ДИЈАГНОСТИКА У ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ И СПОРТУ 21.02.2023.

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА  ДИЈАГНОСТИКА У ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ И СПОРТУ  одржаног 21.02.2023. Предметни наставник: Проф др Борислав Цицовић Црномат Дејан  6 (шест) Тојић Жељко  5 (пет) Ћуповић Емилија  8 (осам)