Доцент

Предмети: Спортска рекреација

E-mail: bojan.bjelica@ffvis.ues.rs.ba

Биографија


Бојан Бјелица рођен је 14. септембра 1987. године у Сарајеву, општина Центар. Због нежељених ратних дејстава и тешког стања, сели се у Србију 1992. да би се у априлу 1994. вратио на границе Републике Српске – Пале. Основну школу уписује 1994. године у Палама, општина Пале. Своје даље школовање наставља 2002. године уписујући се у средњу Грађевинску школу, такође у Палама. Након завршеног основног и средњег образовања, Бојан се опредјељује да своје школовање настави на Факултету физичког васпитања и спорта. Као студент програма за Физичко васпитање, 21. јануара 2011. године дипломира највећом оцјеном и стиче звање професора Физичке културе. Велики труд и напор који је уложио за вријеме студирања, доноси му признање студента генерације, што је за њега био нови стимуланс за наставак студија. У периоду 01.06.2012. године до 01.06.2013. бавио се волонтерским радом у Административној служби града Источно Сарајево. Већ наредне године уписује се на магистарске студије. 09. јула. 2013. стиче звање Магистра физичке културе на тему: ”Корекција нарушеног држања тијела ученика млађег школског узраста индивидуалним упражњавањем садржаја аеробне гимнастике”.

Упоредо са студијама, написао је више значајних истраживачких радова. Своје даље амбиције проширује из поља информатике, као и знања страних језика. Поред матерњег, познавалац је енглеског језика. Поред велике првржености спорту, посебно скијању, његов рад се наставља у школи скијања ”VIP” Јахорина. За вријеме проведено у наведеном спорту, у оквиру скијашке федерације РС/БиХ, полаже испит за посједовање скијашке лиценце и самим тим постаје активни члан Асоцијације тренера и учитеља скијања (ATUS). Од априла 2014. године заснива радни однос на Факултету физичког васпитања, Универзитета у Источном Сарајеву у звању асистента на предмету Спортска рекреација. У Октобру 2014. године, уписао је Докторске академске студије у Нишу, Република Србија. Докторска дисертација на тему: ”Ефекти групних фитнес програма на здравствени фитнес жена”. У мају 2017. године заснива радни однос на Економском факултету у Палама и ради као асистент на предметима: Економија спорта, Економија спорта и разоноде. У марту 2018. добија звање вишег асистента на Факултету физичког васпитања и спорта УИС-у. У септембру 2020. стиче звање Доктора наука – физичко васпитање и спорт на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу. Од марта 2021. године добија избор у звање Доцента на предмету Спортска рекреација. Исте године у јуну преузима функцију Продекана за наставу.

Од 2016. године у чланству је АНТРОПОЛОШКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ. Члан је уређивачких одбора многобројних часописа, неки од њих су: INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH у Индији, GLOBAL SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL OF SPORTS MEDICINE, Illinois ITALIAN JOURNAL OF SPORTS REHABILITATION AND POSTUROLOGY. Editorial Board Member of SCIREA JOURNAL of HEALTH, Editorial Board Member of SCIREA JOURNAL of EDUCATION, JOURNAL of SPORTS MEDICINE and THERAPY, EDUCATION JOURNAL (USA), JOURNAL OF PHYSICAL FITNESS, MEDICINE AND TREATMENT IN SPORTS (USA).

Укратко, Бојан је амбициозна, повјерљива и иновативна особа, спремна да недостатке искуства надокнади марљивошћу.
 

Библиографија (Издвојене публикације)


1.) Бјелица, Б., Цицовић, Б., Стевић, Д., D’Onofrio, R., Перовић, Т., ПржуЉ, Р., Митровић, Н. (2020). Effects of creatine monohydrate (CR) to muscle strength and body composition. Italian Journal of Sports Rehabilitation and Posturology, 7 (3), 1624 -1637.
2.) Аксовић, Н., Бјелица, Б., Јоксимовић, М., Skrypchenko, I., Филиповић, С., Милановић, Ф., Павловић, Б., Ћорлука, Б., ПржуЉ, Р. (2020). Effects of aerobic physical activity to cardio-respiratory fitness of the eldery population: systematic overwiew. Pedagogy of Physical Culture and Sports, 5, 208-218.
3.) Бјелица, Б. (2020). Effects of group fitness programs on body composition of woman. Facta Universitatis, Series Physical Education and Sport, 18(2), 345 – 354.
4.) Бјелица, Б., Аксовић, Н., Алемпијевић, Р., Зеленовић, М., Драговић, И. (2020). Efekti kreatin monohidrata na snagu i tjelesnu kompoziciju. Sport i Zdravlje, 1(1).
5.) Бјелица, Б., Милановић, Љ., Аксовић, Н., Зеленовић, М., & Божић, Д. (2020). Effects of physical activity to cardiorespiratory changes. Turkish Journal of Kinesiology, 6(4), 164-174.
6.) Бјелица, Б., Гојковић, Д., Пржуљ, Р., Цицовић, Б., Јоксимовић, М. (2018). Connection between morphological characteristics and vertical jump stiffness of female volleyball players. International Journal of Physical education, Fitness and Sport, 7(1), 17-23.
7.) Бјелица, Б. (2020). Effects of group fitness programs on body composition of woman. Facta Universitatis, Series Physical Education and Sport, 18(2), 345 – 354. 8.) Бјелица, Б., Цицовић, Б., Милановић, Љ., Зеленовић, М. & Божић, Д. (2021). Use a modern methods for evaluation of motor performanse. International journal of physical education, fitness and sports, 10(1), 10-15.