Saradnja između Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta i ISOKINETIC FIFA, Sports Medicine and Orthopaedic Rehabilitation, Italija

Dekan prof.dr Borislav Cicović sa saradnicima viši asistent Bojan Pavlović i Vanja Cicović iz reda studenata boravili su u Bolonji (Italija) u periodu od 23.04. do 25.04.2023.godine. Ostvaren je kontakt i buduća saradnja sa ISOKINETIC FIFA MEDICAL CENTRE OF EXCELLENCE, Sports Medicine and Orthopaedic Rehabilitation, Bologna. Postizanje saradnje između Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta i […]