Др Маја Кујунџић

Редовни професор

Предмети: Енглески језик

E-mail: maja.kujundzic@ffuis.edu.ba

Биографија

МАЈА КУЈУНЏИЋ је рођена у Сарајеву, 1977. године. Похађала је Основну школу „Дан младости“ на Палама коју је завршила 1991. године са одличним успјехом и повељом „Митар Трифоновић – Учо“. Исте године, уписује се у „Прву гимназију“ у Сарајеву, али због избијања рата школовање наставља у Гимназији „Панто Малишић“ у Беранама, а потом у „Средњошколском центру Пале“ на Палама 1995. године, са одличним успјехом. По завршетку средње школе, уписује се на Филозофски факултет Пале – Одсјек за енглески језик и књижевност и у предвиђеном временском року завршава студије са просјечном оцјеном 9.02. Одмах по завшетку студија бива јој понуђено мјесто асистента на Одсјеку за енглески језик и књижевност Филозофског факултета Пале, гдје отпочиње са радом 2001. године у звању асистента. У љето 2001. године похађа курс из модерне енглеске књижевности на Универзитету у Единбургу (Scottish Universities’ International Summer School) гдје стиче диплому о успјешном учешћу на курсу. Године 2002., добија стипендију од Владе Краљевине Норвешке за двогодишњи магистарски студиј из Англистичке лингвистике на једном од најстаријих и најпрестижнијих норвешких универзитета – Универзитету у Бергену, гдје 2004. године брани магистарски рад под називом Syntactic variation in British newspapers: The use of the passive in The Times and The Sun са највишом оцјеном (A). Након одбране магистарског рада наставља са радом на Одсјеку ѕа енглески језик и књижевност на Филозофском факултету Пале, Универзитета у Источном Сарајеву на којем 2006. године бива проглашена у звање вишег асистента. Исте године пријављује докторску дисертацију на Филозофском факултету Пале, под називом Комуникативна вриједност пасива у језику британске штампе из угла социолингвистике и прагматике под менсторством проф. др Снежане Билбије. У априлу 2011. године успјешно брани докторску дисертацију пред комисијом у саставу: проф. др Снежана Билбија, ментор; проф. др Предраг Новаков, предсједник и доц. др Смиљка Стојановић, члан. Веома је битно је истаћи да је дио свог докторског истраживања обавила на једном од најстаријих и најпрестижнијих универзитета на свијету – Универзитету у Оксфорду, Енглеска, под надзором познатог британског лингвисте и пјесника Бернарда О’Донахјуа након чега је добила диплому о успјешно обављеном истраживачком раду. На Универзитету у Оксфорду боравила је годину дана као добитница престижне ОСИ/ФЦО Чивенинг стипендије (Chevening Scholarship) Тренутно обавља функцију шефа Катедри за англистику и синологију.

Библиографија

ИЗБОР ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА: «Against Essentialism in Language» / Радови Филозофског факултета . – 8, Источно Сарајево, 2005, стр. 337-34. «Variation within uniformity: differences between the sports- and news sections in up market newspaper The Sunday Times » / Радови Филозофског факултета. – 12, Источно Сарајево, 2010, стр. 435-443. «Pragmatička upotreba pasiva u jeziku britanske štampe» / Радови Филозофског факултета. – 13, књига 1, Источно Сарајево, 2011, стр. 268-277. « Against Essentialism in the Language of Law Cases » / Радови Филозофског факултета. – 14, књига 1, Источно Сарајево, 2012, стр. 199-206. « The Use of the Passive in the British Daily Press: A Sociolinguistic Approach » / Рhilologia. – 10, Београд, 2012, стр. 13-12.