Конкурс за упис студената у прву годину првог циклуса студија у другом уписном року

На основу члана 8. и 67. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), Одлуке Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1146/23 од 30.03.2023. године  о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса у академској 2023/2024. години на јавним високошколским установама и Одлуке Сената Универзитета у Источном Сарајеву број: […]

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ПРВОГ, ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Конкус Општи и посебни услови за упис на трећи циклус студија Посебне одредбе за први и други циклус студија информатор 2023-2024   ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА: 60 КМ Прималац: РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву Рачун примаоца: 555-090-00055459-48 Врста прихода: 722512 Општина: 089, Буџетска организација: 1251014 Позив на број: 0000000415 Љекарско увјерење подносе кандидати за Факултет физичког […]