, 2009.
 2. Пелемиш, М., Тракиловић, Д., Стевић, Д., Тракиловић, Ј.: СПОРТ, РИТМИКА, МУЗИКА. Приручник за млађи школски узраст, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2005.

Учешће на пројектима:
1.Просторно-функционални развој предшколског васпитања и образовања у Републици Српској, Министарство науке и технологије РС, 2010. Руководилац пројекта проф. др Момчило Пелемиш. 
2.Детерминанте биолошке репродукције становништва Републике Српске, Министарство науке и технологије РС, 2012. Руководилац пројекта проф. др Момчило Пелемиш.

ИЗБОР ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА

 1. Стевић, Д., Пелемиш, М.: Организација стручног и васпитно-педагошког рада са младим одбојкашима. Часопис за унапређење наставе НОВА ШКОЛА, Број 2, Педагошки факултет Бијељина, 2006.
 2. Стевић, Д., Пелемиш, М., Пелемиш, В.: Активност и ангажованост дјеце предшколског узраста у току реализације усмјерене активности, Зборник научних и стручних радова, Факултет за тјелесни одгој и спорт, Универзитет у Тузли, Други међународни симпозијум „Спорт и здравље“, Тузла, 2009.
 3. Стевић, Д., Пелемиш, М., Тешић, З., Стевић, Д., Пекић, Н.: Развој спорта и физичке културе у општини Зворник у првој половини 20. вијека. „Спорт и здравље“- Научно-стручни часопис из области физичке културе - Број 1, 2009. године, Факултет Физичког васпитања и спорта, Пале, 2009.
 4. Стевић, Д., Фулурија, Д.: Повезаност моторичких способности са ситуационо-моторичким способностима младих фудбалера. Зборник радова са II научног скупа „РАЗВОЈ И ЈАЧАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ – ПРИОРИТЕТИ ЗА БРЖИ ДРУШТВЕНИ НАПРЕДАК“, Педагошки факултет Бијељина, 2011. године.
 5. Стевић, Д., Пелемиш, М., Лалић, Н., Вујановић, С.: Утицај физичке активности и начина исхране на гојазност ученика млађег школског узраста. Саопштење на 51. конгресу антрополошког друштва Србије, са међународним учешћем, Ниш, од 06. - 09. јуна 2012. године.

др Борислав Цицовић

  др Борислав Цицовић
Ванредни професор
Предмети Борилачки спортови
Е-маил Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Биографија

БОРИСЛАВ ЦИЦОВИЋ рођен 22.08.1972. године у Земуну, Република Србија. Основну као и средњу школу завршио је на Палама. Дипломирао је 2004. године на Факултету физичке културе у Источном Сарајеву. Дипломски рад, из борилачких спортова, под називом: “Методски поступак учења бочне технике бацања Учи мата“. 2007. године одбранио је магистарску тезу на Факултету физичке културе Универзитета у Источном Сарајеву под називом: Утицај морфолошких карактеристика и моторичких способности на ситуационо моторичке способности џудиста“. 2009. године одбранио је докторску дисертацију на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву под називом: “Промјене моторичких, ситуационо моторичких и функционалних способности код селекционисаних џудиста под утицајем тренажних активности“. Џудом почиње активно да се бави  1986. године у џудо клубу Босна„ Сарајево. Био је такмичар у периоду од 1987. године до 1991. године и од 1993. године до 2000. године. У том периоду остварио је запажене резултате. 1993. године учествује у оснивању џудо савеза Републике Српске, и џудо клуба „Романија“ Пале у коме наступа као такмичар и један од тренера.  Носилац је црног појаса четврти дан. Активно је укључен у рад џудо спорта у БиХ и Републици Српској. 2009. године  учествује на 25 љетњој Универзијади, која је одржана од 01.-12. јула у Београду, као селектор џудо репрезентације Р епублике Српске-БиХ. 2011.године  постаје Републички џудо судија. 2011.године као селектор џудо репрезентације Универзитета у Источном Сарајеву, учествује на Европском универзитетском првенству од 23-26 јуна, гдје осваја четири медаље: Једну златну, једну сребрну и двије бронзане медаље. Предсједник је клуба борилачких спортова “Девета чета“. Предсједник је удружења ратних ветерана специјалних јединица МУП-а, Специјална јединица Јахоринског одреда . Радни однос на Факултету физичког васпитања и спорта, Универзитета у Источном Сарајеву започиње 2006. године као асистент на предмету Борилачки спортови. 2008. године добија звање вишег асистента из предмета Борилачки спортови. 2011. године добија звање доцента на предмету Борилачки спортови. Од 09.03.2012. године обавља функцију продекана за наставу и студентска питања. До сада је објавио више научних радова у домаћим и међународним часописима, као и двије књигe из области џудоа и антропомоторике. Ожењен је и отац  троје дјеце.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE
Библиографија
 1. Цицовић, Б. (2006). Утицај појединих предикторских варијабли експлозивне снаге на брзину извођења бочне технике бацања уцхи-мата. Трећи међународни симпозијум физичког васпитања и спорта. Скопље
 2. Цицовић, Б. (2007). Релације између морфолошких карактеристика и ситуационо моторичких способности џудиста. Међународни научни скуп ФИС комуникације. Ниш: Факултет спорта и физичког васпитања.
 3. Цицовић, Б. (2010). Ефекти кондиционог тренинга на развој анаеробно-лактатне издржљивости и функционалних способности код џудиста. Часопис СПОРТ И ЗДРАВЉЕ. Година V, број 2 стр.14-21. Пале: Факултет физичког васпитања и спорта.
 4. Цицовић, Б. (2011). Каноничке релације морфолошких каракретистика и функционалних способности са резултатима моторичке координације џудиста. Часопис “СПОРТ И ЗДРАВЉЕ“.Година VI, број 1 стр. 5 – 10. Пале: Факултет физичког васпитања и спорта.
 5. Цицовић, Б. & Прица, О. (2012). Каноничке релације моторичких способности и успјеха у репетативној и експлозивниј снази код младих каратиста. Часопис “СПОРТ И ЗДРАВЉЕ“.Година VII, број1- 2 стр.5 – 10. Пале: Факултет физичког васпитања и спорта.

 

