ванредни професор

Предмети: Методологија научно-истраживачког рада

Образовање


Др Ненад Стојиљковић рођен је 02. 02. 1980. године у Нишу. Основну и средњу школу завршио је у Нишу са одличним успјехом.

Основне студије:


Школске 1999/2000 године уписао је Филозофски факултет – групу за физичку културу Универзитета у Нишу. Дана 22.11.2005. године завршио је основне студије са просјечном оцјеном 9,57 (девет, 57) и оцјеном 10,00 (десет,00) на дипломском испиту. Назив дипломског рада „Успех и учешће наших спортиста на Зимским олимпијским играма“.

Послиједипломске студије:


Школске 2005/2006 године уписао је прву годину послиједипломских магистарских студија на Факултету физичке културе Универзитета у Нишу, као редован студент чије се студије финансирају на терет буџета. Kao студент послиједипломских магистарских студија 2007. године добио је републичку стипендију Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије. Био је ангажован на пројекту Министарства науке „Култура мира, идентитети и међуетнички односи у Србији и на Балкану у процесу евроинтеграције“, који се реализовао под вођством проф. др Љубише Митровића, редовног професора Филозофског факултета у Нишу. Школске 2007/2008. године уписао се на докторске студије Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу. На докторским студијама је положио све испите предвиђене наставним планом и програмом остваривши просјечну оцену 9,69 (девет, 69).

Докторат:


Докторску дисертацију под насловом: „Историјски аспекти методологије научног истраживања у спорту и физичком васпитању, одбранио је на Факултету спорта и физичког васпитања, Универзитета у Нишу 19. 02. 2015. године (ужа научна област: Научне дисциплине у спорту и физичком васпитању).

Постдокторске студије:


Постдокторске студије у трајању од шест мјесеци завршио је на Кинезиолошком факултету у Загребу у школској 2018/2019. години.

Подаци о професионалној каријери


 • Први радни однос засновао је 2006. године, као професор физичког васпитања, у Спортском центру „Чаир“ у Нишу.
 • Од јануара 2008. године ради као сарадник, у звању асистента, на предмету Историја физичке културе на Факултету спорта и физичког васпитања, Универзитета у Нишу.
 • Од 2008. године ангажован као асистент на предметима Олимпијско васпитање и образовање, Историја спорта и Активности у природи.
 • Од 2013. године ангажован као асистент на предмету Теорија спорта.
 • Од 2014. године ангажован као асистент на предмету Научно-истраживачки рад у спорту и физичком васпитању.
 • Од 2013.до 2018. године секретар Катедре за теоријско-методолошке предмете на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу.
 • Од 2013. до 2018. године члан Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу.
 • Од 2015. године изабран је у звање доцент за предмете Методика истраживачког рада у спорту и физичком васпитању на основним академским студијама, Научно-истраживачки рад у спорту и физичком васпитању на мастер студијама и Методологија научног истраживања у спорту и физичком васпитању на докторским академским студијама.
 • Oд 2017. године ради као професор Методологије научног истраживања у спорту и физичком васпитању на студијском програму Докторских академских студија на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву.
 • Јуна 2020. године изабран је у звање ванредни професор на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу
 • Од 2018. године обавља функцију продекана за науку и међународну сарадњу на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу.
 • Од 2018. године обавља функцију Шефа докторских академских студија и Председника Центра за мултидисциплинарна истраживања на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу.

Остала ангажовања у спорту и друштвеној заједници:


 • У периоду од 2006. до 2008. године радио је као члан међународног тима за организацију спортско-рекреативних активности у компанији „Hapimag – Sea Garden Resort Bodrum“ у Турској.
 • Стручни сарадник Друштва за рекреативни спорт „Палилула“ у Нишу
 • Члан је секције за Историју физичког васпитања и спорта у ФИЕП-у (Federation Internationale D’education Phisique)
 • Од 2014. године поседује „IVSS“ лиценцу инструктора скијања.
 • Од августа 2019. године је члан Управног одбора Рукометног клуба Железничар из Ниша.
 • Учествовао је у пројекту Европске комисије ЕРАСМУС + Мобилност особља за наставу на Факултету спорта и здравствених наука у Бакау (Универзитет „Василе Александри“, Румунија) 2019. године, Факултету спорта и физичког васпитања у Трикали (Тесалијски универзитет, Грчка) 2017. године, Литванској спортској академији Каунас (Литванија) 2017., и на Универзитету Св. Ћирила и Методија у Великом Трнову (Бугарска) 2016. године.
 • Од 2010. до данас ангажован је као научни истраживач у два национална научна пројекта “Телесна активност и компоненте фитнеса старијих особа” и “Развој и интеграција технологије пројектовања интелигентног мехатроничког система за примену у медицини (HUMANISM)” финансираних од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Од 2012. до 2014. године био је ангажован као стручни саветник на пројекту “И ми смо спортисти” посвећеном особама са инвалидитетом које финансиран од стране Министарства омладине и спорта Републике Србије.
 • Године 2017. био је ангажован као експерт у изради стратешког плана за унапређење понуде спортског туризма у прекограничној регији Вршец (Бугарска) – Пирот (Србија) који је финансирала Европска комисија.
 • Од 2013. до 2015. био је ангажован као ескперт на међународном пројекту ESF 3.102 Inclusion for Employment (Provision of Services of Experts to Design Syllabi, Teaching and Learning Resources and Production of Course Packs of MCAST Levels 1, 2, and 3 Courses and the Pathway Program), Малта 2013-2015, финансираном од стране ЕУ Социјалног фонда 2013-2015.
 • У периоду од 2016. до 2019. учествовао је као предавач на УЕФА Б семинару за фудбалске тренере. Године био је ангажован као предавач на семинару за лиценце тренера и учитеља скијања.
 • Објавио је више од 30 научних чланака (од којих су неки у најпрестижнијим међународним научним часописима) и учествовао на више од 20 међународних научних скупова широм Европе. Био је члан организационих и научних одбора неколико међународних научних скупова.
 • Од 2018. године обавља функцију продекана за науку и међународну сарадњу на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу. Такође од 2018. године обавља функцију Шефа докторских академских студија и Председника Центра за мултидисциплинарна истраживања на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу.
 • Oд 2017. године ради као професор Методологије научног истраживања у спорту и физичком васпитању на студијском програму Докторских академских студија на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву.