ТРЕЋИ ЦИКЛУС СТУДИЈА (ДОКТОРСКИ СТУДИЈ)

Уплата школарине:

Прималац: РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

Рачун примаоца: 555-090-00055459-48

Врста прихода: 722534                                       

Општина:089, Буџетска организација: 1251014 Износ 1.350,00 КМ

Општина:088, Буџетска организација: 1251001 Износ     150,00КМ

Позив на број:0000000715

Уплата уписа семестра:

Прималац:РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

Рачун примаоца: 555-090-00055459-48

Врста прихода: 722534

Општина:089, Буџетска организација: 1251014 Износ 24,00 КМ

Општина:088, Буџетска организација: 1251001 Износ 16,00 КМ

Позив на број:0000000715

Уплата образаца за упис, кориштење библиотеке и осигурање:

Прималац:РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

Рачун примаоца: 555-090-00055459-48

Врста прихода: 722534

Општина:089, Буџетска организација: 1251014 Износ 37,00 КМ

Позив на број:0000000715