НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта на сједници одржаној 05.02.2007. године усвојило је нове наставне планове и иновиране програме за оба студијска програма првог циклуса студија: Физичко васпитање и Спорт.

СПОРТ:

На студијском програму спорт, студије трају 3 године (6 семестара, 180 ЕЦТС бодова) има укупно 33 предмета (28 једносеместралних, 4 изборнa предмета). Студент који положи све испите према наставном плану на студијском програму спорт и успјешно одбрани дипломски рад стиче стручно звање ”Дипломирани тренер”.

Назив и циљеви студијског програма:

Назив: Први циклус додипломског студија (The Degree of Bachelor) дипломирани тренер изабране гране спорта.

Циљ: Програм Департмана тренажне технологије осмишљен је тако да сви студенти стекну савремена знања из области опште тренажне технологије и специфичне технологије која је везана за изабрани спорт и да кроз синергију интердисциплинарних знања, воде спорт ка успјеху. Упознавањем садржаја обавезних заједничкух предмета на првој и другој години студија студенти свих студијских група стичу основе на којима ће се кроз предмете специјалности и реализације стручне праксе, у трећој години, уско специјализовати и стећи стручна сазнања о подручју студирања које су изабрали, као и методама и облицима, средствима и помагалима, а које ће примјењивати у даљем професионалном раду са одређеним групама и особама.

Стручни и академски називи:

Тренер у изабраној спортској грани, након завршеног првог циклуса студија добија звање дипломираног тренера-профила из изабране гране спорта:

1. Дипломирани тренер кошарке
2. Дипломирани тренер одбојке
3. Дипломирани тренер фудбала
4. Дипломирани тренер рукомета
5. Дипломирани тренер спортске рекреације
6. Дипломирани тренер атлетике
7. Дипломирани тренер алпског скијања
8. Дипломирани тренер биатлона
9. Дипломирани џудо тренер
10. Дипломирани карате тренер

Семестар 1

Шифра            Назив Фонд ЕCTS Статус      Одговорни наставник
СП1-1 Антропомоторика I 3+3 7 обавезни др Тијана Перовић, ванредни професор
СП1-2 Теорија физичка културе I 3+0 4 обавезни др Љубо Милићевић, ванреди професор
СП1-3 Педагогија 2+1 4 обавезни др Далиборка Шкипина, ванредни професор
СП1-4 Социологија са социологијом спорта 2+1 4 обавезни др Биљана Милошевић Шошо, редовни професор
СП1-5 Енглески језик 1+2 4 обавезни др Маја Кујунџић, ванредни професор
СП1-6 Функционална анатомија 3+2 5 обавезни Др Горан Васић, редовни професор
СП1-7/1 Вјежбе обликовања 1+1 2 изборни др. Љубо Милићевић, ванредни професор

Семестар 2

Шифра  Назив Фонд ЕCTS Статус      Одговорни наставник
СП2-1 Антропомоторика II 3+4 8 обавезни др Тијана Перовић, ванредни професор
СП2-2 Теорија физичка културе II 3+1 5 обавезни др Љубо Милићевић, ванреди професор
СП2-3 Психологија 2+1 4 обавезни др Бојана Маринковић, ванредни професор
СП2-4 Мјерења у спорту 2+4 7 обавезни др Татјана Ћеремиџић, редовни професор
СП2-5 Информатика и рачунарство 1+2 4 обавезни Др Данимир Мандић, редовни професор
СП2-6/1 Фитнес 1+1 2 обавезни др Борислав Цицовић, редовни професор

Семестар 3

Шифра            Назив    Фонд ЕCTS Статус    Одговорни наставник
СП3-1 Физологија спорта 3+3 8 обавезни Др Горан Васић, редовни професор
СП3-2

