НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта на сједници одржаној 05.02.2007. године усвојило је нове наставне планове и иновиране програме за оба студијска програма првог циклуса студија: Физичко васпитање и Спорт.

 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ:

 На студијама првог циклуса студијског програма физичко васпитање које трају четири године (8 семестара, 240 ЕЦТС бодова) има укупно 49 предмета ( 44 једносеместралних и 4 изборнa предмета). Студент који положи све испите према наставном плану на студијском програму физичко васпитање и успјешно одбрани дипломски рад стиче стручно звање ”Дипломирани професор физичког васпитања”.

Назив и циљеви студијског програма:

Назив: Први циклус додипломског студија (The Degree of Bachelor)

Циљ: Стицање знања и вјештина за професора физичког васпитања, односно, планирање, извођење и вредновање наставе у основним и средњим школама, те оспособљавање студената за примјену иновација и савремене образовне технологије у настави физичког васпитања. Наравно студент ће да стекне и знања која су му неопходна за даље школовање и усавршавање.

Начин извођења студија и потребно вријеме извођења студија:

У првом циклусу студија (I-IV година) настава се изводи у виду универзитетских предавања, усмјеравајућег организованог групног и индивидуалног рада студената, семинарских радова, практичног вјежбања, интерактивног вјежбања, консултација, предавања истакнутих спортиста, спортских стручњака у спорту и студентске праксе. Потребно вријеме за студијски програм првог циклуса је 4 академске године или 8 семестара. Седмични број часова предавања, вјежби, студентске праксе и завршни рад прецизно је одређен за обавезне и изборне предмете и укупно за сваки од 8 семестара. Завршни рад бодује се са 4.0 бодова ЕЦТС кредита. На општем одсјеку кандидат остварује за сваки семестар 30 бодова или ЕЦТС кредита, за академску годину по 60 ЕЦТС и укупно 240 ЕЦТС.