ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА

                                       ЗИМСКИ СЕМЕСТАР  (3+2) МАСТЕР СПОРТ

                                                                                                                                                            

   ГОДИНА IV                                                                                                                                 

Шифра               Назив        Фонд      ЕCTS      Статус       Одговорни наставник
1. Методологија истраживања у спорту и спортској рекреацији I 7 обавезан
2. Примјењена биомеханика у спорту 6 обавезан Др. Дејан Гојковић, ванредни професор
Мр. Радомир Пржуљ, асистент
3. Менаџмент људских ресурса у спорту 7 обавезан Др. Ненад Лалић, ванредни професор
4. Психологија спорта 6 обавезан Др. Бојана Попадић, доцент
5. Школска рекреација (ИЗБОРНИ) 4 изборни Др. Данко Пржуљ, професор емеритус

                                           ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА

                                       ЉЕТНИ СЕМЕСТАР  (3+2) МАСТЕР СПОРТ

         ГОДИНА   IV                                                                                                                                    

Шифра               Назив        Фонд      ЕCTS      Статус       Одговорни наставник
1. Социологија спортa 6 обавезан Др. Биљана Милошевић-Шошо, ванредни професор
Мр. Миле Вукајловић, асистент
2. Замор и опоравак спортиста 7 обавезан Др. Борислав Цицовић, ванредни професор
Др.Владан Савић,доцент
3. Методика моторичког учења 7 обавезан Др. Данко Пржуљ, професор емеритус
Др.Далибор Стевић,редовни професор
4. Методологија истраживања у спорту и спортској рекреацији II 6 обавезан
 Др. Далибор Фулурија, ванредни професор
5. Савремене технологије у спорту (ИЗБОРНИ) 4 изборни Др. Миломир Тривун, ванредни професор

                                           ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА

                                       ЗИМСКИ СЕМЕСТАР  (3+2) МАСТЕР СПОРТ

                                                      УСМЈЕРЕЊЕ СПОРТ  ГОДИНА V  ГОДИНА                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Шифра               Назив        Фонд      ЕCTS      Статус       Одговорни наставник
1. Дијагностика у спорту 8 обавезан Др. Борислав Цицовић, ванредни професор
Мр.Бојан Бјелица, асистент
2. Менаџмент у спорту 6 обавезан Др. Ненад Лалић, ванредни професор
3. Примјењена истраживања у колективним спортовима 6 обавезан

4. Психо-социолошке и педагошке дисциплине у спорту 6 обавезан Др. Биљана Милошевић-Шошо, ванредни професор
Др. Бојана Попадић, доцент
5. Информациони системи у спорту 4 изборни Др. Валдан Савић, ванредни професор

                                    

                                                   ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА

                                              ЉЕТНИ СЕМЕСТАР  (3+2) МАСТЕР СПОРТ

                                                              УСМЈЕРЕЊЕ СПОРТ  ГОДИНА V  ГОДИНА                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Шифра               Назив        Фонд      ЕCTS      Статус       Одговорни наставник
1. Био-медицинске дисциплине у спорту 4 обавезни Др. Горан Васић, ванредни професор
2. Суплементација у спорту 4 обавезни Др. Татјана Ћеремиџић, ванредни професор
3. Примјењена истраживања у индивидуалним спортовима 4 обавезни

Др. Ратко Павловић, редовни професор

4. Планирање,програмирање и контрола тренираности у спорту 3 изборни Др. Данко Пржуљ, професор емеритус
Др Тијана Перовић, доцент
5. Израда завршног (Мастер)рада 15 обавезни

                                           ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА

                                       ЗИМСКИ СЕМЕСТАР  (3+2) МАСТЕР СПОРТ

                                            УСМЈЕРЕЊЕ СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА   ГОДИНА V  ГОДИНА                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Шифра               Назив        Фонд      ЕCTS      Статус       Одговорни наставник
1. Методика спортске рекреације у слободном времену 7 обавезан Др. Татјана Ћеремиџић, ванредни професор
2. Спортска рекреација и рехабилитација 6 обавезан Др. Синиша Каришик, ванредни професор
3. Физичка активност-здравље и хроничне болести 7 обавезан Др. Татјана Ћеремиџић, ванредни професор
4. Рекреација треће доби 6 обавезан Др. Далибор Фулурија, ванредни професор
5. Здравствена физичка способност 4 изборни Др. Горан Васић, ванредни професор

                                           ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА

                                       ЉЕТНИ СЕМЕСТАР  (3+2) МАСТЕР СПОРТ

                                            УСМЈЕРЕЊЕ СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА   V  ГОДИНА                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Шифра               Назив        Фонд      ЕCTS      Статус       Одговорни наставник
1. Методика спортске рекреације изван мјеста становања 4 обавезни Др. Синиша Каришик, ванредни професор
2. Анимација у туризму 4 обавезни Др.Љубо Милићевић, ванредни професор
3. Дијагностика и прогностика и прогностика у спортској рекреацији 4 обавезни

Др. Миломир Тривун, ванредни професор

4. Рекреација посебних група 3 изборни Др. Татјана Ћеремиџић, ванредни професор
5. Израда завршног (Мастер)рада 15 обавезни