др Дејан Гојковић

Редовни професор

Предмети: Корективна гимнастика

E-mail: dejan.gojkovic@ffvis.ues.rs.ba

Биографија

ДЕЈАН ГОЈКОВИЋ рођен 13.02.1966 године у Сарајеву. Прва четири разреда основне школе завршио је у Сарајеву у О.Ш.Миљенко Цвитковић. Потом одлази у Мексико гдје завршава четири разреда у енглеском колеџу Edron school academy. По повратку из Мексика уписује средњу зуботехничку школу у Сарајеву. За вријеме средње школе jедно вријеме бави се активним играњем фудбала у Ф.К.Сарајево, потом прелази на атлетику гдје постиже запажене резултате. Дипломирао је  2000 године на Палама на Факултету физичку културу. Радни однос  засновао је 01.10.2000. године на Факултету физичке културе. Магистрирао  30.12.2005 на Факултету физичке културе у Источном Сарајеву на тему: Разлике у нивоу деформитета стопала ученика основних школа градске и сеоске популације. Одбранио  докторску дисертацију на Факултету физичке културе у Источном Сарајеву 10.07.2009.године на тему: Превенција постуралних поремећаја кичменог стуба код дјеце школског узраста од I-IV разреда. Говори шпански,енглески и чешки језик. Ожењен, отац једног дјетета. Тренутно ради на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитата у Источном Сарајеву на мјесту ванредног професора из наставног предмета Корективна гимнастика. До сада је објавио 20 радова у признатим стручним часописима. Објавио је уџбеник из области корективне гимнастике 2013 године  под називом: Kорективно гимнастичка превенција постуралних поремећаја кичменог стуба.Објавио је 2016 године кнјигу из корективне гимнастике под називом:Корективна Гимнастика. Као ментор на дипломским и завршним радовима и мастер радовима извео је преко 10 кандидата, а као члан и предсједник комисије у изради и одбрани дипломских и завршних радова учествовао је преко 20 пута.

Библиографија

 

ИЗБОР ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА:

  Гојковић, Д. (2008). Спорт као метод превенције деформитета у корективној гимнастици. Спорт и здравље, III (1), стр.98-103. Источно Сарајево: Факултет физичког васпитања и спорта.   Гојковић, Д. (2012). Превенција постуралних поремећаја кичменог стуба од  I-IV разреда. SPORT MONT,  бр.: 37,38 и 39/XI, стр.67-74. Подгорица: Црногорска спортска академија.   Фулурија, Д. Стевић, Д. & Гојковић, Д. (2012). Разлике између моторичких способности ученика и ученика који су укључени у гимнастичку секцију. Зборник научних и стучних радова “СПОРТ И ЗДРАВЉЕ” са V међународног симпозијума “СПОРТ И ЗДРАВЉЕ”, стр. 22-27. Тузла: Факултет за тјелесни одгој и спорт.   Гојковић, Д. & Фулурија, Д. (2012). Учесталост деформитета кичменог стуба код дјеце првих разреда. Зборник научних и стучних радова “СПОРТ И ЗДРАВЉЕ” са V међународног симпозијума “СПОРТ И ЗДРАВЉЕ”, стр. 35-39. Тузла: Факултет за тјелесни одгој и спорт.   Гојковић, Д. & Фулурија, Д. (2012). Учесталост деформитета кичменог стуба код дјеце другог и трећег разреда основних школа. Спорт и здравље, VII (1-2), стр.70-77. Источно Сарајево: Факултет физичког васпитања и спорта.   Гојковић, Д. Фулурија, Д. Бјелица.Б(2017) Превенција постуралних поремећаја кичменог стуба  у  петом разреду. Међународни часопис кинезиологије ,Скопје ,Сјеверна Македонија   Гојковић, Д. Фулурија, Д.Бјелица, Пржуљ.Р;Карачић.С(2018): Утицај програма за корекцију лордозе на промјене у моторичким способностима ученика основне школе,Journal of Physical Fitness,Medicine and Treatment in sport,Arcadia California USA