НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта на сједници одржаној 05.02.2007. године усвојило је нове наставне планове и иновиране програме за оба студијска програма првог циклуса студија: Физичко васпитање и Спорт.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ:

На студијама првог циклуса студијског програма физичко васпитање које трају четири године (8 семестара, 240 ЕЦТС бодова) има укупно 49 предмета ( 44 једносеместралних и 4 изборнa предмета). Студент који положи све испите према наставном плану на студијском програму физичко васпитање и успјешно одбрани дипломски рад стиче стручно звање ”Дипломирани професор физичког васпитања”.

Назив и циљеви студијског програма:

Назив: Први циклус додипломског студија (The Degree of Bachelor)

Циљ: Стицање знања и вјештина за професора физичког васпитања, односно, планирање, извођење и вредновање наставе у основним и средњим школама, те оспособљавање студената за примјену иновација и савремене образовне технологије у настави физичког васпитања. Наравно студент ће да стекне и знања која су му неопходна за даље школовање и усавршавање.

Начин извођења студија и потребно вријеме извођења студија:

У првом циклусу студија (I-IV година) настава се изводи у виду универзитетских предавања, усмјеравајућег организованог групног и индивидуалног рада студената, семинарских радова, практичног вјежбања, интерактивног вјежбања, консултација, предавања истакнутих спортиста, спортских стручњака у спорту и студентске праксе. Потребно вријеме за студијски програм првог циклуса је 4 академске године или 8 семестара. Седмични број часова предавања, вјежби, студентске праксе и завршни рад прецизно је одређен за обавезне и изборне предмете и укупно за сваки од 8 семестара. Завршни рад бодује се са 4.0 бодова ЕЦТС кредита. На општем одсјеку кандидат остварује за сваки семестар 30 бодова или ЕЦТС кредита, за академску годину по 60 ЕЦТС и укупно 240 ЕЦТС.

Семестар 1

Шифра            Назив Фонд ЕCTS Статус      Одговорни наставник
ФВ1-1 Антропомоторика I 2+3 6 обавезни др Борко Петровић, редовни професор
ФВ1-2 Одбојка I 2+2 5 обавезни др Владан Савић, ванредни професор
ФВ1-3 Теорија физичке културе I 2+1 3 обавезни др Љубо Милићевић, ванредни професор
ФВ1-4 Педагогија 2+0 3 обавезни др Далиборка Шкипина, ванредни професор
ФВ1-5 Социологија са социологијом спорта 2+0 3 обавезни др Биљана Милошевић Шошо, редовни професор
ФВ1-6 Енглески језик 1+2 3 обавезни др Маја Кујунџић, редовни професор
ФВ1-7 Функционална анатомија 2+2 5 обавезни Др Горан Васић, редовни професор
ФВ1-8/1 Вјежбе обликовања 1+1 2 изборни др Љубо Милићевић, ванредни професор

Семестар 2

Шифра   Фонд ЕCTS Статус      Одговорни наставник
ФВ2-1 Антропомоторика II 2+3 6 обавезни др Борко Петровић, редовни професор
ФВ2-2 Одбојка II 2+2 5 обавезни др Владан Савић, ванредни професор
ФВ2-3 Теорија физичке културе II 3+1 5 обавезни др Љубо Милићевић, ванредни професор
ФВ2-4 Психологија 2+1 3 обавезни др Радомир Чолаковић, редовни професор
ФВ2-5 Биомеханика    3+1 5 обавезни др Дејан Гојковић, редовни професор
ФВ2-6 Информатика и рачунарство    1+2 4 обавезни др Данимир Мандић,редовни професор
ФВ2-8/2 Фитнес    1+1 2 изборни др Борислав Цицовић, редовни професор

Семестар 3

Шифра            Назив    Фонд ЕCTS Статус    Одговорни наставник
ФВ3-1 Физологија спорта 2+1 3 обавезни Др Горан Васић, редовни професор
ФВ3-2 Рукомет I 2+2 5 обавезни др Синиша Каришик, редовни професор
ФВ3-3 Пливање I 2+2 5 обавезни др Миломир Тривун, редовни професор
ФВ3-4 Спортска гимнастика I 2+2 5 обавезни др Далибор Фулурија, редовни професор
ФВ3-5 Теорија спортског тренинга I 2+2 5 обавезни др Славко Драгосављевић, доцент 

