Ванредни професор

Предмети: Ритмичка гимнастика и плес

E-mail: tatjana.ceremidzic@ffvis.ues.rs.ba

Биографија

ТАТЈАНА ЋЕРЕМИЏИЋ рођена 02. јануара 1976. године у Сарајеву, гдје је завршила основну школу. Средњу Електротехничку школу завршила је у Сокоцу. Дипломирала је у фебруару 2000. године на Факултету физичке културе Универзитета у Српском Сарајеву. У октобру 2000. године запослила се на истом факултету у звање асистента на наставном предмету Ритмичко-спортска гимнастика и плес, гдје је предходно двије године била и демонстратор. Магистрирала је на Факултету физичке културе у Источном Сарајеву 14.11.2006. године на тему „ЕФЕКТИ ПРОГРАМИРАНОГ РАДА НА БАЗИЧНЕ МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ (ФЛЕКСИБИЛНОСТ И КООРДИНАЦИЈУ) И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ИЗВОЂЕЊЕ СЛОЖЕНИХ МОТОРИЧКИХ СТРУКТУРА У РИТМИЧКОЈ ГИМНАСТИЦИ“. Звање вишег асистента на наставном предмету Ритмичко-спортска гимнастика и плес је добила 23. јануара 2007. године. Докторску дисертацију под називом „РЕЛАЦИЈЕ АНТРОПОЛОШКИХ ДИМЕНЗИЈА СА УСПЈЕХОМ У РИТМИЧКОЈ ГИМНАСТИЦИ И ПЛЕСОВИМА“ успјешно је одбранила у јулу 2009. године на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву. Звање доцента на наставном предмету Ритмичка гимнастика и плес добила је у фебруару 2011. године. Била је ментор на два магистарска и четири дипломска рада, као и предсједник и члан Комисије за одбрану магистарских радова. Дужи низ година активно се бавила спортском гимнастиком и плесом, гдје је постизала запажене резултате. Удата је и мајка двоје дјеце. Објавила је тринаест радова који су научно-истраживачког карактера . Радови су објављени у стручним и научним часописима у земљи и иностранству.

Библиографија

ИЗБОР ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА: Ћеремиџић, Т. (2007). Релације флексибилности и сложених моторичких структура у ритмичкој гимнастици код студената. Научно-стручни часопис ″СПОРТ И ЗДРАВЉЕ″, Година II, број 1, стр. 99-103. Источно Сарајево: Факултет физичке културе. Ћеремиџић, Т. (2008). Предиктивна вриједност координације на извођење сложених моторичких структура у ритмичкој гимнастици. Научно-стручни часопис ″СПОРТ И ЗДРАВЉЕ″ . Година III, број 1, стр. 47-52. Источно Сарајево: Факултет физичке културе. Ћеремиџић, Т. (2010). Утицај моторичких способности на успјешност извођења друштвених плесова. Научно-стручни часопис ″СПОРТ И ЗДРАВЉЕ″. Година V, број 1, стр.152-156. Источно Сарајево: Факултет физичке културе. Ћеремиџић, Т., Ћеремиџић, Д. (2010). Утицај морфолшких карактеристика на ефикасност у извођењу друштвених плесова код студената. 3. Међународни симпозијум ″Спорт и здравље″ Зборник научних и стручних радова стр. 208-212. Тузла: Факултет за тјелесни одгој и спорт. Ћеремиџић, Д., Ћеремиџић, Т. (2013). Разлике у ситуационој ефикасности између екипа завршне фазе такмичења Лиге првака 2012/2013. 6. Међународни симпозијум ″Спорт и здравље″ Зборник научних и стручних радова стр. 267-270. Тузла: Факултет за тјелесни одгој и спорт.