др Дејан Гојковић

  др Дејан Гојковић
Ванредни професор
Предмети  Корективна гимнастика
Е-маил Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Биографија ДЕЈАН ГОЈКОВИЋ рођен 13.02.1966 године у Сарајеву. Прва четири разреда основне школе завршио је у Сарајеву у О.Ш.Миљенко Цвитковић. Потом одлази у Мексико гдје завршава четири разреда у енглеском колеџу Edron school academy. По повратку из Мексика уписује средњу зуботехничку школу у Сарајеву. За вријеме средње школе jедно вријеме бави се активним играњем фудбала у Ф.К.Сарајево, потом прелази на атлетику гдје постиже запажене резултате. Дипломирао је  2000 године на Палама на Факултету физичку културу. Радни однос  засновао је 01.10.2000. године на Факултету физичке културе. Магистрирао  30.12.2005 на Факултету физичке културе у Источном Сарајеву на тему: Разлике у нивоу деформитета стопала ученика основних школа градске и сеоске популације.
Одбранио  докторску дисертацију на Факултету физичке културе у Источном Сарајеву 10.07.2009.године на тему: Превенција постуралних поремећаја кичменог стуба код дјеце школског узраста од I-IV разреда. Говори шпански,енглески и чешки језик. Ожењен, отац једног дјетета.
Тренутно ради на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитата у Источном Сарајеву на мјесту доцента из наставног предмета Корективна гимнастика. До сада је објавио 13 радова у признатим стручним часописима. Објавио је уџбеник из области корективне гимнастике 2013 године  под називом: Kорективно гимнастичка превенција постуралних поремећаја кичменог стуба.
Као ментор на дипломским и завршним радовима извео је преко 10 кандидата, а као члан и предсједник комисије у изради и одбрани дипломских и завршних радова учествовао је преко 20 пута.
Библиографија ИЗБОР ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА:
 1. Гојковић, Д. (2008). Спорт као метод превенције деформитета у корективној гимнастици. Спорт и здравље, III (1), стр.98-103. Источно Сарајево: Факултет физичког васпитања и спорта.
 2. Гојковић, Д. (2012). Превенција постуралних поремећаја кичменог стуба од  I-IV разреда. SPORT MONT,  бр.: 37,38 и 39/XI, стр.67-74. Подгорица: Црногорска спортска академија.
 3. Фулурија, Д., Стевић, Д. & Гојковић, Д. (2012). Разлике између моторичких способности ученика и ученика који су укључени у гимнастичку секцију. Зборник научних и стучних радова "СПОРТ И ЗДРАВЉЕ" са V међународног симпозијума "СПОРТ И ЗДРАВЉЕ", стр. 22-27. Тузла: Факултет за тјелесни одгој и спорт.
 4. Гојковић, Д. & Фулурија, Д. (2012). Учесталост деформитета кичменог стуба код дјеце првих разреда. Зборник научних и стучних радова "СПОРТ И ЗДРАВЉЕ" са V међународног симпозијума "СПОРТ И ЗДРАВЉЕ", стр. 35-39. Тузла: Факултет за тјелесни одгој и спорт.
 5. Гојковић, Д. & Фулурија, Д. (2012). Учесталост деформитета кичменог стуба код дјеце другог и трећег разреда основних школа. Спорт и здравље, VII (1-2), стр.70-77. Источно Сарајево: Факултет физичког васпитања и спорта.

др Татјана Ћеремиџић

  др Татјана Ћеремиџић
Ванредни професор
Предмети Ритмичка гимнастика и плес
Е-маил Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Биографија

ТАТЈАНА ЋЕРЕМИЏИЋ рођена 02. јануара 1976. године у Сарајеву, гдје је завршила основну школу. Средњу Електротехничку школу завршила је у Сокоцу. Дипломирала је у фебруару 2000. године на Факултету физичке културе Универзитета у Српском Сарајеву. У октобру 2000. године запослила се на истом факултету у звање асистента на наставном предмету Ритмичко-спортска гимнастика и плес, гдје је предходно двије године била и демонстратор. Магистрирала је на Факултету физичке културе у Источном Сарајеву 14.11.2006. године на тему „ЕФЕКТИ ПРОГРАМИРАНОГ РАДА НА БАЗИЧНЕ МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ (ФЛЕКСИБИЛНОСТ И КООРДИНАЦИЈУ) И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ИЗВОЂЕЊЕ СЛОЖЕНИХ МОТОРИЧКИХ СТРУКТУРА У РИТМИЧКОЈ ГИМНАСТИЦИ“. Звање вишег асистента на наставном предмету Ритмичко-спортска гимнастика и плес је добила 23. јануара 2007. године. Докторску дисертацију под називом „РЕЛАЦИЈЕ АНТРОПОЛОШКИХ ДИМЕНЗИЈА СА УСПЈЕХОМ У РИТМИЧКОЈ ГИМНАСТИЦИ И ПЛЕСОВИМА“ успјешно је одбранила у јулу 2009. године на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву. Звање доцента на наставном предмету Ритмичка гимнастика и плес добила је у фебруару 2011. године. Била је ментор на два магистарска и четири дипломска рада, као и предсједник и члан Комисије за одбрану магистарских радова.
Дужи низ година активно се бавила спортском гимнастиком и плесом, гдје је постизала запажене резултате. Удата је и мајка двоје дјеце.
Објавила је тринаест радова који су научно-истраживачког карактера . Радови су објављени у стручним и научним часописима у земљи и иностранству.

Библиографија

ИЗБОР ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА:

 1. Ћеремиџић, Т. (2007). Релације флексибилности и сложених моторичких структура у ритмичкој гимнастици код студената. Научно-стручни часопис ″СПОРТ И ЗДРАВЉЕ″, Година II, број 1, стр. 99-103. Источно Сарајево: Факултет физичке културе.
 2. Ћеремиџић, Т. (2008). Предиктивна вриједност координације на извођење сложених моторичких структура у ритмичкој гимнастици. Научно-стручни часопис ″СПОРТ И ЗДРАВЉЕ″ . Година III, број 1, стр. 47-52. Источно Сарајево: Факултет физичке културе.
 3. Ћеремиџић, Т. (2010). Утицај моторичких способности на успјешност извођења друштвених плесова. Научно-стручни часопис ″СПОРТ И ЗДРАВЉЕ″. Година V, број 1, стр.152-156. Источно Сарајево: Факултет физичке културе.
 4. Ћеремиџић, Т., Ћеремиџић, Д. (2010). Утицај морфолшких карактеристика на ефикасност у извођењу друштвених плесова код студената.  3. Међународни симпозијум ″Спорт и здравље″ Зборник научних и стручних радова стр. 208-212. Тузла:  Факултет за тјелесни одгој и спорт.
 5. Ћеремиџић, Д., Ћеремиџић, Т. (2013).  Разлике у ситуационој ефикасности између екипа завршне фазе такмичења Лиге првака 2012/2013. 6. Међународни симпозијум ″Спорт и здравље″ Зборник научних и стручних радова стр. 267-270. Тузла:  Факултет за тјелесни одгој и спорт

 

др Синиша Каришик

  др Синиша Каришик
Ванредни професор
Предмети Рукомет
Е-маил Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Биографија СИНИША КАРИШИК  рођен 29. 09. 1976. године у Сарајеву. Основну школу је завршио у Сарајеву, а Средњу Архитектонско техничку школу завршио је у Београду 1995. године. Дипломирао је 2001. године на Факултету физичке културе Универзитета у Београду. Магистрирску тезу под насловом” ИНТЕРЕСОВАЊА, ВРЕДНОСНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ И СТИЛ РАДА РУКОМЕТНОГ ТРЕНЕРА И УТИЦАЈ НА УСПЕШНОСТ РУКОМЕТАША“, је одбранио октобра 2006. године на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду. Докторску дисертацију под називом ”РЕЛАЦИЈЕ СУБПРОСТОРА АНТРОПОЛОШКИХ ДИМЕНЗИЈА РУКОМЕТАША РАЗЛИЧИТОГ РАНГА ТАКМИЧЕЊА” је одбранио у септембру 2010. године на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву. Од 2002. до 2007. радио је као асистент приправник, на предмету Рукомет на Факултету физичке култуте Универзитета у Источном Сарајеву.  Од 2007. до 2011 радио је као виши асистент на наставном предмету Рукомет на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву.  Од 2011 ради као доцент на предмету Рукомет на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву.
Обављао је функцију предсједника Кошаркашког клуба “Панда”, Пале у период од 2004. до 2007. године. Септембра 2012 године оснива Рукометни клуб “Пале”, у коме ради као тренер и обавља функцију директора клуба. Такође, обављао је функцију техничког директора код организације Специјалне зимске олимпијаде БиХ, у организацији Савеза удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Републике Српске 2006. године. Узео је учешће као демонстратор и предавач на семинару Зимска школа на Копаонику у оквиру програма “Тематско оперативно планирање обавезних програмских садржаја физичког васпитања у функцији оптимализације технологије рада на часу”, у организацији Друштва педагога физичке културе Србије 2008. године. Од 2010. је предсједник спортског удружења “STAR”, које се бави анимацијом, подучавањем и инструктажом спортских вјештина дјеце и одраслих.
До сада је објавио више научних радова у домаћим и међународним стручним часописима, као и двије књиге из области Рукомета.
Библиографија

