servicebox
СПОРТ

На студијском програму спорт, студије трају 3 године (6 семестара, 180 ЕЦТС бодова) има укупно 33 предмета (28 једносеместралних, 4 изборнa предмета). Студент који положи све испите према наставном плану на студијском програму спорт и успјешно одбрани дипломски рад стиче стручно звање ”Дипломирани тренер”.

servicebox
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

На студијама првог циклуса студијског програма физичко васпитање које трају четири године (8 семестара, 240 ЕЦТС бодова) има укупно 49 предмета ( 44 једносеместралних и 4 изборнa предмета). Студент који положи све испите према наставном плану на студијском програму физичко васпитање и успјешно одбрани дипломски рад стиче стручно звање ”Дипломирани професор физичког васпитања”.

servicebox
Мастер студије

Студентима се нуди широк спектар знања у области физичког васпитања и у исто вријеме могућност за специјализацију у одређеној области. Тежи се да се у већој мјери изађе у сусрет потребама различитих институција које запошљавају професоре физичког васпитања.

servicebox
Докторске академске студије

Студијски програм докторских студија у трајању од три године или 180 (ECTS) концептиран је у складу са Еевропским системом преноса бодова. Број бодова у семестру је 30 (ECTS) бодова. Један (ECTS) бод носи између 25 и 30 сати рада. Укупан број часова активне наставе није мањи од 600 на годишњем нивоу.