Теорија и организација изборног спорта I Рукомет

2+2 8 обавезни др Синиша Каришик, редовни професор
СП3-2

Теорија и организација изборног спорта I Спортска рекреација

2+2 8 обавезни др Бојан Бјелица, доцент
СП3-2

Теорија и организација изборног спорта I Карате

2+2 8 обавезни др Милован Братић, редовни професор
СП3-2

Теорија и организација изборног спорта I Фудбал

2+2 8 обавезни др Радомир Пржуљ, доцент
СП3-2

Теорија и организација изборног спорта I Џудо

2+2 8 обавезни др Милован Братић, редовни професор
СП3-2

Теорија и организација изборног спорта I Одбојка

2+2 8 обавезни др Владан Савић, ванредни професор
СП3-2

Теорија и организација изборног спорта I Кошарка

2+2 8 обавезни др Дејан Ћеремиџић,редовни професор
СП3-2

Теорија и организација изборног спорта I Атлетика

2+2 8 обавезни Др Ратко Павловић,редовни професор
СП3-3 Теорија спортског тренинга I 3+2 8 обавезни др Славко Драгосављевић, доцент 
СП3-4 Стрес и здравствена контрола 1+1 4 обавезни Др Горан Васић, редовни професор
СП3-4

Правила игре и суђење изабране гране спорта Фудбал

1+1 4 обавезни др Радомир Пржуљ. доцент
СП3-4 Правила игре и суђење изабране гране спорта Карате 1+1 4 обавезни др Милован Братић, редовни професор
СП3-4 Правила игре и суђење изабране гране спорта Рукомет 1+1 4 обавезни др Синиша Каришик, , ванредни професор

СП3-4

Правила игре и суђење изабране гране спорта – Џудо 1+1 4 обавезни

др Милован Братић, редовни професор

СП3-4

Правила игре и суђење изабране гране спорта – Одбојка

1+1 4 обавезни др Владан Савић, ванредни професор
СП3-4 Правила игре и суђење изабране гране спорта – Кошарка 1+1 4 обавезни др Дејан Ћеремиџић,редовни професор
СП3-4 Правила игре и суђење изабране гране спорта – Атлетика 1+1 4 обавезни др Ратко Павловић,редовни професор
СП3-5/1 Стони тенис 1+1 2 изборни др Миломир Тривун, редовни професор

Семестар 4

Шифра            Назив    Фонд ЕCTS Статус    Одговорни наставник
СП4-1 Спортска медицина 2+3 7 обавезни Др Горан Васић, редовни професор
СП4-2

Теорија и организација изборног спорта II Рукомет

2+2 8 обавезни др Синиша Каришик, , редовни професор
СП4-2

Теорија и организација изборног спорта II Карате

2+2 8 обавезни др Милован Братић, редовни професор
СП4-2

Теорија и организација изборног спорта II Фудбал

2+2 8 обавезни др Радомир Пржуљ, доцент
СП4-2

Теорија и организација изборног спорта II Спортска рекреација

2+2 8 обавезни др Бојан Бјелица, доцент
СП4-2

Теорија и организација изборног спорта II Џудо

2+2 8 обавезни др Милован Братић, редовни професор
СП4-2

Теорија и организација изборног спорта II Одбојка

2+2 8 обавезни др Владан Савић, ванредни професор
СП4-2

Теорија и организација изборног спорта II Кошарка

2+2 8 обавезни др Дејан Ћеремиџић, редовни професор
СП4-2

Теорија и организација изборног спорта I Атлетика

2+2 8 обавезни др Ратко Павловић, редовни професор
СП4-3 Теорија спортског тренинга II 3+2 7 обавезни др Славко Драгосављевић, доцент 
СП4-4 Биомеханика 2+2 6 обавезни др Дејан Гојковић, редовни професор
СП4-5 Рекреација у туризму 2+2 6 обавезни др Далибор Фулурија, редовни професор
СП4-6/1 Аеробик 1+1 2 изборни

Др Тијана Перовић, ванредни професор

СП4-6/2 Елементарне игре 1+1 2 изборни др Ратко Павловић, редовни професор

Семестар 5

Шифра            Назив    Фонд ЕCTS Статус    Одговорни наставник
СП5-1 Методика тренинга изборне гране спорта I Фудбал 2+2 5 обавезни др Радомир Пржуљ, доцент
СП5-1