ОБЈАВЉЕНЕ КЊИГЕ:

1. Слободан Горановић, Синиша Каришик (2012). Голман у рукомету. Факултет физичког васпитања и спорта, Бања Лука.
2. Слободан Горановић, Синиша Каришик, Зоран Валдевит (2012). Техника у рукомету. Факултет физичког васпитања и спорта, Бања Лука.

ИЗБОР ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА

 1. Валдевит, З., Илић, Д. & Каришик, С. (2010). Ефикасност нападачких акција са неизједначеним бројем играча у врхунском рукомету. International Scientific Conference: PHYSICAL ACTIVITY FOR EVERYONE University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical EducationRepublic of Serbia, Belgrade. Зборник радова 106-114.
 2. Каришик, С., Горановић, С. & Валдевит, З. (2011). Могућност селекције врхунских рукометаша у зависности од антропометријских карактеристика. Спорт и здравље, Научно-стручни часопис из области спорта и физичке културе. Факултет физичког васпитања и спорта, Источно Сарајево. Година VI, број 1, 60-66.
 3. Горановић, С., Каришик, С., Живковић М. & Валдевит З. (2012). Ефекти модела базичне припреме на промјене антрополошких обиљежја код рукометаша. International Scientific Conference“Effects of Phusical Activity Application to Antropological Status with Children, Youth and Adults. Beograd. Зборник радова 279-288.
 4. Горановић, С., Лолић, Д., Каришик, С., Лолић, В. & Бајрић, О. (2012). Имплементација модела базичне припреме у функцији побољшања моторичких и ситуационо-моторичких способности рукометаша. JITA-Journal of Information Tehnology and Applications (APERION), Бања Лука. Свеска 4, Бр. 2, 120-129.
 5. Рајић, Б., Допсај, М., Абелла, Ц. П. & Каришик, С. (2012). Ефекти различите врсте тренинга на параметре изометријског градијента мишићне силе опружача ногу код одбојкашица. International Scientific Conference“Effects of Phusical Activity Application to Antropological Status with Children, Youth and Adults. Београд. Зборник радова 280-289.

др Љубо Милићевић

Др Љубо Милићевић
Ванредни професор
Предмети Теорија физичке културе
Е-маил Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Биографија ЉУБО МИЛИЋЕВИЋ, рођен 04.01.1956 године у Урошевцу, СР Србија, гдје завршава основну и средњу Учитељску школу. 1982 године дипломира на Факултету за физичку културу Универзитета у Сарајеву. Магистарску тезу под називом „УТИЦАЈ МОРФОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ НА РЕЗУЛТАТЕ У СПРИНТЕРСКОМ ТРЧАЊУ КОД СТУДЕНАТА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ“, одбранио је 2006. године на Факултету физичке културе Универзитета у Нишу. Докторску дисертацију под називом „РЕЛАЦИЈЕ АНТРОПОЛОШКИХ ДИМЕНЗИЈА И САВРЕМЕНИХ МОДЕЛА САДРЖАЈА АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ“, одбранио је 2010. на Факултету физичког фаспитања и спорта Универзитета у Источном Сарјеву. На Факултету физичког васпитања и спорта у Источном Сарајеву је радио као асистент на предмету Антропомоторика, Кошарка и као виши асистент на предмету Атлетика. Тренутно је у звању доцента на предмету Теорија физичке културе. Објавио је више научних и стручних радова из уже области у домаћим и међународним часописима.
Библиографија

ИЗБОР ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА:

 1. Стоjиљковић, С., Милићевић, Љ. & Јоксимовић, А. (2004). Антрополошке, методолошке, методичке и професионалне основе у функцији индивидуализације рада. Pedagogy and psychology Physical Education and Sport. Rousse; University of Rousse ,,Angel Kanchev,,.
 2. Бранковић, Н., Стојиљковић, С., Јоксимовић, А. & Милићевић, Љ. (2004). Карактеристике физичке припреме спортиста нижих разреда основних школа. Научна конференција са међународним учешћем ,,Физичко васпитање и спорт у образовном систему,,. Благојевград. Универзитет ,,Неофит Рилски,,.
 3. Милићевић, Љ. (2007). Морфолошке карактеристике и моторичке способности као предиктори спринтерског трчања. Научно-стручни часопис из области спорта и физичке културе, Факултет физичке културе, Источно Сарајево. Година II, број I, 63-67.
 4. Милићевић Љ. (2009). Рекреација и слободно вријеме. Научно-стручни часопис из области спорта и физичке културе. Факултет физичког васпитања и спорта, Источно Сарајево. Година IV, број I, 97-104.
 5. Милићевић, Љ. (2010). Морфолошке карактеристике као предиктори на успјешност вижње кајака. Научно-стручни часопис из области спорта и физичке културе. Факултет физичког васпитања и спорта, Источно Сарајево. Година V, број II, 57-60 

др Илија Лаловић

 

Др Илија Лаловић
Ванредни професор

Предмети Информатика и рачунарство
Е-маил  
Биографија ИЛИЈА ЛАЛОВИЋ, рођен 16.04.1950. године у Влахољу, општина Калиновник. Природно математички факултет завршава у Београду 1978. године. Магистратуру и Докторску дисертацију је одбранио на Факултету Feinberg Института Weizmann. Стално је запослен на Природно математичком факултету Универзитета у Бања Луци у звању Доцента на предмету Основи програмирања 1 и 2 , а од школске 2006/2007. године па до данас, у својству спољног сарадника, ангажован је на Универзитету у Источном Сарајеву Факултета физичког васпитања и спорта на предмету Информатика и рачунарство.
Библиографија  

др Владан Савић

 

Др Владан Савић
Ванредни професор

Предмети Спортска рекреација, Одбојка
Е-маил Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Биографија ВЛАДАН САВИЋ рођен 21.11.1975. године у Сарајеву. Основну и средњу школу завршио је на Палама. Факултет физичке културе уписује на Универзитету у Српском Сарајеву, гдје је дипломирао  2001. године. Исте године је примљен као асистент на  Факултету физичке културе Пале на предмету Спортска рекреација. Постдипломски студиј уписао је 2002. године на матичном факултету, а магистарски рад под насловом „Морфолошке карактеристике и моторичке способности одбојкаша у зависности од позиције играча у екипи“ одбранио је 2006. године. Докторску дисертацију под насловом „Антрополошка обиљежја врхунских одбојкаша“ одбранио је 2010. године. Објавио је неколико  научних и стручних радова. Активно је играо одбојку у клубовима „Фамос Коран“ и ОК „Студент“ Пале. Посљедњих 10 година обавља функцију тренера ОК „Студент“ Пале, а тренутно је селектор јуниорске репрезентације Босне и Херцеговине. Данас ради као доцент на предмету Одбојка на Факултету физичког васпитања и спорта Пале, Универзитета у Источном Сарајеву.  Ожењен је, отац двоје дјеце.
Библиографија

