Р А С П О Р Е Д      И С П И Т А
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
I ( ПРВА ГОДИНА )
П   Р   Е   Д   М   Е   Т ИСПИТНИ РОК  СЕПТЕМБАР 2023. Испитивач
Датум и вријеме Термин 1 Датум и вријеме Термин 2 Мјесто испита Термин 1 Мјесто испита Термин 2
Антропомоторика I и II практично/ теорија 01.09. у 12:00 15.09. у 12:00 Учионица Учионица Проф.др Борко Петровић
Одбојка I и II практично/ теорија 29.08. у 10:30 14.09. у 09:00 Учионица Учионица Проф.др Владан Савић
Теорија физичке културе I и II теорија 30.08. у 09:00 20.09. у 09:00 Учионица Учионица Проф.др Љубо Милићевић
Педагогија теорија 04.09. у 12:00 19.09. у 11:00 Учионица Учионица Проф.др Далиборка Шкипина
Социологија са социологијом спорта теорија 05.09. у 10:00 18.09. у 10:00 Учионица Учионица Проф.др Биљана Милошевић Шошо
Функционална анатомија теорија 31.08. у 18:00 21.09. у 18:00 Учионица Учионица Проф.др Горан Васић
Вјежбе обликовања теорија 07.09. у 09:00 27.09. у 09:00 Учионица Учионица Проф.др Љубо Милићевић
Психологија теорија 09.09. у 14:00 28.09. у 14:00 Учионица Учионица Проф.др Бојана Маринковић
Биомеханика теорија 08.09. у 09:00 26.09. у 09:00 Учионица Учионица Проф.др Дејан Гојковић
Енглески језик теорија 02.09. у 10:00 16.09. у 10:00 Учионица Учионица Проф. др Маја Кујунџић
Фитнес теорија 28.08. у 12:00 22.09. у 09:00 Учионица Учионица Проф.др Борислав Цицовић
Информатика и рачунарство теорија 06.09. у 09:00 25.09. у 12:00 Информатички кабинет Информатички кабинет Проф.др Данимир Мандић
Р А С П О Р Е Д      И С П И Т А
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
II ( ДРУГА ГОДИНА )
П   Р   Е   Д   М   Е   Т ИСПИТНИ РОК СЕПТЕМБАР 2023. Испитивач
Датум и вријеме Термин 1 Датум и вријеме Термин 2 Мјесто испита Термин 1 Мјесто испита Термин 2
Физиологија спорта теорија 31.08. у 18:00 21.09. у 18:00 Учионица Учионица Проф.др Горан Васић
Рукомет I и II практично/ теорија 29.08. у 09:00 15.09. у 10:00 Учионица Учионица Проф.др Синиша Каришик
Пливање I и II практично/ теорија 06.09. у 09:00 20.09. у 09:00 Базен Хотел Борд Јахорина Базен Хотел Борд Јахорина Проф.др Миломир Тривун
Спортска гимнастика I и II практично/ теорија 07.09. у 09:00 28.09. у 10:00 Учионица Учионица Проф.др Далибор Фулурија
Теорија спортског тренинга I и II теорија 05.09. у 12:00 26.09. у 12:00 Учионица Учионица Доц.др Славко Драгосављевић
Фудбал I и II практично/ теорија 30.08. у 10:00 19.09. у 09:00 Учионица Учионица Доц.др Радомир Пржуљ
Превенција постуралних поремећаја теорија 04.09. у 13:00 14.09. у 10:00 Учионица Учионица Проф.др Дејан Гојковић
Спортска медицина теорија 01.09. у 10:00 22.09. у 10:00 Учионица Учионица Проф.др Горан Васић
Аеробик теорија 28.08. у 10:00 27.09. у 09:00 Учионица Учионица Проф.др Татјана Ћеремиџић
Антропомоторика I и II практично/ теорија 01.09. у 12:00 15.09. у 12:00 Учионица Учионица Проф.др Борко Петровић
Одбојка I и II практично/ теорија 29.08. у 10:30 14.09. у 09:00 Учионица Учионица Проф.др Владан Савић
Теорија физичке културе I и II теорија 30.08. у 09:00 20.09. у 09:00 Учионица Учионица Проф.др Љубо Милићевић
Педагогија теорија 04.09. у 12:00 19.09. у 11:00 Учионица Учионица Проф.др Далиборка Шкипина
Социологија са социологијом спорта теорија 05.09. у 10:00 18.09. у 10:00 Учионица Учионица Проф.др Биљана Милошевић Шошо
Функционална анатомија теорија 31.08. у 18:00 21.09. у 18:00 Учионица Учионица Проф.др Горан Васић
Вјежбе обликовања теорија 07.09. у 09:00 27.09. у 09:00 Учионица Учионица Проф.др Љубо Милићевић
Психологија теорија 09.09. у 14:00 28.09. у 14:00 Учионица Учионица Проф.др Бојана Маринковић
Биомеханика теорија 08.09. у 09:00 26.09. у 09:00 Учионица Учионица Проф.др Дејан Гојковић
Енглески језик теорија 02.09. у 10:00 16.09. у 10:00 Учионица Учионица Проф.др Маја Кујунџић
