УПУТСТВО ЗА УПЛАТЕ СТУДЕНАТА
ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА (МАСТЕР)

Полагање пријемног испита (60 КМ):

Прималац: РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

Рачун примаоца: 562-099-80950598-34

Врста прихода: 722534

Општина: 089, Буџетска организација: 1251014

Позив на број: 0000000515

Уплата школарине: РЕДОВНИ СТУДЕНТИ

Прималац: РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

Рачун примаоца: 562-099-80950598-34

Врста прихода: 722534

Општина: 089, Буџетска организација: 1251014 Износ 90%(396КМ)

Општина: 088, Буџетска организација: 1251001 Износ 10%(44КМ)

Позив на број: 0000000515

Уплата школарине: ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ

Прималац: РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

Рачун примаоца: 562-099-80950598-34

Врста прихода: 722534

Општина: 089, Буџетска организација: 1251014 Износ 90%(675КМ)

Општина: 088, Буџетска организација: 1251001 Износ 10%(75КМ)

Позив на број: 0000000515

Уплата уписа семестра:

Прималац: РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

Рачун примаоца: 562-099-80950598-34

Врста прихода: 722534

Општина: 089, Буџетска организација: 1251014 Износ 60%(24,00 КМ)

Општина: 088, Буџетска организација: 1251001 Износ 40%(16,00 КМ)

Позив на број: 0000000515

Уплата образаца за упис и кориштење библиотеке:

Студенти који уписују прву годину студија уплаћују износ од 37,оо КМ

Студенти који уписују наредне године студија уплаћују износ од 19,оо КМ

Прималац: РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

Рачун примаоца: 562-099-80950598-34

Врста прихода: 722534

Општина: 089, Буџетска организација: 1251014

Позив на број: 0000000515

ДРУГИ  ЦИКЛУС СТУДИЈА (МАСТЕР) – АПСОЛВЕНТСКИ СТАЖ
Уплата уписа семестра:

Прималац: РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

Рачун примаоца: 562-099-80950598-34

Врста прихода: 722534

Општина: 089, Буџетска организација: 1251014 Износ 60%(48,оо КМ)

Општина: 088, Буџетска организација: 1251001 Износ 40%(32,оо КМ)

Позив на број: 0000000515

Уплата образаца за упис и кориштење библиотеке (19 КМ):

Прималац: РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

Рачун примаоца: 562-099-80950598-34

Врста прихода: 722534

Општина: 089, Буџетска организација: 1251014

Позив на број: 0000000515

ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА (МАСТЕР)

Одбрана мастер рада:

Прималац:РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

Рачун примаоца: 562-099-80950598-34

Врста прихода: 722534

Општина:089, Буџетска организација: 1251014    (450,00 КМ)

Општина:088, Буџетска организација: 1251001    (50,00 КМ)

Позив на број:0000000515

Израда дипломе (100,00 КМ):

Прималац:РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

Рачун примаоца: 562-099-80950598-34

Врста прихода: 722534

Општина:089, Буџетска организација: 1251014

Позив на број:0000000515