ФВ3-6

Фудбал I

2+2

5

Обавезни

др Радомир Пржуљ, доцент

ФВ3-7/2 Превенција постуралних поремећаја тијела 1+1 2 изборни др Дејан Гојковић, редовни професор

Семестар 4

Шифра            Назив    Фонд ЕCTS Статус    Одговорни наставник
ФВ4-1 Спортска медицина 2+1 3 обавезни Др Горан Васић, редовни професор
ФВ4-2 Рукомет II 2+2 5 обавезни др Синиша Каришик, редовни професор
ФВ4-3 Пливање II 2+2 5 обавезни др Миломир Тривун, редовни професор
ФВ4-4 Спортска гимнастика II 2+2 5 обавезни др Далибор Фулурија, редовни професор
ФВ4-5

Фудбал II

2+2

5

Обавезни

др Радомир Пржуљ, доцент

ФВ4-6 Теорија спортског тренинга II 2+2 5 обавезни др Славко Драгосављевић, доцент 
ФВ4-7/2 Аеробик 1+1 2 изборни др Тијана Перовић, ванредни професор

Семестар 5

Шифра            Назив    Фонд ЕCTS Статус    Одговорни наставник
ФВ5-1 Атлетика I 2+3 6 обавезни др Ратко Павловић, редовни професор
ФВ5-2 Борилачки спортови I 2+3 6 обавезни др Борислав Цицовић, редовни професор
ФВ5-3 Корективна гимнастика I 2+2 5 обавезни др Дејан Гојковић, редовни професор
ФВ5-4 Зимски спортови I 2+5 8 обавезни др Синиша Каришик, редовни професор
ФВ5-5 Кошарка I 2+2 5 обавезни др Дејан Ћеремиџић, редовни професор

Семестар 6

Шифра            Назив    Фонд ЕCTS Статус    Одговорни наставник
ФВ6-1 Атлетика II 2+3 6 обавезни др Ратко Павловић, редовни професор
ФВ6-2 Борилачки спортови II 2+3 6 обавезни др Борислав Цицовић, редовни професор
ФВ6-3 Корективна гимнастика II 2+2 5 обавезни др Дејан Гојковић, редовни професор
ФВ6-4 Активности у природи 2+5 8 обавезни др Бојан Бјелица, Доцент
ФВ6-5 Кошарка II 2+2 5 обавезни др Дејан Ћеремиџић, редовни професор

Семестар 7

Шифра            Назив Фонд ЕCTS Статус    Одговорни наставник
ФВ7-1 Методика физичког васпитања I 3+1 5 обавезни Др Љубица Милановић, доцент
ФВ7-2 Ритмичка гимнастика и плес I 2+3 6 обавезни др Татјана Ћеремидџић, редовни професор
ФВ7-3 Спортска рекреација I 3+2 5 обавезни др Бoјан Бјелица, доцент
ФВ7-4 Зимски спортови II 2+5 7 обавезни др Синиша Каришик, редовни професор
ФВ7-5 Менаџмент у спорту I 2+1 4 обавезни др Срђан Лалић, ванредни професор
ФВ7-5 Методологија истраживања у физичком васпитању I   3 обавезни Др Верољуб Станковић, редовни професор

 Семестар 8

Шифра            Назив Фонд ЕCTS Статус    Одговорни наставник
ФВ8-1 Методика физичког васпитања II 3+4 8 обавезни Др Радомир Пржуљ, доцент
ФВ8-2 Ритмичка гимнастика и плес II 2+3 6 обавезни др Татјана Ћеремиџић, редовни професор
ФВ8-3 Спортска рекреација II 3+2 5 обавезни др Бојан Бјелица, доцент
ФВ8-4 Менаџмент у спорту II 2+1 3 обавезни др Срђан Лалић, ванредни професор
ФВ8-5 Методологија истраживања у физичком васпитању II   3 обавезни Др Верољуб Станковић, редовни професор
ФВ8-6 Дипломски рад   5 обавезни