СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СПОРТ
I ( ПРВА ГОДИНА )
П   Р   Е   Д   М   Е   Т ИСПИТНИ РОК СЕПТЕМБАР 2023. Испитивач
Датум и вријеме Термин 1 Датум и вријеме Термин 2 Мјесто испита Термин 1 Мјесто испита Термин 2
Антропомоторика I и II практично/ теорија 01.09. у 12:00 15.09. у 12:00 Учионица Учионица Проф.др Борко Петровић
Теорија физичке културе I и II теорија 30.08. у 09:00 20.09. у 09:00 Учионица Учионица Проф.др Љубо Милићевић
Педагогија теорија 04.09. у 12:00 19.09. у 11:00 Учионица Учионица Проф.др Далиборка Шкипина
Социологија са социологијом спорта теорија 05.09. у 10:00 18.09. у 10:00 Учионица Учионица Проф.др Биљана Милошевић Шошо
Енглески језик теорија 02.09. у 10:00 16.09. у 10:00 Учионица Учионица Проф. др Маја Кујунџић
Функционална анатомија теорија 31.08. у 18:00 21.09. у 18:00 Учионица Учионица Проф.др Горан Васић
Психологија теорија 09.09. у 14:00 28.09. у 14:00 Учионица Учионица Проф.др Бојана Маринковић
Мјерења у спорту практично/ теорија 29.08. у 12:00 14.09. у 12:00 Учионица Учионица Проф.др Татјана Ћеремиџић
Фитнес теорија 28.08. у 12:00 22.09. у 09:00 Учионица Учионица Проф.др Борислав Цицовић
Информатика и рачунарство теорија 06.09. у 09:00 25.09. у 12:00 Информатички кабинет Информатички кабине Проф.др Данимир Мандић
Вјежбе обликовања теорија 07.09. у 09:00 27.09. у 09:00 Учионица Учионица Проф.др Љубо Милићевић
 
Р А С П О Р Е Д      И С П И Т А
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СПОРТ
II ( ДРУГА ГОДИНА )
  П   Р   Е   Д   М   Е   Т ИСПИТНИ РОК СЕПТЕМБАР 2023. Испитивач
Датум и вријеме Термин 1 Датум и вријеме Термин 2 Мјесто испита Термин 1 Мјесто испита Термин 2
Физиологија спорта теорија 31.08. у 18:00 21.09. у 18:00 Учионица Учионица Проф.др Горан Васић
Теорија и организација изабраног спорта I и II Борилачки спортови 01.09. у 10:00 22.09. у 10:00 Учионица Учионица Проф.др Милован Братић
Атлетика 06.09. у 12:00 18.09. у 12:00 Учионица Учионица Проф.др Ратко Павловић
Фудбал 06.09. у 12:00 18.09. у 12:00 Учионица Учионица Доц.др Радомир Пржуљ
Кошарка 06.09. у 12:00 18.09. у 12:00 Учионица Учионица Проф.др Дејан Ћеремиџић
Алпско скијање 06.09. у 12:00 18.09. у 12:00 Учионица Учионица Проф. др Синиша Каришик
Биатлон 06.09. у 12:00 18.09. у 12:00 Учионица Учионица Проф. др Синиша Каришик
Спортска рекреација 06.09. у 12:00 18.09. у 12:00 Учионица Учионица Доц.др Бојан Бјелица
Правила игре и суђење изабране гране спорта Борилачки спортови 01.09. у 10:00 22.09. у 10:00 Учионица Учионица Проф. др Милован Братић
Атлетика 07.09. у 11:00 20.09. у 12:00 Учионица Учионица Проф.др Ратко Павловић
Фудбал 07.09. у 11:00 20.09. у 12:00 Учионица Учионица Доц.др Радомир Пржуљ
Кошарка 07.09. у 11:00 20.09. у 12:00 Учионица Учионица Проф.др Дејан Ћеремиџић
Алпско скијање 07.09. у 11:00 20.09. у 12:00 Учионица Учионица Проф.др Синиша Каришик
Биатлон 07.09. у 11:00 20.09. у 12:00 Учионица Учионица Проф.др Синиша Каришик
Теорија спортског тренинга I и II теорија 05.09. у 12:00 26.09. у 12:00 Учионица Учионица Доц.др Славко Драгосављевић
Биомеханика теорија 08.09. у 09:00 28.09. у 09:00 Учионица Учионица Проф.др Дејан Гојковић
Стрес и здравствена контрола теорија 01.09. у 10:00 22.09. у 10:00 Учионица Учионица Проф.др Горан Васић
Стони тенис теорија 29.08. у 13:00 19.09. у 13:00 Учионица Учионица Проф. др Миломир Тривун
Спортска медицина теорија 01.09. у 10:00 22.09. у 10:00 Учионица Учионица Проф.др Горан Васић
Рекреација у туризму теорија 30.08. у 10:00 27.09. у 10:00 Учионица Учионица Проф. др Далибор Фулурија
Елементарне игре теорија 28.08. у 12:00 15.09. у 12:00 Учионица Учионица Проф.др Ратко Павловић
