На основу члана 8. и 67. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), Одлуке Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1146/23 од 30.03.2023. године  о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса у академској 2023/2024. години на јавним високошколским установама и Одлуке Сената Универзитета у Источном Сарајеву број: 01-С-153-LI/23 од 25.05.2023. године,  расписује се:

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2023-2024 Drugi upisni rok

Odluka vlade o visini školarine za redovne studente na studijskim programima prvog i drugog ciklusa studija

Posebne odredbe za prvi i drugi ciklus studija

 

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА: 60 КМ

Прималац: РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

Рачун примаоца: 555-090-00055459-48

Врста прихода: 722512

Општина: 089, Буџетска организација: 1251014

Позив на број: 0000000415

Љекарско увјерење подносе кандидати за Факултет физичког васпитања и спорта Пале

На Универзитету у Источном Сарајеву пријава кандидата на први циклус студија на све факултете/академије, осим на Медицински факултет Фоча, се може извршити и електронским путем (https://estudent.ues.rs.ba/), у периоду од 19.06. до 24.06.2023. Кандидати који пријаву реализују електронским путем дужни су конкурсну документацију доставити приликом полагања пријемног испита.