 ИЗБОР ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА:

 1. Савић, В. (2007). Разлике у морфолошким карактеристикама одбојкаша репрезентативаца Босне и Херцеговине и играча Премијер лиге. Спорт и здравље, (2)1, 52-56.
 2. Савић, В. (2008). Спортски догађај. Спорт и здравље 3(1), 104-109.
 3. Савић, В. (2008).  Разлике у моторичким карактеристикама одбојкаша репрезентативаца Босне и Херцеговине и играча Премијер лиге.  Спорт и здравље, научно-стручни часопис из области спорта и физичке културе Година III, број 1, 53-56. Источно Сарајево: Факултет физичке културе.
 4. Каралић, Т.,  Вујмиловић, А. & Савић, В. (2012). Компаративна анализа прецизности као специфичне моторичке способности у одбојци. Спортске науке и здравље, 2(1), 41-49.
 5. Павловић, Р., Савић, В. & Тошић, Ј. (2012). Утицај морфолошких, моторичких и функционалних параметара у процјени фитнес индекса и максималне потрошње кисеоника. Спорт и здравље, 7(3), 30 -37.

 

др Маја Кујунџић

Др Маја Кујунџић
Ванредни професор

Предмети Енглески језик
Е-маил  
Биографија МАЈА КУЈУНЏИЋ је рођена у Сарјеву, 1977. године. Похађала је Основну школу „Дан младости“ на Палама коју је завршила 1991. године са одличним успјехом и повељом „Митар Трифоновић – Учо“. Исте године, уписује се у „Прву гимназију“ у Сарајеву, али због избијања рата школовање наставља у Гимназији „Панто Малишић“ у Беранама,  а потом  у „Средњошколском центру  Пале“ на Палама 1995. године,  са одличним успјехом.
По завршетку средње школе, уписује се на Филозофски факултет Пале – Одсјек за енглески језик и књижевност и у предвиђеном временском року завршава студије са просјечном оцјеном 9.02. Одмах по завшетку студија бива јој понуђено мјесто асистента на Одсјеку за енглески језик и књижевност Филозофског факултета Пале, гдје отпочиње са радом 2001. године у звању асистента.
У љето 2001. године похађа курс из модерне енглеске књижевности на Универзитету у Единбургу (Scottish Universities’ International Summer School) гдје стиче диплому о успјешном учешћу на курсу.  
Године 2002., добија стипендију од Владе Краљевине Норвешке за двогодишњи магистарски студиј из Англистичке лингвистике на једном од најстаријих и најпрестижнијих норвешких универзитета - Универзитету у Бергену, гдје 2004. године брани магистарски рад под називом Syntactic variation in British newspapers: The use of the passive in The Times and The Sun са највишом оцјеном  (A).
Након одбране магистарског рада наставља са радом на Одсјеку ѕа енглески језик и књижевност на Филозофском факултету Пале, Универзитета у Источном Сарајеву  на којем  2006. године бива проглашена у звање вишег асистента.  
Исте године пријављује докторску дисертацију на Филозофском факултету Пале, под називом Комуникативна вриједност пасива у језику британске штампе из угла социолингвистике и прагматике под менсторством проф. др Снежане Билбије. У априлу 2011. године успјешно брани докторску дисертацију пред комисијом у саставу: проф. др Снежана Билбија, ментор; проф. др Предраг Новаков, предсједник и доц. др Смиљка Стојановић, члан. Веома је битно је истаћи да је дио свог докторског истраживања обавила на једном од најстаријих и најпрестижнијих универзитета на свијету - Универзитету у Оксфорду, Енглеска, под надзором познатог британског лингвисте и пјесника Бернарда О'Донахјуа након чега је добила диплому о успјешно обављеном истраживачком раду. На Универзитету у Оксфорду боравила је годину дана као добитница престижне ОСИ/ФЦО Чивенинг стипендије (Chevening Scholarship)
Тренутно обавља функцију шефа Катедри за англистику и синологију.
Библиографија

ИЗБОР ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА:

 1. «Against Essentialism in Language» / Радови  Филозофског факултета . –  8, Источно Сарајево, 2005, стр. 337-34.
 2. «Variation within uniformity: differences between the sports- and news sections in up market newspaper The Sunday Times » / Радови  Филозофског факултета. – 12,  Источно Сарајево, 2010, стр. 435-443.
 3. «Pragmatička upotreba pasiva u jeziku britanske štampe» / Радови  Филозофског факултета. – 13, књига 1,  Источно Сарајево, 2011, стр. 268-277.
 4. « Against Essentialism in the Language of Law Cases » / Радови  Филозофског факултета. – 14, књига 1,  Источно Сарајево, 2012, стр. 199-206.
 5. « The Use of the Passive in the British Daily Press: A Sociolinguistic Approach » / Рhilologia. – 10, Београд, 2012, стр. 13-12.

др Биљана Милошевић Шошо

biljana m

Др Биљана Милошевић Шошо
Ванредни професор

Предмети Социологија
Е-маил Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Биографија Биљана Милошевић Шошо, ванредни професор,  основну школу завршила је у Мостару, a средњу школу у Требињу. Дипломирала је на Социологију на Филозофском факултету Универзитета у Приштини 2000. године. Радила је као професор социологије, те демократије и људских права у Центру средњих школа и Гимназији ''Јован Дучић'''у Требињу. Магистрирала је на Катедри за социологију, са темом Компаративна анализа садржаја религиозних тема у дневним листовима Глас Српске и Дневни аваз, на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, 2006. године, гдје је потом изабрана у звање вишег асистента. Докторирала је на тему Друштвене детерминанте девијантног понашања у мултиетничком друштву, на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци, на Катедра за социологију, 2011. године и изабрана у звање доцента на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, на Катедри за социологију, гдје и данас ради.  Поред ангажовања у наставном процесу на матичном факултету, изводи наставу и на:Музичкој академији УИС, Факултету физичког васпитања и спорта УИС и Правном факултету УИС.  У звање ванредног професора, ужа научна област Посебне социологије, изабрана је јуна, 2016. године. Аутор је преко тридесет научних радова објављених у научним зборницима и часописима и једне монографије.  Учесник је већег броја међународних и националних научних скупова. У периоду 2007-2012. године обављала је функцију секретара Социолошког друштва Републике Српске. Поред редовних наставничких активност на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, ангажована је као координатор за осигурање квалитета наставе од 2008. године. Била је координатор у процесу акредитације студијског програма социологија у процесу акредитације УИС-а. Активна је и као члан Социолошког друштва Републике Српске, Српског социолошког друштва и Антрополошког друштва Србије, те као члан Управног одбора Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске. Члан је Одбора Центра за друштвене науке УИС. Била је учесник на 2 пројекта Социолошког друштва РС, који су реализовани уз финансијску подршку Министарства науке и технологије РС ( 2008 и 2010. године), и као учесник пројеката за реформу високог образовања, Стандарди ЕУ за акредитацију студијских програма на босанскохерцеговачким универзитетима, Структурални развој осигурања квалитета на универзитетима у БиХ, Јачање осигурања квалитета  у БиХ,  (2008-2012). Редован је саговорник и консултант неколико дневних листова и портала у БиХ. Увидом у резултате студентске анкете која се проводи сваке године од стране Универзитета у Источном Сарајеву, Савез студената Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, уз подршку Студентске уније Републике Српске, изабрана је и проглашена за најбољег професора за школску 2012/2013. годину. Од 2014.године обавља дужност руководиоца Катедре за социологију.
Библиографија