Антропомоторика I и II практично/ теорија 01.09. у 12:00 15.09. у 12:00 Учионица Учионица Проф.др Борко Петровић
Теорија физичке културе I и II теорија 30.08. у 09:00 20.09. у 09:00 Учионица Учионица Проф.др Љубо Милићевић
Педагогија теорија 04.09. у 12:00 19.09. у 11:00 Учионица Учионица Проф.др Далиборка Шкипина
Социологија са социологијом спорта теорија 05.09. у 10:00 18.09. у 10:00 Учионица Учионица Проф.др Биљана Милошевић Шошо
Енглески језик теорија 02.09. у 10:00 16.09. у 10:00 Учионица Учионица Проф. др Маја Кујунџић
Функционална анатомија теорија 31.08. у 18:00 21.09. у 18:00 Учионица Учионица Проф.др Горан Васић
Психологија теорија 09.09. у 14:00 28.09. у 14:00 Учионица Учионица Проф.др Бојана Маринковић
Фитнес  теорија 28.08. у 12:00 22.09. у 09:00 Учионица Учионица Проф.др Борислав Цицовић
Мјерења у спорту практично/ теорија 29.08. у 12:00 14.09. у 12:00 Учионица Учионица Проф.др Татјана Ћеремиџић
Вјежбе обликовања теорија 07.09. у 09:00 27.09. у 09:00 Учионица Учионица Проф.др Љубо Милићевић
Информатика и рачунарство теорија 06.09. у 09:00 25.09. у 12:00 Информатички кабинет Информатички кабинет Проф.др Данимир Мандић
 
Р А С П О Р Е Д      И С П И Т А
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СПОРТ
III ( ТРЕЋА ГОДИНА )
П   Р   Е   Д   М   Е   Т ИСПИТНИ РОК СЕПТЕМБАР 2023. Испитивач
Датум и вријеме Термин 1 Датум и вријеме Термин 2 Мјесто Испита Термин 1 Мјесто Испита Термин 2
  Методика тренинга изабране гране спорта I и II Борилачки спортови 01.09. у 10:00 22.09. у 10:00 Учионица Учионица Проф.др Милован Братић
Биатлон 06.09. у 12:00 18.09. у 12:00 Учионица Учионица Проф.др Синиша Каришик
Алпско 06.09. у 12:00 18.09. у 12:00 Учионица Учионица Проф.др Синиша Каришик
Кошарка 06.09. у 12:00 18.09. у 12:00 Учионица Учионица Проф.др Дејан Ћеремиџић
Фудбал 06.09. у 12:00 18.09. у 12:00 Учионица Учионица Доц.др Радомир Пржуљ
Атлетика 06.09. у 12:00 18.09. у 12:00 Учионица Учионица Проф.др Ратко Павловић
Спортска рекреација 06.09. у 12:00 18.09. у 12:00 Учионица Учионица Доц.др Бојан Бјелица
Кондициона припрема спортиста теорија 29.08. у 10:00 14.09. у 10:00 Учионица Учионица Проф.др Далибор Фулурија
  Пропозиције спортских и рекреативних садржаја   Борилачки спортови 01.09. у 10:00 22.09. у 10:00 Учионица Учионица Проф.др Милован Братић
Кошарка 07.09. у 11:00 20.09. у 12:00 Учионица Учионица Проф.др Дејан Ћеремиџић
Биатлон 07.09. у 11:00 20.09. у 12:00 Учионица Учионица Проф.др Синиша Каришик
Алпско 07.09. у 11:00 20.09. у 12:00 Учионица Учионица Проф.др Синиша Каришик
Фудбал 07.09. у 11:00 20.09. у 12:00 Учионица Учионица Доц.др Радомир Пржуљ
Атлетика 07.09. у 11:00 20.09. у 12:00 Учионица Учионица Проф.др Ратко Павловић
Спортске рекреације 07.09. у 11:00 20.09. у 12:00 Учионица Учионица Проф.др Дејан Гојковић
Менаџмент у спорту I и II теорија 04.09. у 15:00 26.09. у 15:00 Учионица Учионица Проф.др Срђан  Лалић
Рекреација у спорту I и II теорија 29.08. у 09:00 18.09. у 09:00 Учионица Учионица Доц.др Бојан Бјелица
Спортско педагошка пракса Борилачки спортови 01.09. у 10:00 22.09. у 10:00 Учионица Учионица Проф.др Милован Братић
Атлетика 08.09. у 12:00 28.09. у 12:00 Учионица Учионица Проф.др Ратко Павловић
Кошарка 08.09. у 12:00 28.09. у 12:00 Учионица Учионица Проф.др Дејан Ћеремиџић
Фудбал 08.09. у 12:00 28.09. у 12:00 Учионица Учионица Доц.др Радомир Пржуљ
Рукомет 08.09. у 12:00 28.09. у 12:00 Учионица Учионица Проф.др Синиша Каришик
Биатлон 08.09. у 12:00 28.09. у 12:00 Учионица Учионица Проф.др Синиша Каришик
Алпско 08.09. у 12:00 28.09. у 12:00 Учионица Учионица Проф.др Синиша Каришик
Спортске рекреације 08.09. у 12:00 28.09. у 12:00 Учионица Учионица Проф.др Дејан Гојковић