Р А С П О Р Е Д      И С П И Т А
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СПОРТ
ИСПИТНИ РОК СЕПТЕМБАР 2023. АПСОЛВЕНТИ
П   Р   Е   Д   М   Е   Т Датум и вријеме Мјесто испита Испитивач
Методика тренинга изабране гране спорта I и II Борилачки спортови 22.09. у 10:00 Учионица Проф.др Милован Братић
Биатлон 27.09. у 10:00 Учионица Проф.др Синиша Каришик
Одбојка 27.09. у 10:00 Учионица Проф.др Владан Савић
Кошарка 27.09. у 10:00 Учионица Проф.др Дејан Ћеремиџић
Фудбал 27.09. у 10:00 Учионица Доц.др Радомир Пржуљ
Рукомет 27.09. у 10:00 Учионица Проф.др Синиша Каришик
Спортска рекреација 27.09. у 10:00 Учионица Доц.др Бојан Бјелица
Кондициона припрема спортиста теорија 19.09. у 10:00 Учионица Проф.др Далибор Фулурија
Пропозиције спортских и рекреативних садржаја Борилачки спортови 22.09. у 10:00 Учионица Проф.др Милован Братић
Кошарка 20.09. у 12:00 Учионица Проф.др Дејан Ћеремиџић
Фудбал 20.09. у 12:00 Учионица Доц.др Радомир Пржуљ
Рукомет 20.09. у 12:00 Учионица Проф.др Синиша Каришик
Биатлон 20.09. у 12:00 Учионица Проф.др Синиша Каришик
Спортске рекреације 20.09. у 12:00 Учионица Проф.др Дејан Гојковић
Спортско педагошка пракса Борилачки спортови 22.09. у 10:00 Учионица Проф.др Милован Братић
Биатлон 29.09. у 10:00 Учионица Проф.др Синиша Каришик
Кошарка 29.09. у 10:00 Учионица Проф.др Дејан Ћеремиџић
Одбојка 29.09. у 10:00 Учионица Проф.др Владан Савић
Фудбал 29.09. у 10:00 Учионица Доц.др Радомир Пржуљ
Рукомет 29.09. у 10:00 Учионица Проф.др Синиша Каришик
Спортске рекреације 29.09. у 10:00 Учионица Проф.др Дејан Гојковић
Менаџмент у спорту I и II теорија 26.09. у 15:00 Учионица Проф.др Срђан  Лалић
Рекреација у спорту I и II теорија 18.09. у 09:00 Учионица Доц.др Бојан Бјелица
Биомеханика теорија 26.09. у 09:00 Учионица Проф.др Дејан Гојковић
Елементарне игре теорија 15.09. у 12:00 Учионица Проф.др Ратко Павловић
Физиологија спорта теорија 21.09. у 18:00 Учионица Проф.др Горан Васић
Спортска медицина теорија 22.09. у 10:00 Учионица Проф.др Горан Васић
Стрес и здравствена контрола теорија 22.09. у 10:00 Учионица Проф.др Горан Васић