др Миломир Тривун

Редовни професор

Предмети: Пливање

E-mail: milomir.trivun@ffvis.ues.rs.ba

БиографијаМиломир Тривун рођен је у мјесту Козја Лука, Општина Фоча. У поменутом мјету рођења завршио је Основну школу, а Гимназију у Фочи. Факултет за физичку културу уписао је у Сарајеву. Активно се бавио спортом, а тренерско умјеће остваривао је у пливачком клубу “Босна” из Сарајева, који у то вријеме постиже запажене резултате не само у Б и Х него и у СФРЈ. Током студија у Сарајеву радио је у школи пливања.. Осим пливањем Миломир Тривун се активно бавио борилачким спортивима: као средњошколац у карате клубу Сутјеска из Фоче, карате клуб Босна Сарајево, џудо клуб, као и фул контакт клуб Босна из Сарајева, а и теквон до клуб Звијезда из Сарајева. Члан је планинарског друштва “Зеленгора” из Фоче, Планинарско еколошког друштва Романија Пале, а 2001 године (сто година планинарства у Србији), са  планинарима из Србије осваја други врх по висини на Балкану Митикас на Олимпу и 2009 са Планинарским савезом Републике Српске, Митикас на Олимпу, Кајмакчалан и Кораб највиши врх БЈР Македоније и Албаније. Начелник за Алпинизам Планинарског савеза Републике Српске од 2013. године. Од 2018. године је у Водичкој служби треће категорије ПСРС.  Као асистент на предмету Пливање и Активности у природи биран је на Факултету физичке културе Универзитета у С. Сарајеву. Магистарску тезу под називом “Повезаност морфолошких карактеристика и моторичких способности са ситуационо моторичким способностима студената Факултета физичке културе у пливању” одбранио је у јулу 2003. године  на Факултету физичке културе у Нишу. Докторску дисертацију под називом Методолошки процеси у настави пливања и утицај на специфичне моторичке способности“, одбранио је крајем августа 2007. године, на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву.  Објавио је два уџбеника са ауторством проф. др Симо Вуковић из Бања Луке из Пливања и два самосталан на Факултету физичког васпитања и спорта. Тривун, М. (2019). Пливање1, Факултет физичког васпитања и спорта Универзитет у Источном Сарајеву, 282 стране. Тривун, М. Гузина, Б. (2019). Пливање 2, Факултет физичког васпитања и спорта Универзитет у Источном Сарајеву, 191 страна.

Предавање на семинару у склопу презентовања пројекта “Zlatibor-Jahorina–cooperation on magic way” (2012.). На Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву, биран је у звања: асистента, вишег асистента, доцента и ванредног професора. Објавио је преко 80 научних и стручних радова објавњених у часописима и зборницима радова: међународног, националног значаја. Радове је излагао на међународним конференцијама у Београду од 2004. године па до данас. Осим међународних конференција радове је излагао на међународним конгресима и симпозијумима: Подгорици, Н. Саду, Нишу, Сарајеву, Тузли, Баља Луци, Херцег Новом, Тивту, Врљачкој Бањи, Крушевци итд.   Пленарно предавање на скупу међународног значаја штампано у изводу: ,,Требају ли дјеца учити основне елементе пливања кроз наставни процес у основној школи?”, Сарајево, (2011). Рад саопштен на скупу међународног значаја штампан у изводу укупно осамнаест. Био је ментор у четири магистарске тезе и три мастер рада. Предсједник комисије магистарске тезе седам пута и члан девет пута.Чланство у комисијама мастер рада био је четири пута пресједник и исто толико члан комисије. Чланство у комисији за одбрану докторске дисертације био је два пута; “Утицај силе, снаге и локалног замора на ефикасност извођења ватерполо шута”, ” 04. 11. 2010. кандидат мр Бојан Гузин, Факултет физичког васпитања и спорта Универзитет у Бањој Луци и “Ефекти различитих модела тренинга снаге усмјерене на брзину пливања” кандидат мр Горан Граховац 17. 03. 2011. Факултет физичког васпитања и спорта Универзитет у Бањој Луци. Чланство у комисији за одбрану магистарске тезе петнаест пута у И. Сарајеву и једно у Бањој Луци. Менторство дипломског рада преко тридесет пута. Учешће у изради пројекта ,,Истраживање бихејвиоралних карактеристика гојазних адолесцената”. Координатор и сарадник пројекта, од 1. новембра 2007 до 1. новембра 2010. године. Добитник је Повеље ФАСТО-Факултета спорта и тјелесног одгоја у Сарајеву 2013. године. Члан је друштва педагога физичке културе Србије од 2004. године. Чланству Антрополошког друштва Србије пристувио је 2008. године. Чланство у стручној комисији националног значаја: Модернизација наставних планова и програма за Основну школу, Бања Лука, 06. 02. 2014. године. Продекан  за науку биран је деветог марта 2012. и 28. 10. 2015. године. Био је члан Управног одбора Јавне установе за културу ,,Културни центар” Пале од 2008 до 2012. године. Рецензент уџбеника из Пливања ауторима Бојану Гузини и Горану Граховцу 2016. године. У комисији за избор у наставничко звање ванредног професора 2016. године на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Баља Луци два кандидата. Ментор на докторској дисертацији мр Жењку Вукићу 17. 11. 2016. године на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Баља Луци. Именован за члана в.д. Управног одбора Јавне установе Кинотека Републике Српске 15. 09. 2016. године. Именован за Пресједника в.д. Јавне установе Кинотека Републике Српске 06. 02. 2017. године. Редовни професор, ужa научна област Спортске и рехабилитационе науке (ужа образовна област Кинезиологија индивидуалних спортова) предмети: Пливање, Пливање 1 и Пливање 2, од 2019. године. У шестом семестру студијски програм физичко васпитанје изводи наставу из „Активности у природи“. Осим поменутих предмета студијског програма физичко васпитању у 2020 у зимском семестру има наставу и на студијском програму спорт за изборни предмет „Стони тенис“. У љетном семестру студијског програма спорт 2021. године повјерен је предмет „Рекреација у туризму“. На дугом циклусу студија студијски програм спорт изборни предмет „Савремене технологије у спорту“, а на трећем циклу је изборни предмет „Физичка активност и људско здравље“.

