НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

Визија и мисија

Студентима се нуди широк спектар знања у области физичког васпитања и у исто вријеме могућност за специјализацију у одређеној области. Тежи се да се у већој мјери изађе у сусрет потребама различитих институција које запошљавају професоре физичког васпитања. Приликом развијања концепције студијског програма поштован је принцип реализма. Подразумјевало се да се циљеви морају поставити тако да уважавају стварне могућности квалитета наставе, нивоа свјести о значају унапређења квалитета и расположиве ресурсе за спровођење овог циља.

Циљеви

Мастер студије на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву имају следеће циљеве:

· Да се у Републици Српској формира квалитетан високообразовни кадар;
· Да се студенти оспособе да критички користе и примјењују методе и технике истреживања;
· Да стекну знања и тимска и самостална истраживања у пракси;
· Да се кроз израду завршног рада-Мастер рада студенти оспособе да пишу извјештаје о обављеном истраживању;
· Да се оспособе студенти како би могли да комуницирају са стручњацима других профила, а раде на подручју физичког васпитања и спорта;
· Да припреме студенте за даљи професионални рад или наставак студија.

Врста студија

Други циклус студија има два студијска програма: Физичко васпитање (4+1) и Спорт (3+2).

· Студенти који су завршили основне студије студијског програма физичко васпитање, 4. године и освојили 240 ЕЦТС бодова, похађају модул (4+1)-студије трају годину дана и требају савладати обим од 60 ЕЦТС бодова што укупно чини збир од 300 ЕЦТС бодова и стичу диплому ”Мастер физичког васпитања”

· Студенти који су завршили основне студије студијског програма спорт, 3. године и освојили 180 ЕЦТС бодова, похађају модул (3+2)-студије трају годину дана и требају савладати обим од 120 ЕЦТС бодова што укупно чини збир од 300 ЕЦТС бодова и стичу диплому ”Мастер спорта” (У складу са звањем са трогодишњег студија: Дипломирани тренер кошарке, одбојке, фудбала, рукомета, атлетике, алпског скијања, биатлона, џудоа, каратеа) или ”Мастер спортске рекреације” (У складу са звањем са трогодишнјег студија: Дипломирани тренер спортске рекреације).

Завршни мастер рад

Завршни мастер рад студент може да пријави у складу са одредбама Правила студирања на II циклусу студија. Завршни мастер рад подразумјева самосталан истраживачки рад, чиме студент поред знања о проблему који истражује и знања о научном приступу у анализирању проблема доноси и закључке на основу већег броја прикупљених података. Израдом и одбраном завршног рада студент завршава други циклус студија.

ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР (3+2) МАСТЕР СПОРТ

ГОДИНА IV

Шифра               Назив        Фонд      ЕCTS      Статус       Одговорни наставник
1.   Методологија истраживања у спорту и спортској рекреацији I   7 обавезан Др. Верољуб Станковић, редовни професор 
 
2.   Примјењена биомеханика у спорту   6 обавезан Др. Дејан Гојковић, редовни професор
Мр. Радомир Пржуљ, асистент
3.   Планирање и буџетирање у спортским оорганизацијама   7 обавезан Др. Срђан Лалић, ванредни професор
4.   Психологија спорта   6 обавезан Др. Бојана Маринковић, доцент
 
5.   Школска рекреација (ИЗБОРНИ)   4 изборни Др. Синиша Каришик, ванредни професор

ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА
ЉЕТНИ СЕМЕСТАР (3+2) МАСТЕР СПОРТ

ГОДИНА IV

Шифра               Назив        Фонд      ЕCTS      Статус       Одговорни наставник
1.   Социологија спортa   6 обавезан Др. Биљана Милошевић-Шошо, ванредни професор
Мр. Миле Вукајловић, асистент
2.   Замор и опоравак спортиста   7 обавезан Др. Борислав Цицовић, редовни професор
Др.Владан Савић, ванредни професор
3.   Методика моторичког учења   7 обавезан Др. Тијана Перовић, ванредни професор

4.   Методологија истраживања у спорту и спортској рекреацији II   6 обавезан Др. Верољуб Станковић, редовни професор 
 Др. Далибор Фулурија, редовни професор
5.   Савремене технологије у спорту (ИЗБОРНИ)   4 изборни Др. Миломир Тривун, редовни професор

ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР (3+2) МАСТЕР СПОРТ
УСМЈЕРЕЊЕ СПОРТ ГОДИНА V ГОДИНА

Шифра               Назив        Фонд      ЕCTS      Статус       Одговорни наставник
1.   Дијагностика у спорту   8 обавезан Др. Борислав Цицовић, редовни професор
Др.Бојан Бјелица, доцент                      
2.   Буџетирања и опорезивање у спортским организацијама   6 обавезан Др. Срђан Лалић, ванредни професор     
3.   Примјењена истраживања у колективним спортовима   6 обавезан Др. Милован Братић, редовни професор
Др. Тијана Перовић, ванредни професор
4.   Психо-социолошке и педагошке дисциплине у спорту   6 обавезан Др. Биљана Милошевић-Шошо, ванредни професор
Др. Бојана Маринковић, доцент
5.   Информациони системи у спорту   4 изборни Др. Валдан Савић, ванредни професор        

ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА
ЉЕТНИ СЕМЕСТАР (3+2) МАСТЕР СПОРТ
УСМЈЕРЕЊЕ СПОРТ ГОДИНА V ГОДИНА

Шифра               Назив        Фонд      ЕCTS      Статус       Одговорни наставник
1.   Био-медицинске дисциплине у спорту   4 обавезни Др. Горан Васић, ванредни професор            
2.   Суплементација у спорту   4 обавезни Др. Татјана Ћеремиџић, ванредни професор
3.   Примјењена истраживања у индивидуалним спортовима   4 обавезни

Др. Ратко Павловић, редовни професор      

4.   Планирање,програмирање и контрола тренираности у спорту   3 изборни Др. Милован Братић, редовни професор  

5.   Израда завршног (Мастер)рада   15 обавезни

ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР (3+2) МАСТЕР СПОРТ
УСМЈЕРЕЊЕ СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА ГОДИНА V ГОДИНА

Шифра               Назив        Фонд      ЕCTS      Статус       Одговорни наставник
1.   Методика спортске рекреације у слободном времену   7 обавезан               Др. Тијана Перовић, ванредни професор                             
2.   Спортска рекреација и рехабилитација   6 обавезан Др. Бојан Бјелица, доцент                                  
3.   Физичка активност-здравље и хроничне болести   7 обавезан Др. Горан Васић, ванредни професор           
4.   Рекреација треће доби   6 обавезан Др. Далибор Фулурија, редовни професор
5.   Здравствена физичка способност   4 изборни Др. Горан Васић, ванредни професор          

ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА
ЉЕТНИ СЕМЕСТАР (3+2) МАСТЕР СПОРТ
УСМЈЕРЕЊЕ СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА V ГОДИНА

Шифра               Назив        Фонд      ЕCTS      Статус       Одговорни наставник
1.   Методика спортске рекреације изван мјеста становања   4 обавезни Др. Верољуб Станковић, редовни професор
Др. Синиша Каришик, ванредни професор 
2.   Анимација у туризму   4 обавезни Др.Љубо Милићевић, ванредни професор
3.   Дијагностика и прогностика и прогностика у спортској рекреацији   4 обавезни

Др. Миломир Тривун, редовни професор

4.   Рекреација посебних група   3 изборни Др. Далибор Фулурија, редовни професор
5.   Израда завршног (Мастер)рада   15 обавезни

 

                                                
                                                             ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА

                                                               ЗИМСКИ СЕМЕСТАР
                                                           2021/2022 МАСТЕР (4+1) ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

 

 

Шифра

              Назив

       Фонд

     ЕCTS

     Статус

      Одговорни наставник

1.


Дијагностика у физичком
васпитању

 

8

обавезни

Др. Борислав Цицовић,редовни професор

Др. Бојан Бјелица, доцент

2.


Методологија истраживања у
физичком васпитању и спорту

 

8

обавезни

Др.Верољуб Станковић, редовни професор

3.


Истраживања у физичкој култури

 

8

обавезни

Др. Далибор Фулурија, редовни  професор

4.


Планирање
и буџетирање у васпитно-образовним установама

 

6

обавезни

Др. Срђан Лалић, ванредни професор

 

Mр Љубица Милановић

 

 

ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА

ЉЕТНИ СЕМЕСТАР 2021/2022
МАСТЕР (4+1) ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

 

 

Шифра

Назив

Фонд

ЕCTS

Статус

      Одговорни наставник

1.

 

Физичко
васпитање у предшколском,школском и високом образовању

 

5

изборни

 Др. Далибопр Стевић, редовни професор

2.

 

Психо-социолошке и педагошке
дисциплине у физичком васпитању

 

5

изборни

Др. Биљана Милошевић-Шошо,ванредни професор

Др. Бојана Маринковић, доцент

Мр.Миле Вукајловић

3.

 

Планирање,
програмирање и контрола тренираности у спорту

 

5

изборни

 Др. Милован Братић, редовни професор

4.

 

Био-медицинске
дисциплине  у физичком васпитању и
спопрту

 

5

изборни

Др.Горан Васић, ванредни професор

5.

 

Истраживања
у физичком васпитању

 

5

изборни

Др. Ратко Павловић, редовни професор

6.

 

Истраживања
у спорту и спортској рекреацији

 

5

изборни

Др. Милован Братић, редовни професор

7.

 

Израда
завршног (Мастер) рада

 

15

обавезни