Конкус

Општи и посебни услови за упис на трећи циклус студија

Посебне одредбе за први и други циклус студија

информатор 2023-2024

 

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА: 60 КМ

Прималац: РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

Рачун примаоца: 555-090-00055459-48

Врста прихода: 722512

Општина: 089, Буџетска организација: 1251014

Позив на број: 0000000415

Љекарско увјерење подносе кандидати за Факултет физичког васпитања и спорта Пале

На Универзитету у Источном Сарајеву пријава кандидата на први циклус студија на све факултете/академије, осим на Медицински факултет Фоча, се може извршити и електронским путем (https://estudent.ues.rs.ba/), у периоду од 19.06. до 24.06.2023. Кандидати који пријаву реализују електронским путем дужни су конкурсну документацију доставити приликом полагања пријемног испита.