ИЗБОР ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА:

 1. «Анализа садржаја религиозних тема дневних листова Глас Српске и Дневни аваз»/ Радови Филозофског факултета.  – Бр. 8, 2006, стр. 462–492.(УДК 316.346.2-055.2; ISSN 1512-5858; COBISS.BH-ID 7948294)

 2. «Друштвена моћ и насиље»/ Социолошки годишњак. – Бр. 2, Пале, 2006, стр. 390–490.(УДК 316.47.06; ISSN 1840-1538)

 3. «О уџбенику из социологије масовних комуникација  (З.Милошевић, Социологија Масовних комуникација, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2007)»/ Радовифилозофског факултета. – Пале, 2007, стр.529–533.( ISBN 987-99955-0-055-9; COBISS.BH-ID 354584)

 4. «Глобализација и образовање»/ 125 година високог образовања у БиХ:зборник радова, уредник Милош Ковачевић, Пале: Филозофски факултет  Универзитета у Источном    Сарајеву. – 2008, стр. 323–329. (УДК 331.5-055.2-497.6; ISSN 1512-5858; COBISS.BH-ID 7948294)

 5. «Медији и идеологија»/ Наука и Савремени друштвени процеси, уредник Драго Бранковић, Бања Лука: Филозофски факултет. –2008, стр. 147–154.(ISBN 978-99938-34-81-6)

 6. «Нација, национализам и национални идентитет»/ Социолошки годишњак. – Бр. 3, 2008, Пале, 2008, стр. 337–346. (УДК 316.47.06; ISSN 1840-1538)

 7. «Савремени штампани медији БиХ о Русији»/ Политичка ревија. – Београд, 2008, стр.143–156. (ISSBN 1451-4281)

 8. «Тероризам у савременим штампаним медијима у Босни и Херцеговини»/ Биљана Милошевић, Бисерка Кошарац /Наука, култура и идеологија, уредник Драго Бранковић, Бања Лука : Филозофски факултет. – 2008, стр.117–134. (ISBN 978-99938-34-93-9)

 9. «Незапосленост и њена структура у Источној Херцеговини» поглавље у монографији/ Образовање и запошљавање у Републици Српској, уредник Рајко Куљић, Пале : Социолошко друштво Републике Српске. –2008, стр. 81–88.(ISBN 978-99938-47-28-1)

 10. «Современная пресса Боснии и Герцеговины о России» / Научный журнал. – Бр. 1, Череповецк, 2009, стр. 58–88.( ISSN 1994 -0637)

 11. «Видљивост девијантних појава у савременом косовско-метохијском друштву» / Косово и Метохија у савремених токовима,уредник Драги Маликовић, 2009 Косовска Митровица : Филозофски факултет. 2009, стр. 607–615.( ISBN 978-86-80273-53-2)

 12. «Bosnia and Herzegovina – a Road towards Stabilization, Prosperity and European Integration» / Foreing Policy Review. – 6, Budapest,  2009, pg. 114–134; (HU ISSN 1588-7855)

 13. «Сиромаштво као детерминанта социопатолошких појава у савременом свијету»/ Друштвена криза и превазилажење сиромаштва у Републици Српској, уредник Душко Вејновић, Бањалука : Дефендологија, центар за безбједоносна, социолошка и криминолошка истраживања. – 2009, стр.237–241.(УДК 37.018.1/2:316.624-053.6; ISBN 978-99955-22-50-6; COBISS.BH-ID 3708952)

 14. «Говор мржње у штамшаним медијима Босне и Херцеговине»/ Говор мржње, уредник Душко Вејновић, Бањалука : Дефендологија центар за безбједоносна, социолошка и криминолошка истраживања. – 2009, стр. 284–288.(УДК 37.018.1/2:316.624-053.6; ISBN 978-99955-22-50-6; COBISS.BH-ID 3708952)

 15. «Породица као фактор развоја Републике Српске» поглавље у монографији  / Породица као фактор развоја Републике Српске, монографија, приређивач Рајко Куљић, Пале : Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву. – 2009, стр. 89–106. (ISBN 978-99938-47-28-1)

 16. «Ратни злочин као облик девијантног понашања»/ Социолошки годишњак. – Бр. 6, Пале, 2011, стр. 127–143.(УДК 316.47.06; ISSN 1840-1538COBISS.BH-ID 15307536)

 17. «Осигурање квалитета наставе на универзитету: искуство Универзитета у Источном Сарајеву»/Нова српска политичка мисао.  –XIX, бр. 1/2, Београд, 2011, стр.309–319.(ISSN 1450-7382)

 18. «Узроци девијантног понашања у босанскохерцеговачком друштву»/ Образовање и савремени универзитет, уредник Бојана Димитријевић, Ниш : Филозофски факултет. – 2011, стр. 412–429. (ISBN 987-86-7379-266-8; COBISS.SR-ID 194774540)

 19. «Етнички стереотипи  као узрок друштвених сукоба у БиХ друштву»/Конфликти, уредник Душко Вејновић, Бањалука : Европски дефендологија центар за научна, политичка, економска, социјална, безбједоносна, социолошка и криминолошка истраживања. – 2012, стр. 218–229.(ISBN 978-99955-692-1-1; COBISS.BH-ID 2866456)

 20. «Појам криминалитета и његова транспарентност у БиХ»/ Социолошки годишњак. – Бр. 7, Пале,  2012, стр. 63–76. (ISSN 1840-1538: COBISS.BH-ID 15307536)

 21. «Политичка (не)култура у медијима као детерминанта девијантног понашања у БиХ»/ Политичка култура, уредник проф.др. Душко Вејновић, Бањалука : Европски дефендологија центар за научна, политичка, економска, социјална, безбједоносна, социолошка и криминолошка истраживања. – 2012, стр.196–209.(  ISBN 978-99955-22-43-8; COBISS.BH-ID 3334424)

 22. «Институционални развој социологије на Универзитету у Источном Сарајеву» / Бисерка Кошарац, Биљана Милошевић, /Социолошки преглед. –Год. XLVI, бр. 2, Београд, 2012, стр. 715–726,(ISSN 0085-6320; COBISS.SR-ID 932111)

 23. Mултиетничко друштво и девијантне појаве/ Источно Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства ; Социолошко друштво Републике Српске, библиотека »Социолошка библиотека«. – 2013, 215 стр.(ISBN 978-9955-1-119-7;COBISS.BH-ID 3973400)

