Доступне mail адресе наставника на студијком програму спорт

Студијски програм СПОРТ Прва година (II семестар) – Антропомоторика 2 Доц.др Тијана Перовић  tijanaffvis@gmail.com – Теорија физичке културе 2 Проф.др Љубо Милићевић  ljubo.milicevic@ffvis.ues.rs.ba – Психологија Проф.др Радомир Чплаковић  rimodar55@eunet.rs. – Мјерења у спорту Проф.др Татјана Ћеремиџић  tatjana.ceremidzic@ffvis.ues.rs.ba – Информатика и рачунарство Проф.др Данимир Мандић  milan.zelenovic@ffvis.ues.rs.ba – Фитнес Проф.др Борислав Цицовић  sara.lucic@ffvis.ues.rs.ba Друга година(IV семестар) – […]