Факултет физичког васпитaња и спорта Универзитета у  Источном Сарајеву

ОГЛАШАВА

 

јавну одбрану мастер рада кандидата Саре Лучић под називом

„Ефекти групних програма вјежбања на тјелесну композицију и морфолошке карактеристике жена“

Одбрана мастер рада ће се одржати у уторак , 26.09.2023. године са почетком у 10.00  часова у просторијама Факултета физичког васпитања и спорта, Пале

Комисија за одбрану мастер рада:

др Борислав Цицовић, редовни професор– ментор

др Татјана Ћеремиџић, редовни професор – предсједник

др Бојан Бјелица, доцент – члан

.