 24. «Maloljetnička delikvencija u BiH- pokazatelj neuspješne socijalizacije»/Socializacija in socialne formacije, zbornik Subkulture, urednik Andrej Naterer, Maribor : Subkulturni azil. – 2013, str.38–50.( ISBN 987-961-6620-40-6: COBISS.SI-ID 76356097)

 25. «Заступљеност малољетничке проституције у босанскохерцеговачком друштву»/Омладина и понашање, уредник Душко Вејновић, Бањалука : Европски дефендологија центар за научна, политичка, економска, социјална, безбједоносна, социолошка и криминолошка истраживања. – 2013, стр.53–61.(ISBN 978-99955-22-50-6; COBISS.BH-ID 3708952)

 26. «Глобализација и десуверенизација: примјер Босне и Херцеговине и Републике Српске» / Биљана Милошевић, Бисерка Кошарац /Глобализација и десуверенизација, уредници Драган Тодоровић, Бранко Јовановић и Јован Ћирић, Косовска Митровица : Филозофски факултет. – стр. 107–109.(ISBN 978-86-6349-018-5; COBISS.SR-ID 203852556)

 27. «Медији-култура у ери глобализације (Александар В. Чернов, Трагање за културним идентитетим-фактор медија, Прометеј, Београд, 2007.)»/ Значења. – Бр.61, Добој, 2008, стр. 71–75; ( УДК 394(05) ; ISSN 0352-2784)

 28. « (Не)културна политика у земљама транзиције»/ Социолошки годишњак. – Бр. 8, Пале,  2012, стр. 63–76. (ISSN 1840-1538: COBISS.BH-ID 15307536)

 29. «Млади и традиционална култура(мр Рада Кранац, Млади и традиционална култура, етнографска истраживања) /Регионални центар за професионални развој запослених у образовању,Чачак. – 2013. (ISBN 978-86-911757-7-1)

 30. « Патологија комуникације- примјер мобинга у друштву » / Социолошки годишњак. – Бр. 9, Пале,  2014, стр. 123–139.(ISSN 1840-1538: COBISS.BH-ID 15307536)

 31. « Суицид као посљедица неприлагођености у глобалном добу » / ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И СУВЕРЕНОСТ /, EDC, Бањалука, 2014, стр 461-469.( ISBN 978-99955-22-70-4; COBISS.RS-ID 4350232)

 32. «Српски национални идентитет у БиХ» / Бисерка Кошарац, Биљана Милошевић / ТРАДИЦИЈА, ПРОМЕНЕ, ИСТОРИЈСКО НАСЛЕЂЕ, ПИТАЊЕ ДРЖАВНОСТИ И НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ, тематски зборник радова,Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, 2014,стр. 525-535.( ISBN 978-86-89025-13-2; COBISS.SR-ID 206697484)

 33. « Сиромаштво и његове етичке импликације у БиХ» /  Социолошки годишњак. – Бр. 10, Пале,  2015, стр. 123–139. (ISSN 1840-1538: COBISS.BH-ID 15307536)

 34. «Corruption- deviation in post-conflict Bosnia and Herzegovina« / Sociological Review - Vol. XVI, No.1, Faculty of Philosophy, within Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, 2015,p.69-83.(UDK-316;ISSN1409-5513);  http://dl.fzf.ukim.edu.mk/index.php/sr/article/view/988

 Доценти

др Јовица Тошић

Др Јовица Тошић
Доцент
Предмети Методика физичког васпитања
Е-маил Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Биографија ЈОВИЦА  ТОШИЋ, рођен 07.02.1952 године у Сарајеву. Основну школу завршава на Илиџи - 1966,  а у периоду од 1966-1970 похађа и завршава Средњу школу за физичку културу у Сарајеву. 1970 уписује Високу школу за физичку културу у Сарајеву на којој дипломира 1974 године.  Прво полугодиште '74/'75 године ради као професор у Средњошколском центру Тешањ да би у фебруару 1975 године прешао у ОШ „Б.Радичевић“ на Илиџи у којој ради до 1996 год. Друго полугодиште школске '95/'96 ради у Гимназији Српска Илиџа. Универзитетску каријеру започиње 1997 године на Факултету физичке културе као асистент на предметима Кошарка и Одбојка. Последипломске студије уписује у Новом Саду на Факултету физичке културе – смјер колективни спортови гдје је и одбранио магистарску тезу, 2002 год. и стекао звање Магистар наука физичке културе.  2003 год.  изабран је за вишег асистента на предмету Одбојка и Методика физичког васпитања.
Докторску дисертацију ради на Факултету физичке културе у Источном Сарајеву, коју   је успјешно одбранио јула 2007. године. Од 2008 годин ради као наставник у звању доцента на предмету Методика физичког васпитања.
У својој дугогодишњој спортској каријери активно се бавио фудбалом, атлетиком и одбојком. Као атлетичар је био омладински репрезентативац БиХ у бацању диска. Као тренер радио је у фудбалу, кошарци, смучању а највише ради као тренер у одбојци гдје је постигао запажене резултате. У бившој Југославији био је више година селектор женских репрезентација БиХ да би формирањем Дејтонске БиХ прво био селектор женских репрезентација Републике Српске а затим и селектор млађих женских категорија БиХ.
Осим активности у струци био је активан и у многим друштвеним организацијама а посебно у синдикалној како у основној организацији тако и у органима гранског синдиката.
Поред активности у спорту бави се и научним истраживањем о чему свједочи број од преко двадесет  објављених стручних и научних радова.
Библиографија

ИЗБОР ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА:

 1. Тошић, Ј. (2006). Специфичне моторичке способности и конативне димензије као детерминанте специјализације код одбојкашица. Спорт и здравље, Вол. 1. 42-46
 2. Тошић, Ј. (2007). Селекција дјеце у одбојци – тестови и норме за селекцију. Спорт и здравље, Вол 1. стр. 57-62
 3. Тошић, Ј. (2008). Утицај морфолошких карактеристика на кретање одбојкаша у одбрани. Спорт и здравље, Вол. 3. бр. 1. 43-46
 4. Тошић, Ј. & Лучић, М. (2010). Утицај моторичких на функционалне способности ученика средње школског узраста. Спорт и здравље, Вол.1 стр. 79-87
 5. Тошић, Ј., Тривун, М., Вуковић, С. & Панић, Ж. (2012). Ефективна вриједност наставе пливања у односу на квалификациони испит студената. Часопис за спорт, физичко васпитање и здравље «Спорт Монт» Подгорица, број 34,35,36/Х страна 229-235

др Тијана Перовић

 

др Тијана Перовић
Доцент

Предмети  Антропомоторика
Е-маил Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Биографија