Дванаест издвојених радови:

 1. Тривун, М. Врста и примјена навигатора при активности у природи. Физичка култура, вол 59, Но 1-4. Београд, (2005), 41-49.
 2. Тривун., М. Спортско туристичке могућности националног парка и олимпијске планине као вид организовања активности у природи. Ур: Бјелица, Д. Спорт Монт. Црногорска спортска академија. Подгорица. (2007), 422-429.
 3. Тривун., М. Планинарење у различитим метеоролошким условима  и ефекти на здравље. Међународна научна конференција. Ур: Митић, Д. Зборник радова «Физичка активност и здравље». Београд, (2007), 45-51.
 4.  Тривун., М.  Пливачка способности параолимпијаца у односу на студентску популацију. Међународна научна конференција. Ур: Митић, Д. Зборник радова «Физичка активност и здравље». Београд, (2007), 122-126.
 5. Trivun, M.The Efects of The Modern Models of Teaching The Activities in Nature on The Tesults Success in Diving. International Scientific Conference. Theoretical, Metodological and Metodical Aspects of Physical Education. Ed: Bokan, B. Conference Proceedings, Belgrade, (2009),  222 – 228.
 6. Бјековић, Г., Тривун, М., Тановић, и., Вуксановић, Г. Анализа судара лоптице у стоном тенису и тенису. III Међународни симпозиј спорта. Тузла, Ур: Биберовић, А. Спорт и Здравље, Факултет тјелесног одгоја и спорта. Зборник радова бр.3. (2010), 120-127.
 7. Тривун, М., Вуковић, С., Пашић, Г., Вуксановић, Г. Трансформациони процеси у веслању кајака под утицајем програма активности у природи IV Међународни симпозиј спорта. Тузла, Ур: Биберовић, А. Спорт и Здравље, Факултет тјелесног одгоја и спорта. Зборник научних и стручних  радова бр.4. (2011), 460 – 464.
 8. Тривун, М., Пржуљ, Д., Цицовић, Б. Еко стазе као дестинација здравља спортско рекреативних активности у природи. Ур: Б. Дикић., С. Дикић. Зборник радова Петог међународног конгреса ,,Екологија, здравље, рад, спорт”. Бања Лука (2012), 500 – 507.
 9. Тривун. М., Тошић, Ј., Вуковић, С., Пашић, Г. Индекс тјелесне масе и ефекти веслања кајака. Ур: Бјелица, Д. Часопис за спорт, физичко васпитање и здравље, Спорт Монт, Црногорска Спортска Академија, бр. 34, 35, 36 /X, Подгорица, (2012), 236 – 247
 10. Тривун, М., Марковић, В. Effects of Application of The Bologna Process on The Quality of Exam in Swimming pp 99-112 Ефекти пријмене Болоњског процеса на квалитет испита у пливању. стр 86-99 Зборник радова Conference Proceedings Ed: Mitic, D.  Internatиonal Scиentиfиc Conference: Internatinal Scientific Conference Effects of Physical Activity Application to Antropological Status With Children, Youth and Adults (Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих) Belgrad (2014) pp 86 -112
 11. Đurović, M., Okičic. T, Madić, D,  Dopsaj, M, Thanopoulos, V,  Rozi, G,.  Pešić, M.,, Trivun, M. The Influence Of Flexibility On The Specific Motor Skills In Boy-Swimmers Aged10–12. International Scientific Congress “Applied Sports SCIENCES” Editors Of The Proceeding Book: Prof. Tatiana Iancheva, DSC Assist. Prof. Stefka Djobova, PhD Assist. Prof. Milena Kuleva, PhD,  1-2 December 2017 Sofia, Bulgaria,  154-158
 12. Mirvić, E., Bajric, S., Osmo, B,. Trivun, M. Analysis in Differences of Swimming Crawl Technique Between Swimmers and Water Polo Players Sports Science And Health Scientifi c Journal in Sports and Medical-Rehabilitation Science 2018,  63-71