Редовни професор

Предмети: Антрополошка истраживања у физичком васпитању

Е-маил: natasa97531@gmail.com

Биографија


Наташа Бранковић рођена је 1967. године у Нишу где је завршила основну и средњу школу. Основне и магистарске студије завршила је на студијској групи за физичку културу на Филозофском факултету у Нишу. Докторирала је 2001. године на Факултету физичке културе у Новом Саду. Радни однос на одређено време у Вишој музичкој школи у Нишу засновала је 1993. године где је радила као наставник рекреативне наставе – пливања. Била је ангажована на одређено време (12 месеци) на Институту за социолошка истраживања на Филозофском факултету у Нишу, на реализацији научно-истраживачког пројекта “Здравље и болести школске деце”. Године 1998. године изабрана је у звање асистент за предмет Теорија и методика физичког васпитања на Студијској групи за физичку културу на Филозофском факултету у Нишу а 2003. године изабрана је у звање доцент за исти предмет. Године 2008. изабрана је у звање ванредни професор, а 2013. у звање редовни професор за предмет Методика физичког васпитања на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу. Током основне и средње школе свестрано се бавила спортом. Рукомет је тренирала у рукометном клубу “ДИН” у Нишу који је тада организовао пријатељске утакмице у Милану. Током школовања тренирала је одбојку и кошарку а рекреативно се бавила пливањем и пилатесом. Завршила је курс борилачких вештина. Осим уџбеника, поглавља у монографији и практикума, објавила је преко 100 научних и стручних радова у часописима националног и међународног значаја.

Библиографија


ИЗБОР ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА:
Branković, N., Krneta, Ž., Milanović, S., Ružić, S., & Stojanović, D. (2016). Differences in motor and functional abilities between athlete and non athlete students. In S. Pantelić, (Ed.). XIX Scientific Conference “FIS Communications 2016” in physical education, sport and recreation and IV International Scientific Conference, Book of Proceedings (pp. 313-318). Niš: Faculty of sport and physical education. UDC 796.012.1
Stojanović, D., Branković, N., Momčilović, V., Kocić, J., Savić, Z., Momčilović, Z., & Milenković, V. (2019). Comparative analysis of different methods for body fat assessment in adolescents. Acta Medica Medinae, 58(3), 153-158. doi:10.5633/amm.2019.0322
Branković, S., Dragojlović-Ružičić, R., Branković, N., Cvetanović, M., i Veselinović, A. (2018). Bioptron light therapy to dry eye caused by long-term topically applied antiglaucoma drug with benzalkonium-chloride. Acta Medica Medianae, 57, 109-115.
Stojanović, D., & Branković, N. (2018). Association between body composition and cardiorespiratory fitness of adolescents. Facta Universitatis – series physical education and sport, 16(2), 297-308. Online: http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhysEdSport/article/view/3724/2612
Branković, N., Stojanović, D., Ilić, H.S., & Stojiljković, D. (2015). Canonical correlation between functional abilities and motor agility in primary school pupils. In S. Pantelić, (Ed.). XVIII Scientific Conference “FIS Communications 2015” in physical education, sport and recreation and III International Scientific Conference, Book of Proceedings (pp. 177-180). Niš: Faculty of sport and physical education, University of Niš. UDC 796.012.23‐053.5
Stojanović, D., Branković, N., Stojanović, T., & Momčilović, Z. (2020). The effects of skill-based exercises and small-sided games program on the body composition of adolescents. Facta Universitatis – series physical education and sport, 18(1), 145-157. Online: http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhysEdSport/article/view/5989