ТИЈАНА ШИЉЕГОВИЋ, рођена 01. јуна 1985. године у Сарајеву – општина Центар – Босна и Херцеговина. Основну школу завршила 1999. године, средњу медицинску 2003.године. Од 1997. године члан Карате клуба “Игман“ – Источна Илиџа, и активни спортиста и тренер млађих категорија. Мајстор каратеа (црни појас 1.дан) сам од 22. 08. 2003. године. Члан карате репрезентације Републике Српске у периоду од 2004. до 2008. године. Учествовала на два (2) Свјетска првенства (Србија – Нови Сад 2005.године, Италија – Бергам 2007.године). 2006. године као члан карате репрезентације Р.С. освојила 3. мјесто и бронзану медаљу у борбама на Европском првенству одржаном у Словачкој – Братислава (Јуни 2006). Освојила бронзану медаљу на Европском Купу 2006. године одржаном у Србији – Суботица 26. март. Првак Републике Српске и освајач Купа Р.С. у јуниорској и сениорској конкуренцији за: 2002, 2003, 2004 и 2005. годину. Проглашена за науспјешнијег спортисту Општине Источна Илиџа за 2006. годину, и за трећег науспјешнијег спортисту Града Источно Сарајево исте године. Учесник многих турнира Републичког и регионалног карактера и освајач бројних медаља (укупно 38). Студије на Факултету за физичку културу у Источном Сарајеву уписала 2003. године, као редован студент. Дипломирала 08. октобра 2007. године. На истом Факултету у октобру 2007. године, као редован студент уписује постдипломске студије. У периоду од 2007. године до 2009. године положила је све испите предвиђене планом и програмом и тиме стекла право на пријаву теме магистарске тезе. Магистрирала 24. 09. 2010. године на тему „Реализација посебног програма и његова ефикасност на моторичке и функционалне способности студената“, на Факултету физичког васпитања и спорта, Универзитета Источно Сарајво. Од 14. марта 2008. године запослена на Факултету физучке културе Универзитета Источно Сарајево као Асистент на предмету Теорија спортског тренинга. 09. 03. 2012. године добија избор у звање вишег асистента за ужу научну област Спортске и рехабилитационе науке - предмету Антропомоторика. У 2012. години добија позитивну одлуку на сенату Универзитета Источно Сарајево о подобности теме докторске дисертације под називом: „Разлике у антрополошким обиљежјима између спортиста и неспортиста код школске дјеце“.  16.06.2015 год. успјешно је одбранила докторску дисертацију на Факултету физичког васпитања и спотра на Палама. До сада објавила преко 8 научних и стручних радова из области спорта и физичке фаспитања.

Библиографија

 ИЗБОР ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА:

 1. Шиљеговић Т. (2005): Резултати тренажног процеса код каратиста. I међународна студентска научна конференција факултета физичке културе подунавских земаља, Нови Сад, 14 – 16 Октобар 2005.
 2. Шиљеговић Т., Ковач Р. (2009): Релације антрополошких карактеристика и ситуационо-моторичких способности младих каратиста. Научно-стручни часопис “Спорт и здравље“ Година IV, Број 1, (стр.172 – 177). Факултет физичког васпитања и спорта, Пале.
 3. Шиљеговић Т., (2010): Годишњи циклус припрема каратиста. Научно-стручни часопис “Спорт и здравље“ Година V, Број 1, (стр.157 – 161)., Факултет физичког васпитања и спорта, Пале.
 4. Шиљеговић Т., (2010): Моторичке способности као један од фактора успјеха у карате спорту.  Научно-стручни часопис “Спорт и здравље“ Година V, Број 2, (стр.130 – 134)., Факултет физичког васпитања и спорта, Пале.
 5. Шиљеговић Т., Ћеремиџић Т., Ћеремиџић Д., Ћеремиџић В., (2011): Утицај програмираног тренинга на повећање снаге код студената. Научно-стручни часопис “Спорт и здравље“, Факултет за тјелесни одгој и спорт, Тузла. (цтр. 372 - 375).

др Бојана Попадић

 

Др Бојана Попадић
Виши асистент

Предмети Педагогија
Е-маил  
Биографија БОЈАНА ПОПАДИЋ, Сарајево, 8. 1. 1986. године, виши асистент. Године 2009. дипломирала на Катедри за психологију Филозофског факултета Пале. Магистарски рад одбранила је 2011. године на тему „Релације између афективне везаности, појма о себи и перцепције родитељског понашања у раној адолесценцији“. 
Године 2010. бирана је у звање асистента, а 2012. у звање вишег асистента. Члан је редакције зборника Психологија и уметност. Проглашена је за најбољег студента Филозофског факултета 2005. године. 
У току студирања волонтирала је у центру за превенцију наркоманије „Нарко не“; Научне радове објављује из области Развојне психологије. Објавила је осам радова и узимала учешће на петнаест научних скупова и конгреса.
Библиографија

ИЗБОР ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА:

 1. Попадић, Б. (2010). Релације између образаца афективне везаности и стилова суочавања са стресом код адолесцената. Радови Филозофског факултета Пале, бр. 12, књига 2, уредник проф. др Милош Ковачевић, Пале: Филозофски факултет. – 2010, стр. 209-220.
 2. Попадић, Б. (2012). Улога селф-концепта у перцепцији агресивности и индиферентности родитеља у касној адолесценцији. Наука и идентитет (зборник радова са научног скупа), књига 6/2, уредник проф. др Милош Ковачевић, Пале: Филозофски факултет. – 2012, стр. 703-716.
 3. Попадић, Б. (2012). Разлике у перцепцији понашања родитеља раних адолесцената. Радови Филозофског факултета Пале, бр. 14, књига 2, уредник проф. др Милош Ковачевић, Пале: Филозофски факултет. – 2012, стр. 239-252.
 4. Попадић, Б. (2012). Перцепција понашања родитеља у функцији предикције анксиозности-неуротицизма раних адолесцената. Психолошка истраживања учења и памћења (зборник радова са научно-стручног скупа са међународним учешћем), уредник др Срђан Душанић, Бања Лука: Филозофски факултет у Бањалуци и Друштво психолога Републике Српске. – 2012, стр. 73-85.
 5. Попадић, Б. & Нешић, Б. (2012). Психологија стиха. Психологија и уметност (међународни тематски зборник) уредници Благоје Нешић, Каменко Марковић, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини. – 2012, стр. 11-22.
 6. Попадић, Б., Нешић, Б. & Марковић, К. (2012).Психологија стиха кроз примере» / Бојана Попадић, Благоје Нешић, Каменко Марковић / Психологија и уметност (међународни тематски зборник) уредници Благоје Нешић, Каменко Марковић, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини. – 2012, стр. 23-36.
 7. Попадић, Б. (2013). Генерални стил афективне везаности и перцепција понашања оца раних адолесцената. Наука и традиција (зборник радова са научног скупа), књига 7 (2/2), уредник проф. др Милош Ковачевић, Пале: Филозофски факултет. – 2013, стр. 835-848.
 8. Попадић, Б. (2013). Породична афективна везаност и селф-концепт адолесцената. Појединац, породица, друштво у транзицији  (међународни тематски зборник), главни и одговорни уредник проф. др Бранко Јовановић, уредник проф. др Мирослац Крстић, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитет у Приштини. – 2013, стр. 173-186.

