УПУТСТВО ЗА УПЛАТЕ СТУДЕНАТА - ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИЈ

ПОСТДИПЛОМСКИ  СТУДИЈ  ПО  СТАРОМ  МОДЕЛУ

Прималац: РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

Рачун примаоца: 562-099-80950598-34

Врста прихода: 722533

Општина: 089, Буџетска организација: 1251014 Износ 90%

Општина: 088, Буџетска организација: 1251001 Износ 10%

Позив на број: 0000000615

ДОКТОРАТИ  ПО  СТАРОМ  МОДЕЛУ

Прималац: РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

Рачун примаоца: 562-099-80950598-34

Врста прихода: 722535

Општина: 089, Буџетска организација: 1251014 Износ 90%

Општина: 088, Буџетска организација: 1251001 Износ 10%

Позив на број: 0000000615

УПУТСТВО ЗА УПЛАТЕ СТУДЕНАТА

ТРЕЋИ ЦИКЛУС СТУДИЈА (ДОКТОРСКИ СТУДИЈ)

Уплата школарине:

Прималац: РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

      Рачун примаоца: 562-099-80950598-34

Врста прихода: 722534                                       

Општина:089, Буџетска организација: 1251014 Износ 1.350,00 КМ

Општина:088, Буџетска организација: 1251001 Износ     150,00КМ

Позив на број:0000000715

Уплата уписа семестра:

Прималац:РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

      Рачун примаоца: 562-099-80950598-34

Врста прихода: 722534

Општина:089, Буџетска организација: 1251014 Износ 24,00 КМ

Општина:088, Буџетска организација: 1251001 Износ 16,00 КМ

Позив на број:0000000715

Уплата образаца за упис, кориштење библиотеке и осигурање:

Прималац:РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

      Рачун примаоца: 562-099-80950598-34

Врста прихода: 722534

Општина:089, Буџетска организација: 1251014 Износ 29,00 КМ

Позив на број:0000000715