др Борислав Цицовић Ванредни професор

Редовни професор

Предмети: Борилачки спортови

E-mail: borislav.cicovic@ffvis.ues.ba

  Кратка биографија   Борислав Цицовић је рођен 22.08.1972. године у Земуну, Република Србија. Основну као и средњу школу завршио је на Палама.
  • Дипломирао је 2004. године на Факултету физичке културе у Источном Сарајеву. Дипломски рад, из борилачких спортова, под називом:“Методски поступак учења бочне технике бацања Учи мата“.
  • 2007. године одбранио је магистарску тезу на Факултету физичке културе Универзитета у Источном Сарајеву под називом: “Утицај морфолошких карактеристика и моторичких способности на ситуационо моторичке способности џудиста“.
  • 2009. године одбранио је докторску дисертацију на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву под називом: “ Промјене моторичких, ситуационо моторичких и функционалних способности код селекционисаних џудиста под утицајем тренажних активности“.
Џудом почиње активно да се бави од 1986. године у џудо клубу „Босна„Сарајево. Био је такмичар у периоду од 1987-2000. године. У том периоду остварио је запажене резултате. 1993. године учествује у оснивању џудо савеза Републике Српске, и џудо клуба „Романија“ Пале у коме наступа као такмичар и један од тренера. Носилац је црног појаса пети дан и активно је укључен у рад џудо спорта у БиХ. Као селектор џудо репрезентације БиХ учествује на 25. љетњој Универзијади, која је одржана од 01.-12. јула 2009.године  у Београду. Републички џудо судија постаје 2011. године  и исте године као селектор џудо репрезентације Универзитета у Источном Сарајеву, учествује на Европском универзитетском првенству од 23-26. јуна, гдје  осваја четири медаље: златну, сребрну и двије бронзане медаље. Добитник је Специјалне награде – допринос за научно истреживачки и публицистички рад (2019) коју је додјелио Спортски савез  Босне и Херцеговине. Радни однос на Факултету физичког васпитања и спорта, Универзитета у Источном Сарајеву започиње  2006.године асистент на предмету Борилачки спортови. Од 2021. године је редовни професор за ужу научну област Спортске и рехабилитационе науке. Обављао је функцију продекана за наставу и студентска питања 2012-2015. године, а од 01.10.2015. године обавља  функцију декана Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву. Предсједник је Испитне комисије за полагање стручних испита наставника,стручних сарадника и васпитача за академску 2011/2012, 2012/2013. и 2014/2015.годину. Члан је Комитета за етичка питања Универзитета у Источном Сарајеву (представник из области Струковног вијећа хуманистичких наука 2014. година). Предсједник је комисије за лиценцирање првог циклуса студија, студијског програма ”Физичко васпитање и спорт” и првог циклуса студија ”Спортске науке” и Члан Комисије за лиценцирање другог циклуса студијског програма ”Спорт”, Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета Бања Лука.11.04.2012. године и студијског програма ”Општи смијер” од  15.05.2014. године. Члан Комисије за лиценцирање другог циклуса студија на студијском програму ”Спорт у циљаним групама” 15.05.2014.  и студијском програму ”Спортски менаџмент” 20.06.2014. године на Паневропском Универзитету Апеирон. Одлуком Сената Универзитета број 01-С-10-XЛИ/18 од 25.01.2018. године именован за члана Одбора Центра за континуирано учење. Главни одговорни уредник је у часопису Спорт и здравље (2015-до данас). Часопис је издавачка дјелатност факултета физичког васпитања и спорта, Универзитета у Источном Сарајеву, БиХ. www.спортиздравље.ба. Уредник у часопису Спортлогиа (2017). Издавачка дјелатност факултета физичког васпитања и спорта, Универзитета у Бањој Луци, БиХ. www.спортлогиа.цом. Модератор и Члан Научног одбора Конференције ”Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас”. У саставу одбора од 2016-2019. на ИИИ, ИВ, В и ВИ Међународној Конференцији на Копаонику. Добитник је признања за допринос унапређивању физичког васпитања и спорта, додијељен од стране Универзитета у Приштини, Факултета за спорт и физичко васпитање Лепосавић и ФИЕП Србија. 22.3.2017., Копаоник, Србија. До сада је био ментор на више докторских дисертација,магистарских и мастер радова, објавио више научних радова у домаћим и међународним часописима, као и пет књига из области џудоа, каратеа и антропомоторике. Ожењен је и отац двоје дјеце.  

Библиографија

  Цицовић, Б. (2010). Релације морфолошких карактеристика  и експлозивне снаге код џудиста. Спорт и здравље. 5(1), 5-9. Цицовић, Б. (2010).  Ефекти кондиционог тренинга на развој анаеробно-лактатне издржљивости и функционалних способности код џудиста. Спорт и здравље, 5(2), 14-21. Пржуљ,  Д., & Цицовић, Б (2012). The influence of sports recreational aerobic exercise on the adaptive processes of functional abilities. Research in Kinesiology, 40(2), 177-183. Цицовић,  Б., Стојановић,  Ј., Ружић,  С., & Танасковић,  М. (2015). The impact of physical educational program content on elementary school students and their motor ability changes. Research in Kinesiology, 43(1), 81-84. Цицовић,  Б., & Страјинић,  Б (2017). Ефекти програма кондиционе припреме на морфолошке карактеристике кадеткиња. Спорт и здравље, 12(1), 12-19. Mustedanagić, J., Jorgić, B., & Cicović, B. (2018). Effects of Tae bo aerobic training program on the fitness abilities of young women.  Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 12(1), 41-49.