Виши асистенти

Мр Бојан Ћорлука

  Мр Бојан Ћорлука
Асистент
Предмети  Социологија
Е-маил  
Биографија БОЈАН ЋОРЛУКА је рођен 14. маја 1987. године у Сарајеву. Основну школу је почео у Вогошћи, гдје је и живио прије рата, а завршио је у Палама. Средњу школу, Гимназију, завршио је у Палама. У току школовања је стекао звање Дипломирани социолог на Филозофском факултету у Палама. Мастер студије социологије (300 ECTS) је завршио на Филозофском факултету у Новом Саду, са просјечном оцјеном 10 и одбрањеним радом „Проблеми и искушења савраменог мултикултурализма“. Тренутно је уписан на Докторске студије на Филозофском факултету у Новом Саду. У фебруару 2014. године одлуком Сената Универзитета у Источном Сарајеву је изабран у звање вишег асистента за ужу научну област Посебне социологије.
Ћорлука Бојан је члан Социолошког друштва Републике Српске, Српског социолошког друштва. Од 2012. године обавља дужност секретара катедре за социологију. Од страних језика, говори, чита и пише енглески језик (европски ниво Б1).
Библиографија

ИЗБОР ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА:

 1. Ћорлука, Б. (2009): Социолошки итинерер друштва и спорта (Приказ књиге), Социолошки годишњак бр. 4, ISSN 1840-1538, Социолошко друштво Републике Српске, стр. 127-133.
 2. Вукајловић, М. & Ћорлука, Б. (2010): Социолошки аспект социјализације у спорту,  Социолошки годишњак бр. 5, УДК: 316.258:796, ISSN 1840-1538, Социолошко друштво Републике Српске, стр. 257-271.
 3. Ћорлука, Б. (2012): Миграције становништва (село-град) са посебним освртом на Републику Српску, Социолошки годишњак бр. 7, УДК: 314.7(497.6 Република Српска), ISSN 1840-1538, Завод за уџбенике и наставна средства Источно Сарајево и Социолошко друштво Републике Српске, стр. 109-127.
 4. Ћорлука, Б. & Вукајловић, М. (2013): Развојне перспективе мултикултурализма у савременом друштву, Социолошки годишњак бр. 8, УДК: 316, ISSN 1840-1538, Социолошко друштво Републике Српске, стр. 217-233.
 5. Шљукић С., Шљукић М., Ћорлука Б. (2013): Рурални развој и социјални капитал локалних сеоских заједница, Промене и препреке (електронски извор), Нови Сад, стр. 80-95.

Мр Бојан Бјелица

  Бојан Бјелица
Виши асистент
Предмети  Спортска рекреација
Е-маил Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Биографија Бојан Бјелица рођен је 14. септембра 1987. Године у Сарајеву, општина Центар. Због нежељених ратних дејстава и тешког стања, сели се са мајком у Србију 1992, да би се у априлу 1993. вратио на границе Републике Српске - Пале. Основну школу уписује 1994. године у Палама, општина Пале. Своје даље школовање наставља 2002. године уписујући се у средњу Грађевинску школу, такође у Палама. Након завршеног основног и средњег образовања, Бојан се опредјељује да своје школовање настави на Факултету физичког васпитања и спорта, смјештеног на Стамбулчићу, недалеко од његовог мјеста становања. Као студент програма за Физичко васпитање, 21. јануара 2011. Године дипломира највећом оцјеном и стиче звање професора Физичке културе. Велики труд и напор који је уложио за вријеме студирања, доноси му признање студента генерације, што је за њега био нови стимуланс за наставак студија. У периоду 01.06.2012 године до 01.06. 2013. Бавио се волонтерским радом у Административној служби града Источно Сарајево. Већ наредне године уписује се на магистарске студије. 09. јула 2013, стиче високо звање Магистра физичке културе на тему: ''Корекција нарушеног држања тијела ученика млађег школског узраста индивидуалним упражњавањем садржаја аеробне гимнастике''. Упоредо са студијама, написао је више значајних истраживачких радова из поља физичке културе. Своје даље амбиције проширује из поља информатике, као и знања страних језика. Поред матерњег, познавалац је енглеског језика.  Поред велике првржености спорту, посебно скијању, његов рад се наставља у школи скијања ''VIP Јахорина''. За вријеме проведено у наведеном спорту, у оквиру скијашке федерације РС/БиХ, полаже испит за посједовање скијашке лиценце и самим тим постаје активни члан АСОЦИЈАЦИЈЕ ТРЕНЕРА И УЧИТЕЉА. У Октобру 2014. године, уписао је Докторске академске студије у Нишу, Република Србија. Укратко, Бојан је амбициозна, повјерљива и иновативна особа, спремна да недостатке искуства надокнади марљивошћу.
Библиографија

ИЗБОР ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА:

Бјелица, Б. (2013). „Корекција нарушеног држања тијела ученика млађег школског узраста индивидуалним упражњавањем аеробне гимнастике“. Магистарски-мастер рад. Факултет физичког васпитања и спорта Универзитет Источно Сарајево.

Бјелица, Б. (2014). Преглед истраживања у области алпског смучања. Београд, Методичка пракса, 2 (13), 47-54.

Мартиновић, Д., Бранковић, П., Бјелица, Б., Ујаси, Д. (2014). Циљне оријентације адолесцената на различите физичке активности. Београд, Методичка пракса, 1 (13), 33-40.

Бјелица, Б., Шиљеговић, Т., Куртовић, Б. (2014). Учесталост неправилног држања тијела код дјечака 7 и 8 разреда основне школе. Научно-стручни часопис из области физичког васпитања и спорта. Факултет физичког васпитања и спорта, Пале. Спорт и здравље, 9 (2), 10-14.

Цицовић, Б., Бјелица, Б., Пржуљ, Р. (2014). Релације функционалних способности са резултатима агилности код младих џудиста. Научно-стручни часопис из области физичког васпитања и спорта. Факултет физичког васпитања и спорта, Пале. Спорт и здравље, 9 (2), 14-18.

Бјелица, Б., Ранђеловић, А. (2015). Спортско-рекреативне активности и њихов утицај на квалитет живота старијих особа. Научно- стручни часопис из области физичког васпитања и спорта. Факултет физичког васпитања и спорта, Пале. Спорт и здравље, 10 (1), 5-11.

Асистенти

Мр Радомир Пржуљ

 przulj Радомир Пржуљ 
Асистент
Предмети  
Е-маил Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Биографија

Радомир Пржуљ је рођен 18.01.1988. године у Фочи, настањен у Трнову гдје је завршио основну школу, а средњу школу, техничар ПТТ саобраћаја, завршио у Источном Сарајеву. Дипломирао је 2012.г. на факултету физичког васпитања и спорта Пале Универзитета у Источном Сарајеву и добио звање професора физичког васпитања. Студије је завршио са просјечном оцјеном 8,04 а дипломирао са оцјеном 10. Мастер студије завршио је12.03.2014. просјечном оцјеном 9,38 и добио звање магистра физичког васпитања. Од страних језика говори Енглески језик. Тренирао је фудбал дуже од 10 година, играо за ФК Жељезница из Трнова другу и трећу лигу Р.С. као и за ФК Фамос у категорији јуниора прву лигу РС. Успјешно је завршио обуку скијања за напредну групу која је реализована кроз наставне предмете ЗИМСКИ СПОРТОВИ 1 и 2.Волонтирао у Општини Трново – административна служба, а распоређен у ЈУ ОШ „Трново“ Трново. Био запослен као наставник физичког васпитања у ОШ „Пале“ Пале, а од 01.10.2015 године запослен као асистент на факултету физичког васпитања и спорта Пале Универзитета у Источном Сарајеву за ужу научну област Спортске и рехабилитационе науке и ужу област образовања Основне дисциплине у физичком васпитању и спорту.

Библиографија

ИЗБОР ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА:

 1. Цицовић, Б., Бјелица, Б., Пржуљ, Р. (2014). Релације функционалних способности са резултатима агилности код младих џудиста. Спорт и здравље, 9 (2), 14-18.