Доцент

Предмет: Фудбал

radomir.przulj@ffvis.ues.rs.ba

БИОГРАФИЈА Радомир Пржуљ је рођен 18.01.1988. године у Фочи, настањен у Трнову гдје је завршио основну школу, а средњу школу, Техничар ПТТ саобраћаја, је завршио у Источном Сарајеву. Након завршетка средње школе, своје даље образовање наставља на Факултету физичког вапитања и спорта на Палама, 2012. године дипломира највећом оцјеном и добија звање професора физичког васпитања. Мастер студије завршио је 12.03.2014. године просјечном оцјеном 9,38 и добио звање Магистра физичког васпитања на тему „Квантитативне промјене моторичких способности у тренажном процесу“. Године. У јулу 2022. године, је завршио Докторске академске студије у Нишу, Република Србија. Волонтирао је у Општини Трново – административна служба, а распоређен у ЈУ ОШ „Трново“ Трново. Био је запослен као наставник физичког васпитања у ОШ „Пале“ Пале, а од 01.10.2015 године запослен на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву у звању асистент, од 2019. године као виши асистент, а од новембра 2022. године као доцент. Члан је Стручног тима за реформу основног и средњег васпитања и образовања за наставни предмет физичко и здравствено васпитање које доноси Републички педагосшки завод. До сада је објавио преко 20 научних радова.