Методика тренинга изборне гране спорта I Спортска рекреација

2+2 5 обавезни др Бојан Бјелица, доцент
СП5-1 Методика тренинга изборне гране спорта I Кошарка 2+2 5 обавезни др Дејан Ћеремиџић, редовни професор
СП5-1 Методика тренинга изборне гране спорта I Карате 2+2 5 обавезни др Милован Братић, редовни професор
СП5-1 Методика тренинга изборне гране спорта I Одбојка 2+2 5 обавезни др Владан Савић, ванредни професор
СП5-1 Методика тренинга изборне гране спорта I Рукомет 2+2 5 обавезни др Синиша Каришик, редовни професор
СП5-1 Методика тренинга изборне гране спорта I Џудо 2+2 5 обавезни др Милован Братић, редовни професор
СП5-2 Кондициона припрема спортиста 3+2 7 обавезни др Далибор Фулурија, редовни професор
СП5-3 Рекреација у спорту I 3+2 7 обавезни др Бојан Бјелица, доцент
СП5-4 Пропозиције спортско рекреативних садржаја- Одбојка 1+1 4 обавезни др Владан Савић, ванредни професор
СП5-4 Пропозиције спортско рекреативних садржаја- Кошарка 1+1 4 обавезни др Дејан Ћеремиџић,редовни професор
СП5-4 Пропозиције спортско рекреативних садржаја-Карате 1+1 4 обавезни др Милован Братић, редовни професор
СП5-4 Пропозиције спортско рекреативних садржаја- Фудбал 1+1 4 обавезни др Радомир Пржуљ. доцент
СП5-4 Пропозиције спортско рекреативних садржаја-Џудо 1+1 4 обавезни др Милован Братић, редовни професор
 
СП5-4 Пропозиције спортско рекреативних садржаја-Спортска рекреација 1+1 4 обавезни др Дејан Гојковић, редовни професор
СП5-5 Менаџмент у спорту I 3+2 7 обавезни др Срђан Лалић, ванредни професор

Семестар 6

Шифра            Назив    Фонд ЕCTS Статус    Одговорни наставник
СП6-1

Методика тренинга изборне гране спорта II Фудбал

1+1 5 обавезни др Радомир Пржуљ, доцент 
СП6-1 Методика тренинга изборне гране спорта II Карате       др Милован Братић, редовни професор
СП6-1 Методика тренинга изборне гране спорта II-Кошарка 1+1 5 обавезни др Дејан Ћеремиџић,редовни професор
СП6-1

Методика тренинга изборне гране спорта II Одбојка

1+1 5 Обавезни др Владан Савић, ванредни професор
СП6-1

Методика тренинга изборне гране спорта II Рукомет

1+1 5 обавезни др Синиша Каришик, редовни професор
СП6-1

Методика тренинга изборне гране спорта II Спортска рекреација

1+1 5 обавезни др Бојан Бјелица, доцент
СП6-1

Методика тренинга изборне гране спорта II Џудо

1+1 5 обавезни др Милован Братић, редовни професор
СП6-2 Рекреација у спорту II 3+3 7 обавезни др Бојан Бјелица, доцент
СП6-3 Менаџмент у спорту II 3+3 6 обавезни др Срђан Лалић, ванредни професор
СП6-4 Спортско педагошка пракса-Одбојка 1+5 7 обавезни др Владан Савић, ванредни професор

СП6-4

Спортско педагошка пракса-Рукомет

1+5

7

обавезни

др Синиша Каришик, , ванредни професор

СП6-4 Спортско педагошка пракса-Спортска рекреација

1+5

7 обавезни

др Дејан Гојковић, редовни професор

СП6-4 Спортско педагошка пракса-Карате 1+5 7 обавезни др Милован Братић, редовни професор
СП6-4 Спортско педагошка пракса-Фудбал 1+5 7 обавезни др Радомир Пржуљ, доцент
СП6-4 Спортско педагошка пракса-Џудо 1+5 7 обавезни др Милован Братић, редовни професор
СП6-4 Спортско педагошка пракса-Кошарка 1+5 7 обавезни др Дејан Ћеремиџић,редовни професор
СП6-5 Дипломски рад   5 обавезни