Dekan prof.dr Borislav Cicović sa saradnicima viši asistent Bojan Pavlović i Vanja Cicović iz reda studenata boravili su u Bolonji (Italija) u periodu od 23.04. do 25.04.2023.godine. Ostvaren je kontakt i buduća saradnja sa ISOKINETIC FIFA MEDICAL CENTRE OF EXCELLENCE, Sports Medicine and Orthopaedic Rehabilitation, Bologna.

Postizanje saradnje između Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta i ISOKINETIC FIFA, Sports Medicine and Orthopaedic Rehabilitation, Bologna može biti veoma korisno za obje strane, posebno u oblasti sportske medicine i nauke o sportu. Ovaj vid saradnje može omogućiti fakultetima da razviju nove tehnologije i metode u ovim oblastima. Jedna od ključnih prednosti ovog partnerstva je mogućnost dijeljenja znanja i resursa.

ISOKINETIC FIFA, Sports Medicine and Orthopaedic Rehabilitation, Bologna, može da pruži Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta pristup najnovijim istraživanjima, tehnologijama i metodama u sportskoj medicini i naukama o sportu.U kampusu  ISOKINETIC FIFA centra trenutno boravi oko 2000 studenata na programu ERASMUS-a.U toku obilaska kompleksa razgovarano je sa menadžerom Đovanijom Larozom o mogućnosti razmjene studenata i nastavnog osoblja našeg fakulteta i ISOKINETIC FIFA, Sports Medicine and Orthopaedic Rehabilitation, Bologna i dogovoreno da se u budućem periodu potpiše ugovor o saradnji i razmjeni.

ISOKINETIC FIFA MEDICAL CENTRE OF EXCELLENCE, Sports Medicine and Orthopaedic Rehabilitation, Bologna je osnovan 1986. godine. Program obuhvata nekoliko medicinskih centara širom evrope. Trenutno je u toku otvaranje novog centra koji će se nalaziti u Atini (Grčka). Istaknuti naučni radnik i direktor Isokinetic centra Dr.Akis Tsapralis je određen za direktora centra u Atini izrazio je želju za saradnjom centra u Atini sa FFVIS Univerziteta u Istočnom Sarajevu.