ПРВА ГОДИНА

-Антрополошка истраживања у спорту Проф.др Милован Братић bratic_milovan@yahho.com

– Антрополошка истраживања у рекреацији Проф.др Саша Пантелић

                                                                                                                                                 Доц.др Бојан Бјелица bojan.bjelica@ffvis.ues.rs.ba

– Антрополошка истраживања у физичком васпитању Проф.др Верољуб Станковић veroljub.stankovic@pr.ac.rs

-Истраживања у примјењениј кинезиологији Проф.др Борислав Цицовић borislav.cicovic@ffvis.ues.rs.ba Доц.др Радомир Пржуљ radomir.przulj@ffvis.ues.rs.ba

ДРУГА ГОДИНА

-Студијски истраживачки рад – научна активност 1

Проф. др Владан Савић vladan.savic@ffvis.ues.rs.ba

Проф.др Дејан Ћеремиџић dejan.ceremidzic@ffvis.ues.rs.ba

Проф.др Синиша Каришик sinisa.karisik@ffvis.ues.rs.ba

-Моторички развој дјеце и омладине Проф.Милован Братић bratic_milovan@yahho.com

-Тјелесна активност особа са инвалидитетом Проф.др Љубо Милићевић ljubo.milicevic@ffvis.ues.rs.ba

Физичка активност и људско здравље Проф.др Миломир Тривун milomir.trivun@ffvis.ues.rs.ba

Социо-психолошка истраживања у спорту Проф.др Биљана Милошевић Шошо milosevic_biljana@yahoo.com

-Примјењена биомеханика спорта  Проф.др Верољуб Станковић veroljub.stankovic@pr.ac.rs

                                                                           Проф.др Дејан Гојковић dejan.gojkovic@ffvis.ues.rs.ba

Физиологија физичких напора Проф.др Горан Васић Goravas@yahoo.com