УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА

 П А Л Е

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Обавјештавају се студенти - АПСОЛВЕНТИ ОСНОВНОГ СТУДИЈА/СТАРИ ПРОГРАМ/ (који студирају према одредбама Закона о универзитету Републике Српске), да је у Службеном гласнику Републике Српске објављен Закон о измјенама и допуни Закона о високом образовању (који ступа на снагу 5.4.2019. године), којим је регулисано да ''студенти уписани на додипломски студиј који су испунили услове за стицање статуса апсолвента до краја академске 2017/2018. године, могу завршити започете студије најдуже до краја академске 2019/2020. године, дакле најдуже до 30.9.2020. године.

Сходно члану 23. став (3), тачке а) и б) Правилника о студирања на првом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву,  упис и обнова апсолвентског стажа за академску 2018/2019. годину ће се вршити од 11.4.2019. до 3.5.2019. године.

Детаљне информације можете добити у служби Факултета на број телефона: 057/227-495