УПУТСТВО ЗА УПЛАТЕ СТУДЕНАТА

ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА: 60 КМ

Прималац:РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

     Рачун примаоца: 562-099-80950598-34

Врста прихода: 722512

Општина:089, Буџетска организација: 1251014

Позив на број:0000000415

Љекарско увјерење подносе кандидати за Факултет физичког васпитања и спорта Пале


 УПУСТВО ЗА УПЛАТЕ СТУДЕНАТА - ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

Уплата школарине - РЕДОВНИ САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ:

Прималац:РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

Рачун примаоца: 562-099-80950598-34

Врста прихода: 722512

Општина:089, Буџетска организација: 1251014 Износ 75%(165КМ)

Општина:088, Буџетска организација: 1251001 Износ 25%(55КМ)

Позив на број:0000000215

Уплата школарине-РЕДОВНИ САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ, ОСЛОБОЂЕНИ 50%:

Прималац: РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

Рачун примаоца: 562-099-80950598-34

Врста прихода: 722512

Општина: 089, Буџетска организација: 1251014 Износ 75%(82,50КМ)

Општина: 088, Буџетска организација: 1251001 Износ 25%(27,50КМ)

Позив на број: 0000000215

Уплата школарине- ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ:

Прималац:РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

Рачун примаоца: 562-099-80950598-34

Врста прихода: 722512

Општина:089, Буџетска организација: 1251014 Износ 75%(562,50КМ)

Општина:088, Буџетска организација: 1251001 Износ 25%(187,50КМ)

Позив на број:0000000215

УПЛАТА УПИСА СЕМЕСТРА:

Прималац:РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

Рачун примаоца: 562-099-80950598-34

Врста прихода: 722512

Општина:089, Буџетска организација: 1251014 Износ 60%(24,00 КМ)

Општина:088, Буџетска организација: 1251001 Износ 40%(16,00 КМ)

Позив на број:0000000315

Уплата образаца за упис, кориштење библиотеке и осигурање: (ПЛАЋА СЕ САМО НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ)

Студенти који уписују прву годину студија уплаћују износ од 32,оо КМ

Студенти који уписују наредне године студија уплаћују износ од 14,оо КМ

Прималац:РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

Рачун примаоца: 562-099-80950598-34

Врста прихода: 722512

Општина:089, Буџетска организација: 1251014

Позив на број:0000000415

ОСТАЛЕ УПЛАТЕ:
Обнова године, одбрана дипломског рада, издавање дипломе, исписница са факултета и сва увјерења која подлијежу плаћању:

Прималац:РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

Рачун примаоца: 562-099-80950598-34

Врста прихода: 722512

Општина:089, Буџетска организација: 1251014

Позив на број:0000000415

ПРВИ  ЦИКЛУС СТУДИЈА-АПСОЛВЕНТСКИ СТАЖ - Уплата уписа семестра:

Прималац:РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

Рачун примаоца: 562-099-80950598-34

Врста прихода: 722512

Општина:089, Буџетска организација: 1251014 Износ 60%(48,оо КМ)

Општина:088, Буџетска организација: 1251001 Износ 40%(32,оо КМ)

Позив на број:0000000315

Уплата образаца за упис, кориштење библиотеке и осигурање (11КМ):

Прималац:РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

Рачун примаоца: 562-099-80950598-34

Врста прихода: 722512

Општина:089, Буџетска организација: 1251014

Позив на број:0000000415