Р А С П О Р Е Д      И С П И Т А
ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА
МАСТЕР ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 4+1
П   Р   Е   Д   М   Е   Т СЕПТЕМБАР 2023. АПСОЛВЕНТИ Испитивач
Датум и вријеме Термин
Дијагностика у физичком васпитању  и спорту (мјерење, тестирање) теорија 25.09. у 11:00 Проф.др Борислав Цицовић
Методологија истраживања у физичком васпитању и спорту теорија 19.09. у 11:00 Проф. др Верољуб Станковић
Истраживања у физичкој култури теорија 15.09. у 11:00 Проф.др Далибор Фулурија
Планирање и буџетирање у васпитно-образовним установама теорија 26.09. у 15:00 Проф. др Срђан Лалић
Био-медицинске дисциплине у физичком васпитању и спорту теорија 21.09. у 18:00 Проф. др Горан Васић
Истраживање у спорту и спортској рекреацији теорија 22.09. у 10:00 Проф. др Милован Братић
Психо-социолошке и педагошке дисциплине у физичком васпитању теорија 18.09. у 10:00 Проф. др Биљана Милошевић Шошо
 
Р А С П О Р Е Д      И С П И Т А
ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА
МАСТЕР СПОРТ 3+2
П   Р   Е   Д   М   Е   Т СЕПТЕМБАР 2023. АПСОЛВЕНТИ Испитивач
Датум и вријеме Термин
Методологија истраживања у спорту и спортској рекреацији I и II теорија 19.09. у 11:00 Проф. др Верољуб Станковић
Примјењена биомеханика у спорту теорија 20.09. у 10:00 Проф. др Дејан Гојковић
Планирање и буџетирање у спортским организацијама теорија 26.09. у 15:00 Проф. др Срђан Лалић
Психологија спорта теорија 28.09. у 14:00 Проф. Др Бојана Маринковић
Школска рекреација теорија 21.09. у 12:00 Проф.др Синиша Каришик
Социологија спортa теорија 18.09. у 10:00 Проф. др Биљана Милошевић Шошо
Замор и опоравак спортиста теорија 25.09. у 11:00 Проф. др Борислав Цицовић
Методика моторичког учења теорија 15.09. у 11:00 Проф. др Миломир Тривун
Савремене технологије у спорту теорија 27.09. у 11:00 Проф. др Миломир Тривун
   
Р А С П О Р Е Д      И С П И Т А
ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА
МАСТЕР СПОРТ 3+2 УСМЈЕРЕЊЕ СПОРТ
П   Р   Е   Д   М   Е   Т СЕПТЕМБАР 2023. АПСОЛВЕНТИ Испитивач
Датум и вријеме Термин
Дијагностика у спорту теорија 25.09. у 11:00 Проф. др Борислав Цицовић
Буџетирање и опорезивање у спортским организацијама теорија 26.09. у 15:00 Проф.др Срђан Лалић
Примјењена истраживања у колективним спортовима теорија 20.09. у 12:00 Проф. др Милован Братић
Планирање,програмирање и контрола тренираности у спорту теорија 22.09. у 10:00 Проф. др Милован Братић
Психо-социолошке и педагошке дисциплине у спорту теорија 18.09. у 10:00 Проф. др Биљана Милошевић Шошо
Информациони системи у спорту теорија 28.09. у 12:00 Проф.др Владан Савић
Био-медицинске дисциплине у спорту теорија 21.09. у 18:00 Проф.др Горан Васић
Суплементација у спорту теорија 27.09. у 12:00 Проф.др Татјана Ћеремиџић
Примјењена истраживања у индивидуалним спортивима теорија 19.09. у 10:00 Проф.др Ратко Павловић
Р А С П О Р Е Д      И С П И Т А
ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА
МАСТЕР СПОРТ 3+2 УСМЈЕРЕЊЕ СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА
П   Р   Е   Д   М   Е   Т СЕПТЕМБАР 2023. АПСОЛВЕНТИ Испитивач
Датум и вријеме Термин
Методика спортске рекреације у слободном времену теорија 20.09. у 10:00 Проф. др Дејан Гојковић
Спортска рекреација и рехабилитација теорија 26.09. у 10:00 Доц.др Бојан Бјелица
Физичка активност – здравље и хроничне болести теорија 21.09. у 18:00 Проф.др Горан Васић
Рекреација треће доби теорија 15.09. у 11:00 Проф.др Далибор Фулурија
Рекреација посебних група теорија 18.09. у 11:00 Проф.др Далибор Фулурија
Методика спортске рекреације изван мјеста становања теорија 19.09. у 11:00 Проф. др Верољуб Станковић
Анимација у туризму теорија 25.09. у 11:00 Проф.др Љубо Милићевић
Дијагностика и прогностика у спортској рекреацији теорија 27.09. у 12:00 Проф.др Миломир Тривун
Здравствена физичка способност теорија 22.09. у 10:00 Проф.др Горан Васић