Информатика и рачунарство теорија 06.09. у 09:00 25.09. у 12:00 Информатички кабинет Информатички кабинет Проф.др Данимир Мандић
Фитнес теорија 28.08. у 12:00 22.09. у 09:00 Учионица Учионица Проф.др Борислав Цицовић
 
Р А С П О Р Е Д      И С П И Т А
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
III ( ТРЕЋА ГОДИНА )
П   Р   Е   Д   М   Е   Т ИСПИТНИ РОК СЕПТЕМБАР 2023. Испитивач
Датум и вријеме Термин 1 Датум и вријеме Термин 2 Мјесто Испита Термин 1 Мјесто Испита Термин 2
Атлетика I и II практично/ теорија 30.08. у 09:00 19.09. У 09:00 Учионица Учионица Проф.др Ратко Павловић
Борилачки спортови I и II практично/ теорија 05.09. у 10:00 21.09. у 10:00 Учионица Учионица Проф. др Борислав Цицовић
Активности у природи практично/ теорија 04.09. у 12:30 25.09. у 10:30 Учионица Учионица Доц.др Бојан Бјелица
Корективна гимнастика I и II практично/ теорија 06.09. у 08:00 15.09. у 10:00 Учионица Учионица Проф.др Дејан Гојковић
Кошарка I и II практично/ теорија 07.09. у 08:00 18.09. у 11:30 Учионица Учионица Проф. др Дејан Ћеремиџић
Зимски спортови I теорија 28.08. у 10:00 14.09. у 10:00 Учионица Учионица Проф. др Синиша Каришик
Физиологија спорта теорија 31.08. у 18:00 21.09. у 18:00 Учионица Учионица Проф.др Горан Васић
Рукомет I и II практично/ теорија 29.08. у 09:00 15.09. у 10:00 Учионица Учионица Проф.др Синиша Каришик
Пливање I и II практично/ теорија 06.09. у 09:00 20.09. у 09:00 Базен Хотел Борд Јахорина Базен Хотела Борд Јахорина Проф. др Миломир Тривун
Спортска гимнастика I и II практично/ теорија 07.09. у 09:00 28.09. у 10:00 Учионица Учионица Проф.др Далибор Фулурија
Теорија спортског тренинга I и II теорија 05.09. у 12:00 26.09. у 12:00 Учионица Учионица Доц.др Славко Драгосављевић
Фудбал I и II практично/ теорија 30.08. у 10:00 19.09. у 09:00 Учионица Учионица Доц.др Радомир Пржуљ
Превенција постуралних поремећаја теорија 04.09. у 13:00 14.09. у 10:00 Учионица Учионица Проф.др Дејан Гојковић
Спортска медицина теорија 01.09. у 10:00 22.09. у 10:00 Учионица Учионица Проф.др Горан Васић
Аеробик теорија 28.08. у 10:00 27.09. у 09:00 Учионица Учионица Проф.др Татјана Ћеремиџић
 
Р А С П О Р Е Д      И С П И Т А
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
IV ( ЧЕТВРТА ГОДИНА )
П   Р   Е   Д   М   Е   Т ИСПИТНИ РОК СЕПТЕМБАР 2023. Испитивач
Датум и вријеме Термин 1 Датум и вријеме Термин 2 Мјесто Испита Термин 1 Мјесто Испита Термин 2
Менаџмент у спорту I и II теорија 04.09. у 15:00 26.09. у 15:00 Учионица Учионица Проф.др Срђан Лалић
Зимски спортови II практично/ теорија 28.08. у 10:00 14.09. у 10:00 Учионица Учионица Проф.др Синиша Каришик
Спортска рекреација I и II теорија 29.08. у 09:00 18.09. у 09:00 Учионица Учионица Доц.др Бојан Бјелица
Ритмичка гимнастика и плес I и II практично/ теорија 08.09. у 08:00 22.09. у 10:00 Учионица Учионица Проф.др Татјана Ћеремиџић
Методика физичког васпитања I и II теорија 01.09, у 09:00 25.09. у 10:30 Учионица Учионица Доц.др Радомир Пржуљ
Методологија истраживања у физичком васпитању I и II теорија 06.09. у 11:00 19.09. у 11:00 Учионица Учионица Проф. др Верољуб Станковић
Атлетика I и II практично/ теорија 30.08. у 09:00 19.09. У 09:00 Учионица Учионица Проф.др Ратко Павловић
Борилачки спортови I и II практично/ теорија 05.09. у 10:00 21.09. у 10:00 Учионица Учионица Проф. др Борислав Цицовић
Активности у природи практично/ теорија 04.09. у 12:30 25.09. у 09:00 Учионица Учионица Доц.др Бојан Бјелица
Корективна гимнастика I и II практично/ теорија 06.09. у 08:00 15.09. у 10:00 Учионица Учионица Проф.др Дејан Гојковић
Кошарка I и II практично/ теорија 07.09. у 08:00 18.09. у 11:30 Учионица Учионица Проф. др Дејан Ћеремиџић
Зимски спортови I теорија 28.08. у 10:00 14.09. у 10:00 Учионица Учионица Проф. др Синиша Каришик