УПУТСТВО ЗА УПЛАТЕ СТУДЕНАТА

ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА: 60 КМ

Прималац:РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

     Рачун примаоца: 562-099-80950598-34

Врста прихода: 722512

Општина:089, Буџетска организација: 1251014

Позив на број:0000000415

Љекарско увјерење подносе кандидати за Факултет физичког васпитања и спорта Пале