др Синиша Каришик

Редовни професор

Предмети: Рукомет

E-mail: sinisa.karisik@ffvis.ues.rs.ba

Биографија

СИНИША КАРИШИК рођен 29. 09. 1976. године у Сарајеву. Основну школу је завршио у Сарајеву, а Средњу Архитектонско техничку школу завршио је у Београду 1995. године. Дипломирао је 2001. године на Факултету физичке културе Универзитета у Београду. Магистрирску тезу под насловом” ИНТЕРЕСОВАЊА, ВРЕДНОСНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ И СТИЛ РАДА РУКОМЕТНОГ ТРЕНЕРА И УТИЦАЈ НА УСПЕШНОСТ РУКОМЕТАША“, је одбранио октобра 2006. године на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду. окторску дисертацију под називом ”РЕЛАЦИЈЕ СУБПРОСТОРА АНТРОПОЛОШКИХ ДИМЕНЗИЈА РУКОМЕТАША РАЗЛИЧИТОГ РАНГА ТАКМИЧЕЊА” је одбранио у септембру 2010. године на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву. Од 2002. до 2007. радио је као асистент приправник, на предмету Рукомет на Факултету физичке култуте Универзитета у Источном Сарајеву. Од 2007. до 2011 радио је као виши асистент на наставном предмету Рукомет на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву. Од 2011 ради као доцент на предмету Рукомет на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву. Обављао је функцију предсједника Кошаркашког клуба “Панда”, Пале у период од 2004. до 2007. године. Септембра 2012 године оснива Рукометни клуб “Пале”, у коме ради као тренер и обавља функцију директора клуба. Такође, обављао је функцију техничког директора код организације Специјалне зимске олимпијаде БиХ, у организацији Савеза удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Републике Српске 2006. године. Узео је учешће као демонстратор и предавач на семинару Зимска школа на Копаонику у оквиру програма “Тематско оперативно планирање обавезних програмских садржаја физичког васпитања у функцији оптимализације технологије рада на часу”, у организацији Друштва педагога физичке културе Србије 2008. године. Од 2010. је предсједник спортског удружења “STAR”, које се бави анимацијом, подучавањем и инструктажом спортских вјештина дјеце и одраслих. До сада је објавио више научних радова у домаћим и међународним стручним часописима, као и двије књиге из области Рукомета.

Библиографија

ОБЈАВЉЕНЕ КЊИГЕ: 1. Слободан Горановић, Синиша Каришик (2012). Голман у рукомету. Факултет физичког васпитања и спорта, Бања Лука. 2. Слободан Горановић, Синиша Каришик, Зоран Валдевит (2012). Техника у рукомету. Факултет физичког васпитања и спорта, Бања Лука. ИЗБОР ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА Валдевит, З., Илић, Д. & Каришик, С. (2010). Ефикасност нападачких акција са неизједначеним бројем играча у врхунском рукомету. International Scientific Conference: PHYSICAL ACTIVITY FOR EVERYONE University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education Republic of Serbia, Belgrade. Зборник радова 106-114. Каришик, С., Горановић, С. & Валдевит, З. (2011). Могућност селекције врхунских рукометаша у зависности од антропометријских карактеристика. Спорт и здравље, Научно-стручни часопис из области спорта и физичке културе. Факултет физичког васпитања и спорта, Источно Сарајево. Година VI, број 1, 60-66. Горановић, С., Каришик, С., Живковић М. & Валдевит З. (2012). Ефекти модела базичне припреме на промјене антрополошких обиљежја код рукометаша. International Scientific Conference“Effects of Phusical Activity Application to Antropological Status with Children, Youth and Adults. Beograd. Зборник радова 279-288. Горановић, С., Лолић, Д., Каришик, С., Лолић, В. & Бајрић, О. (2012). Имплементација модела базичне припреме у функцији побољшања моторичких и ситуационо-моторичких способности рукометаша. JITA-Journal of Information Tehnology and Applications (APERION), Бања Лука. Свеска 4, Бр. 2, 120-129. Рајић, Б., Допсај, М., Абелла, Ц. П. & Каришик, С. (2012). Ефекти различите врсте тренинга на параметре изометријског градијента мишићне силе опружача ногу код одбојкашица. International Scientific Conference“Effects of Phusical Activity Application to Antropological Status with Children, Youth and Adults. Београд. Зборник радова 280-289.