УПУТСТВО ЗА УПЛАТЕ СТУДЕНАТА

ДРУГИ  ЦИКЛУС СТУДИЈА (МАСТЕР)

 

ВАЖНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ: ОБАВЈЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ ДА ЈЕ ПРОМЈЕЊЕН БРОЈ ЖИРО РАЧУНА ПРЕКО КОЈЕГ СЕ ВРШЕ СВЕ УПЛАТЕ.

 

Полагање пријемног испита (60 КМ):

Прималац:РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

      Рачун примаоца: 555-090-00055459-48

Врста прихода: 722534

Општина:089, Буџетска организација: 1251014

      Позив на број:0000000515

 

Уплата школарине: РЕДОВНИ СAМОФИНАНСИРАЈУЋИ

Прималац:РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

      Рачун примаоца: 555-090-00055459-48

Врста прихода: 722534

Општина:089, Буџетска организација: 1251014 Износ 95%(475 КМ)

Општина:088, Буџетска организација: 1251001 Износ 5%(25 КМ)

Позив на број:0000000515

 

Уплата школарине: ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ

Прималац:РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

      Рачун примаоца: 555-090-00055459-48

Врста прихода: 722534

Општина:089, Буџетска организација: 1251014 Износ 98%(735 КМ)

Општина:088, Буџетска организација: 1251001 Износ 2%(15 КМ)

Позив на број:0000000515

 

Уплата уписа семестра:

Прималац:РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

      Рачун примаоца: 555-090-00055459-48

Врста прихода: 722534

Општина:089, Буџетска организација: 1251014 Износ 60%(24,00 КМ)

Општина:088, Буџетска организација: 1251001 Износ 40%(16,00 КМ)

Позив на број:0000000515

 

Уплата образаца за упис и кориштење библиотеке:

Студенти који уписују прву годину студија уплаћују износ од 37,00 КМ

Студенти који уписују наредне године студија уплаћују износ од 19,00 КМ

Прималац:РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

      Рачун примаоца: 555-090-00055459-48

Врста прихода: 722534

Општина:089, Буџетска организација: 1251014

      Позив на број:0000000515

 

 

ДРУГИ  ЦИКЛУС СТУДИЈА (МАСТЕР)-АПСОЛВЕНТСКИ СТАЖ

 

Уплата уписа семестра:

Прималац:РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

      Рачун примаоца: 555-090-00055459-48

Врста прихода: 722534

Општина:089, Буџетска организација: 1251014 Износ 60%(48,00 КМ)

Општина:088, Буџетска организација: 1251001 Износ 40%(32,00 КМ)

Позив на број:0000000515

 

Уплата образаца за упис и кориштење библиотеке (19 КМ):

Прималац:РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

      Рачун примаоца: 555-090-00055459-48

Врста прихода: 722534

Општина:089, Буџетска организација: 1251014

      Позив на број:0000000515

 

 

ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА (МАСТЕР)

 

Одбрана мастер рада:

Прималац:РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

      Рачун примаоца: 555-090-00055459-48

Врста прихода: 722534

Општина:089, Буџетска организација: 1251014 (450,00 КМ)

      Општина:088, Буџетска организација: 1251001 (50,00 КМ)

      Позив на број:0000000515

 

Израда дипломе (100,00КМ)

Прималац:РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

      Рачун примаоца: 555-090-00055459-48

Врста прихода: 722534

Општина:089, Буџетска организација: 1251014

      Позив на број:0000000515