ПЛАНИРАЊЕ И БУЏЕТИРАЊЕ У ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА одржаног 26.09.2023

ПЛАНИРАЊЕ И БУЏЕТИРАЊЕ У ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА  одржаног 26.09.2023. Предметни наставник: Проф.др Срђан Лалић Каровић Алден  6 (шест) Црномат Дејан  6 (шест) Миливојевић Катарина  6 (шест)

ПЛАНИРАЊЕ И БУЏЕТИРАЊЕ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА 04.09.2023.

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА ПЛАНИРАЊЕ И БУЏЕТИРАЊЕ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА  одржаног 04.09.2023. Предметни наставник: Проф. др Срђан Лалић Каровић Аледен  5 (пет)