Факултет физичког васпитaња и спорта Универзитета у  Источном Сарајеву

ОГЛАШАВА

јавну одбрану докторске дисертације кандидата Мр  Лазара Пајовића  под називом

,,Анализа контрактилних мишића мерених методом тензиомиографије (ТМГ) код фудбалера Суперлиге Србије“

 

Одбрана ће се одржати у сриједу   06.12. 2023. године, у 12,00 часова, у просторијама Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву, Пале.

Комисија за одбрану докторске дисертације:

др Горан Васић, редовни професор – предсједник

др Верољуб Станковић, редовни  професор – ментор

др Борислав Цицовић, редовни професор – коментор

др Радомир Пржуљ, доцент – члан