Р А С П О Р Е Д      И С П И Т А
ТРЕЋИ  ЦИКЛУС СТУДИЈА (ДОКТОРСКE СТУДИЈE)
 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  VI ГОДИНА
П   Р   Е   Д   М   Е   Т СЕПТЕМБАР 2023 Испитивач
Датум и вријеме Термин 1 Датум и вријеме Термин 2
Методологија научно-истраживачког рада теорија 01.09. у 09:00 22.09. у 09:00 Проф.др Ненад Стојиљковић
Планирање и контрола у спортским организацијама теорија 04.09. у 15:00 26.09. у 15:00 Проф.др Срђан Лалић
Ситуациона успјешност у спорту теорија 31.08. у 11:00 14.09. у 11:00 Проф.др Дејан Ћеремиџић
Проф.др Синиша Каришик
Мјерни инструменти у спорту, физичком васпитању и рекреацији теорија 30.08. у 11:00 15.09. у 10:00 Проф.др Борислав Цицовић
Писање и презентовање НИ рада теорија 29.08. у 10:00 27.09. у 11:00 Проф.др Далибор Фулурија
Антрополошка истраживања у спорту теорија 01.09. у 10:00 22.09. у 10:00 Проф.др Милован Братић
Антрополошка истраживања у рекреацији теорија 05.09. у 11:00 25.09. у 11:00 Проф.др Саша Пантелић
Антрополошка истраживања у физичком васпитању теорија 06.09. у 11:00 19.09. у 11:00 Проф.др Верољуб Станковић
Истраживања у примјењеној кинезиологији теорија 08.09. у 10:00 27.09. у 10:00 Проф.др Борислав Цицовић
Доц.др Радомир Пржуљ
 
Р А С П О Р Е Д      И С П И Т А
ТРЕЋИ  ЦИКЛУС СТУДИЈА (ДОКТОРСКE СТУДИЈE)
 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  VII ГОДИНА
П   Р   Е   Д   М   Е   Т СЕПТЕМБАР 2023 Испитивач
Датум и вријеме Термин 1 Датум и вријеме Термин 2
Студијски истраживачки рад – Научна активност 1 теорија 28.08. у 11:00 19.09. у 11:00 Проф.др Владан Савић
Проф.др Дејан Ћеремиџић
Проф.др Синиша Каришик
Моторички развој дјеце и омладине теорија 01.09. у 10:00 22.09. у 10:00 Проф.др Милован Братић
Тјелесна активност особа са инвалидитетом теорија 29.09. у 11:00 25.09. у 11:00 Проф.др Љубо Милићевић
Физичке активност и људско здравље теорија 30.08. у 12:00 14.09. у 12:00 Проф.др Миломир Тривун
Физиологија физичких напора теорија 31.08. у 18:00 21.09. у 18:00 Проф.др Горан Васић
Социо-психолошка истраживања у спорту теорија 05.09. у 10:00 18.09. у 10:00 Проф. Др Биљана Милошевић Шошо
Примјењена биомеханика спорта теорија 06.09. у 11:00 19.09. у 11:00 Проф.др Верољуб Станковић
Проф.др Дејан Гојковић
Студијски истраживачки рад- Научна активност 2 теорија 07.09. у 12:00 27.09. у 12:00 Проф.др Владан Савић
Проф.др Дејан Ћеремиџић
Проф.др Синиша Каришик
Изборне теме – физичко васпитање Изборне теме – спорт Изборне теме – рекреација 04.09. у 13:00 28.09. у 11:00 Проф.др Татјана Ћеремиџић
Проф.др Далибор Фулурија
Проф.др Борислав Цицовић