XI ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 

 1. Методологија научно-истраживачког рада

(Проф.др Ненад Стојиљковић) snesadif@yahoo.com

 1. Предузетништво у физичком васпитању и спорту

(Проф.др Ненад Лалић, Проф.др Срђан Лалић) srdjan.lalic.efb@gmail.com

 1. Ситуациона успјешност у спорту

( Проф.др Дејан Ћеремиџић) dejan.ceremidzic@ffvis.ues.rs.ba

( Проф.др Синиша Каришик) sinisa.karisik@ffvis.ues.rs.ba

 1. Писање и презентовање НИ рада

(Проф.др Далибор Фулурија) dalibor.fulurija@ffvis.ues.rs.ba

 1. Мјерни инструменти у спорту, физичком васпитању и рекреацији

(Проф.др Борисалв Цицовић)  borislav.cicovic@ffvis.ues.rs.ba

 

XII ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 

 1. Студијски истраживачки рад- Научна активност 1

(Проф.др Владан Савић) vladan.savic@ffvis.ues.rs.ba

(Проф.др Дејан Ћеремиџић) dejan.ceremidzic@ffvis.ues.rs.ba

(Проф.др Синиша Каришик) sinisa.karisik@ffvis.ues.rs.ba

 1. Моторички развој дјеце и омладине

(Проф.др Милован Братић) bratic_milovan@yahho.com

 1. Тјелесна активност особа са инвалидитетом

(Проф.др Љубо Милићевић) ljubo.milicevic@ffvis.ues.rs.ba

 1. Физичка активност и људско здравље

(Проф.др Миломир Тривун) milomir.trivun@ffvis.ues.rs.ba

 1. Социо-психолошка истраживања у спорту

(Проф.др Биљана Милошевић Шошо) milosevic_biljana@yahoo.com

 1. Примјењена биомеханика спорта

(Проф.др Верољуб Станковић) veroljub.stankovic@pr.ac.rs

(Проф.др Дејан Гојковић) dejan.gojkovic@ffvis.ues.rs.ba

 1. Физиологија физичких напора

(Проф.др Горан Васић) Goravas@yahoo.com

 

XIV ЉЕТНИ СЕМЕСТАР 

 1. Студијски истраживачки рад- Научна активност 2

(Проф.др Владан Савић) vladan.savic@ffvis.ues.rs.ba

(Проф.др Дејан Ћеремиџић) dejan.ceremidzic@ffvis.ues.rs.ba

(Проф.др Синиша Каришик) sinisa.karisik@ffvis.ues.rs.ba

 1. Изборне теме

– физичко васпитање (Проф.др Татјана Ћеремиџић) tatjana.ceremidzic@ffvis.ues.rs.ba

– спорт (Проф.др Далибор Фулурија) dalibor.fulurija@ffvis.ues.rs.ba

– рекреација (Проф.др Борислав Цицовић) borislav.cicovic@ffvis.ues.rs.ba