УПУТСТВО ЗА УПЛАТЕ СТУДЕНАТА
ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА: 60 КМ

Прималац: РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

Рачун примаоца: 555-090-00055459-48

Врста прихода: 722512

Општина: 089, Буџетска организација: 1251014

Позив на број: 0000000415

Љекарско увјерење подносе кандидати за Факултет физичког васпитања и спорта Пале

УПУТСТВО ЗА УПЛАТЕ СТУДЕНАТА

ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

 

Уплата школарине

РЕДОВНИ СУФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ:

Прималац:РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

      Рачун примаоца: 555-090-00055459-48

Врста прихода: 722512

Општина:089, Буџетска организација: 1251014 Износ 75%(165КМ)

Општина:088, Буџетска организација: 1251001 Износ 25%(55КМ)

Позив на број:0000000215

 

Уплата школарине

РЕДОВНИ СУФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ ОСЛОБОЂЕНИ 50%:

Прималац:РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

      Рачун примаоца: 555-090-00055459-48

Врста прихода: 722512

Општина:089, Буџетска организација: 1251014 Износ 75%(82,50КМ)

Општина:088, Буџетска организација: 1251001 Износ 25%(27,50КМ)

Позив на број:0000000215

 

РЕДОВНИ САМОФИНАНСИРАЈУЋИ  СТУДЕНТИ:

Прималац:РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

      Рачун примаоца: 555-090-00055459-48

Врста прихода: 722512

Општина:089, Буџетска организација: 1251014 Износ 95%(475 КМ)

Општина:088, Буџетска организација: 1251001 Износ 5%( 25 КМ)

Позив на број:0000000215

 

 Уплата школарине
 ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ
:

Прималац:РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

      Рачун примаоца: 555-090-00055459-48

Врста прихода: 722512

Општина:089, Буџетска организација: 1251014 Износ 98%( 735 КМ)

Општина:088, Буџетска организација: 1251001 Износ 2%(15 КМ)

Позив на број:0000000215

 

Уплата уписа семестра:

Прималац:РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

      Рачун примаоца: 555-090-00055459-48

Врста прихода: 722512

Општина:089, Буџетска организација: 1251014 Износ 60%(24,00 КМ)

Општина:088, Буџетска организација: 1251001 Износ 40%(16,00 КМ)

Позив на број:0000000315

Уплата образаца за упис, кориштење библиотеке и осигурање: (ПЛАЋА СЕ САМО НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ)

Студенти који уписују прву годину студија уплаћују износ од 37,00 КМ

Студенти који уписују наредне године студија уплаћују износ од 19,00 КМ

Прималац:РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

      Рачун примаоца: 555-090-00055459-48

Врста прихода: 722512

Општина:089, Буџетска организација: 1251014

Позив на број:0000000415

 

Све остале уплате: полагања испита четврти и сваки наредни пут,

обнова године, одбрана дипломског рада, издавање дипломе, исписница са факултета и сва увјерења која подлијежу плаћању:

Прималац:РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

      Рачун примаоца: 555-090-00055459-48

Врста прихода: 722512

Општина:089, Буџетска организација: 1251014

Позив на број:0000000415

 

ПРВИ  ЦИКЛУС СТУДИЈА-АПСОЛВЕНТСКИ СТАЖ

Уплата уписа семестра:

Прималац:РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

      Рачун примаоца: 555-090-00055459-48

Врста прихода: 722512

Општина:089, Буџетска организација: 1251014 Износ 60%(48,оо КМ)

Општина:088, Буџетска организација: 1251001 Износ 40%(32,оо КМ)

Позив на број:0000000315

 

Уплата образаца за упис, кориштење библиотеке и оигурање (19 КМ):

Прималац:РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

      Рачун примаоца: 555-090-00055459-48

Врста прихода: 722512

Општина:089, Буџетска организација: 1251014

      Позив на број:0000000415